Help for English

Změny ve zkouškách FCE a CAE

ALL LEVELS Vydáno dne 27.09.2008

Popis změn ve struktuře testů FCE a CAE, ke kterým dochází od podzimního termínu roku 2008.Změny ve zkouškách FCE a CAE

ÚVODEM

Ti z vás, kteří letos skládali FCE nebo CAE v letním termínu, měli poslední možnost tyto zkoušky skládat ve ?staré" podobě. Od prosince 2008 totiž jak FCE tak CAE změní svou podobu. V tomto článku se vám pokusím hlavní změny nastínit.

SOUHRN ZMĚN

 • Celková délka FCE a CAE se zkrátí zhruba o hodinu
 • Testy budou zaměřeny na širší rozsah dovedností a činností
 • Některé části zkoušky budou obsahovat nové a/nebo upravené typy úkolů
 • Některé části budou obsahově více standardizované

VÝHODY

 • Kratší zkouška bude pro kandidáty příjemnější
 • Bude zajištěn přímější postup od FCE k CPE, jelikož zkoušky budou strukturovány podobněji, což podnítí kandidáty postupovat od jedné úrovni ke druhé
 • Aktualizovaná struktura zkoušek rovněž pomůže učitelům v přípravě studentů
 • Bude zlepšena prezentace výsledků; nejenže kandidát uvidí svou známku (A-E) a grafické znázornění výsledků, ale také standardizované skóre ze 100. Kandidát, který například dosáhl v FCE známku ?A" tak bude moci vidět, jestli byl spíš blíže k ?top A" nebo spíše k ?B", což mu umožní korigovat přípravu na CAE, atp.
 • Zavedené změny rovněž umožní zavedení nových technologií, urychlujících známkování a celý proces prezentace výsledků.

FCE - First Certificate in English

READING

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 15 min. na 1 hodinu
 • Počet otázek 30 (zredukováno z 35)
 • 1 text obsahuje mezi 550-700 slovy, celkem cca 2000 slov
 • Odstranění Part 1
 • Rozšířeno testování typu multiple choice
 • Úkoly na doplňování mezer budou pouze v podobě doplňování vět, nikoli odstavců

WRITING

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 30 min. na 1 hod. 20 min.
 • Part 1 se zkrátí co do počtu slov na 120-150 sl. a kromě povinného dopisu přibude jako alternativa e-mail
 • Výběr témat v Part 2 je rozšířen o recenzi
 • Výběr knih k popisu v Part 2 je zredukován na 2

USE OF ENGLISH

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 15 min. na 45 minut
 • Počet otázek 42 (zredukováno z 65)
 • Odstranění Part 4 (oprava chyb v textu) a pozměnění délek zbylých částí

LISTENING

 • Celková délka (40 min.) ani počet otázek (30) nezměněny
 • Formát poslechu standardizován s ostatními ESOL zkouškami tím, že ke každé sekci je jen jeden úkol

SPEAKING

 • Celková délka (14 min) nezměněna
 • K Part 2 / Part 3 (minutový popis obrázku resp. konverzace mezi oběma kandidáty o obrázcích) budou přidány konkrétní otázky, které by měli kandidáti řešit

 


CAE - Certificate in Advanced English

READING

 • Celkový čas zůstává nezměněn 1 hod. 15 min.
 • Počet otázek snížen z cca 45 na 34
 • Větší rozpětí typů textů
 • Zavedení tematických textů (podobných těm z CPE Paper 1)
 • Délka textů 550-850 slov v jedné části, celkem cca 3000 slov
 • Odstranění úkolu, založeného na spojování (matching task)

WRITING

 • Celkový čas snížen ze 2 hodin na 1 hod. 30 min.
 • Snížení počtu slov v Part 1 na 180-220
 • Rozšíření výběru úkolů v Part 2

ENGLISH IN USE

 • Celkový čas snížen z 1 hod. 30 min. na 1 hodinu
 • Počet otázek snížen z 80 na 50
 • Odstranění částí register transfer (přepis neformálního textu do formální podoby nebo naopak), gapped text (doplňování mezer v textu) a error correction (oprava chyb v textu) a přidání gapped sentences (doplňování mezer ve větách) a key word transformation (tvoření jiných sl. druhů z daného klíčového slova)

LISTENING

 • Celkový čas snížen ze 45 minut na 40
 • Počet otázek snížen z 30-40 na 30
 • Zavedení pevného formátu, zajišťující větší standardizaci
 • Zavedení kratších textů jako v FCE a CPE
 • Zavedení jen jednoho produktivního úkolu
 • Všechny texty uslyšíte dvakrát

SPEAKING

 • Celkový čas 15 minut nezměněn
 • Odstranění části, kdy si kandidáti navzájem sdělují nějaké informace o sobě
 • Part 1 se skládá ze 2 částí místo ze 3
 • K otázkám přiřazena i vizuální stránka, k lepší orientaci kandidátů (jako v FCE)

Závěrem

Informace v tomto článku jsou pouze základní. Těm z Vás, kteří o jedné z výše zmíněných zkoušek uvažujete, bych doporučil přečíst si všechny změny podrobně na stránkách www.cambridgeesol.org. Kromě informací obsažených v tomto článku si můžete prostudovat všech 5 částí zkoušky detailně. Hodně štěstí při skládání jakékoliv jazykové zkoušky.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

FCE / CAE Practice Tests Plus (New Edition)

Obsáhlá recenze dvou cvičebnic, ve kterých naleznete kompletní testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Dočtete se zde také o on-line testech iTests k přípravě na mezinárodní zkoušky.
ALL LEVELS

FCE a CAE od ledna 2015

V lednu 2015 se změní formát dvou velmi žádaných mezinárodních zkoušek z angličtiny – FCE a CAE. Co bude jinak a co zůstává stejné? Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Změny ve zkouškách FCE a CAE 20 34836 Od Tatokalan poslední příspěvek
před 11 lety