Help for English

HFE-How do you get to work

STARTER Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for Englishbike
bike - jízdní kolo, kolo, bicykl
BrE
/'baɪk/ Přehrát
AmE
/'baɪk/ Přehrát

noun - a vehicle with two wheels without an engine, you move it by moving your legs

boat
boat - loď
BrE
/'bəʊt/ Přehrát
AmE
/'boʊt/ Přehrát

noun - a vehicle that travels across water

bus
bus - autobus
BrE
/'bʌs/ Přehrát
AmE
/'bʌs/ Přehrát

noun - a big vehicle with four or six wheels using a road, it can carry many passengers, it stops regularly on its route to let people in and out

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

 
get - dostat se (někam), dojet (někam), dorazit, přijet, přijít
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to arrive at a place

get off
get off - vystoupit (např. z autobusu)
BrE
/ˌget'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ɑ:f/ Přehrát

verb - to leave a bus, train, plane etc.

get on
get on - nastoupit (do hromadného dopravního prostředku)
BrE
/ˌget'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌget'ɑ:n/ Přehrát

verb - to enter a bus, train, plane etc.

 
go - chodit, jezdit, jít, jet
BrE
/'gəʊ/ Přehrát
AmE
/'goʊ/ Přehrát

verb - to move from one place to another using your feet or a means of transport

 
on foot - pěšky
BrE
/ɒn'fʊt/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'fʊt/ Přehrát

adverb - not using a vehicle, walking

plane
plane - letadlo
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a means of transport that flies through the air and carries many passengers, it has two wings

ride
ride - jet (na kole, koni, motorce apod.)
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

verb - to sit on a moving bike, motorcycle or horse etc.

take
take - jet (autobusem, vlakem apod.)
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to get on (on a bus, train, plane etc.) in order to travel somewhere

train
train - vlak
BrE
/'treɪn/ Přehrát
AmE
/'treɪn/ Přehrát

noun - a big vehicle that uses railway tracks, it usually has a locomotive in the front and a few carriages, it can carry passengers or goods

walk
walk - procházet se, kráčet, jít, jít pěšky
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

verb - to go on footPokračovat můžete zde:

STARTER

How do you get to work?

Dopravní prostředky, jak jezdíme do práce, do školy apod.
STARTER

GO TO WORK vs. GET TO WORK

Tato dvě spojení mnozí začátečníci považují za stejná či podobná. Opak je však pravdou.
PRE-INTERMEDIATE

How do I get to the zoo? (místní předložky)

Cvičení na místní předložky ALONG, OVER, ACROSS, THROUGH atd. Podle mapky doplníte předložky do textu.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář