Help for English

Weather vocabulary A

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z testu na Help for English 
Centigrade - stupně Celsia
BrE
/'sentɪgreɪd/ Přehrát
AmE
/'sent̬ɪgreɪd/ Přehrát

noun - the unit of temperature used in Europe

 
clear - volný, průchozí, průjezdný, vyklizený, vyčištěný
BrE
/'klɪə/ Přehrát
AmE
/'klɪr/ Přehrát

adjective - free of unnecessary things, free of things causing problems

 
cool - chladný, chladivý
BrE
/'ku:l/ Přehrát
AmE
/'ku:l/ Přehrát

adjective - quite cold, usually in a pleasant way; not hot or warm

 
degree - stupeň
BrE
/dɪ'gri:/ Přehrát
AmE
/dɪ'gri:/ Přehrát

noun - a unit that we use to measure e.g. temperature or an angle

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

 
forecast - předpovídat, předpovědět
BrE
/'fɔ:ˌkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rˌkæst/ Přehrát

verb - to say what you think will happen

 
foreplay - předehra (milostná)
BrE
/'fɔ:ˌpleɪ/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rˌpleɪ/ Přehrát

noun - sexual stimulation before sexual intercouse

grade
grade - známka (školní)
BrE
/'greɪd/ Přehrát
AmE
/'greɪd/ Přehrát

noun - a mark that you get at school for a test or exam

 
humid - vlhký, vlhko, dusný, dusno
BrE
/'hju:mɪd/ Přehrát
AmE
/'hju:mɪd/ Přehrát

adjective - (of the air or climate) containing water

 
intense - intenzivní, silný
BrE
/ɪn'tens/ Přehrát
AmE
/ɪn'tens/ Přehrát

adjective - extremely strong or sharp

lightning
lightning - blesk, blesky
BrE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát
AmE
/'laɪtnɪŋ/ Přehrát

noun - the flash of light you can see in the sky when there is a storm

 
lookout - vyhlídka (např. na krajinu)
BrE
/'lʊkaʊt/ Přehrát
AmE
/'lʊkaʊt/ Přehrát

noun - an elevated place with a good view of the surroundings

 
mild - mírný (o počasí)
BrE
/'maɪld/ Přehrát
AmE
/'maɪld/ Přehrát

adjective - (of a climate) not very cold and not very hot

 
outlook - vyhlídka (do budoucna)
BrE
/'aʊtlʊk/ Přehrát
AmE
/'aʊtlʊk/ Přehrát

noun - the expectation about the future

 
overcast - zataženo (obloha)
BrE
/'əʊvəˌkɑ:st/ Přehrát
AmE
/'oʊvəˌkæst/ Přehrát

adjective - very cloudy weather in which you cannot see any clear sky

 
overview - přehled
BrE
/'əʊvəˌvju:/ Přehrát
AmE
/'oʊvərˌvju:/ Přehrát

noun - a general summary of something

 
patch - místo, skvrna
BrE
/'pætʃ/ Přehrát
AmE
/'pætʃ/ Přehrát

noun - a small area surrounded by something else

 
survey - anketa, veřejný průzkum, průzkum veřejného mínění
BrE
/'sɜ:veɪ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rveɪ/ Přehrát

noun - an observation made by asking a lot of people the same question or questions

 
tender - jemný, křehký (o masu)
BrE
/'tendə/ Přehrát
AmE
/'tendər/ Přehrát

adjective - (of meat etc.) soft and easy to cut, opposite of 'tough'

 
tense - napjatý, nervózní, napnutý
BrE
/'tens/ Přehrát
AmE
/'tens/ Přehrát

adjective - worried, nervous, causing nervousness

thunder
thunder - hřmění, zahřmění, hrom
BrE
/'θʌndə/ Přehrát
AmE
/'θʌndər/ Přehrát

noun - the loud noise you can hear during a storm

 
thunderbolt - hrom (s bleskem)
BrE
/'θʌndəˌbəʊlt/ Přehrát
AmE
/'θʌndərˌboʊlt/ Přehrát

noun - lightning accompanied by thunder

 
warm - teplý, teplo
BrE
/'wɔ:m/ Přehrát
AmE
/'wɔ:rm/ Přehrát

adjective - not cold; making you feel not cold

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in waterPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s počasím

Procvičte si na deseti otázkách znalosti slovíček kolem počasí.

ELEMENTARY

WEATHER (záložka)

Dnes vám nabízíme k vytištění záložku se slovíčky, která se týkají počasí.
STARTER

Počasí

Slovíčka pro popis počasí.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Weather vocabulary A 2 8877 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 16 lety