Help for English

Změny ve zkouškách FCE a CAE

ALL LEVELS Vydáno dne 27.09.2008

Popis změn ve struktuře testů FCE a CAE, ke kterým dochází od podzimního termínu roku 2008.Změny ve zkouškách FCE a CAE

ÚVODEM

Ti z vás, kteří letos skládali FCE nebo CAE v letním termínu, měli poslední možnost tyto zkoušky skládat ve ?staré" podobě. Od prosince 2008 totiž jak FCE tak CAE změní svou podobu. V tomto článku se vám pokusím hlavní změny nastínit.

SOUHRN ZMĚN

 • Celková délka FCE a CAE se zkrátí zhruba o hodinu
 • Testy budou zaměřeny na širší rozsah dovedností a činností
 • Některé části zkoušky budou obsahovat nové a/nebo upravené typy úkolů
 • Některé části budou obsahově více standardizované

VÝHODY

 • Kratší zkouška bude pro kandidáty příjemnější
 • Bude zajištěn přímější postup od FCE k CPE, jelikož zkoušky budou strukturovány podobněji, což podnítí kandidáty postupovat od jedné úrovni ke druhé
 • Aktualizovaná struktura zkoušek rovněž pomůže učitelům v přípravě studentů
 • Bude zlepšena prezentace výsledků; nejenže kandidát uvidí svou známku (A-E) a grafické znázornění výsledků, ale také standardizované skóre ze 100. Kandidát, který například dosáhl v FCE známku ?A" tak bude moci vidět, jestli byl spíš blíže k ?top A" nebo spíše k ?B", což mu umožní korigovat přípravu na CAE, atp.
 • Zavedené změny rovněž umožní zavedení nových technologií, urychlujících známkování a celý proces prezentace výsledků.

FCE – First Certificate in English

READING

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 15 min. na 1 hodinu
 • Počet otázek 30 (zredukováno z 35)
 • 1 text obsahuje mezi 550–700 slovy, celkem cca 2000 slov
 • Odstranění Part 1
 • Rozšířeno testování typu multiple choice
 • Úkoly na doplňování mezer budou pouze v podobě doplňování vět, nikoli odstavců

WRITING

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 30 min. na 1 hod. 20 min.
 • Part 1 se zkrátí co do počtu slov na 120–150 sl. a kromě povinného dopisu přibude jako alternativa e-mail
 • Výběr témat v Part 2 je rozšířen o recenzi
 • Výběr knih k popisu v Part 2 je zredukován na 2

USE OF ENGLISH

 • Celková délka se zkrátí z 1 hod. 15 min. na 45 minut
 • Počet otázek 42 (zredukováno z 65)
 • Odstranění Part 4 (oprava chyb v textu) a pozměnění délek zbylých částí

LISTENING

 • Celková délka (40 min.) ani počet otázek (30) nezměněny
 • Formát poslechu standardizován s ostatními ESOL zkouškami tím, že ke každé sekci je jen jeden úkol

SPEAKING

 • Celková délka (14 min) nezměněna
 • K Part 2 / Part 3 (minutový popis obrázku resp. konverzace mezi oběma kandidáty o obrázcích) budou přidány konkrétní otázky, které by měli kandidáti řešit

CAE – Certificate in Advanced English

READING

 • Celkový čas zůstává nezměněn 1 hod. 15 min.
 • Počet otázek snížen z cca 45 na 34
 • Větší rozpětí typů textů
 • Zavedení tematických textů (podobných těm z CPE Paper 1)
 • Délka textů 550–850 slov v jedné části, celkem cca 3000 slov
 • Odstranění úkolu, založeného na spojování (matching task)

WRITING

 • Celkový čas snížen ze 2 hodin na 1 hod. 30 min.
 • Snížení počtu slov v Part 1 na 180–220
 • Rozšíření výběru úkolů v Part 2

ENGLISH IN USE

 • Celkový čas snížen z 1 hod. 30 min. na 1 hodinu
 • Počet otázek snížen z 80 na 50
 • Odstranění částí register transfer (přepis neformálního textu do formální podoby nebo naopak), gapped text (doplňování mezer v textu) a error correction (oprava chyb v textu) a přidání gapped sentences (doplňování mezer ve větách) a key word transformation (tvoření jiných sl. druhů z daného klíčového slova)

LISTENING

 • Celkový čas snížen ze 45 minut na 40
 • Počet otázek snížen z 30–40 na 30
 • Zavedení pevného formátu, zajišťující větší standardizaci
 • Zavedení kratších textů jako v FCE a CPE
 • Zavedení jen jednoho produktivního úkolu
 • Všechny texty uslyšíte dvakrát

SPEAKING

 • Celkový čas 15 minut nezměněn
 • Odstranění části, kdy si kandidáti navzájem sdělují nějaké informace o sobě
 • Part 1 se skládá ze 2 částí místo ze 3
 • K otázkám přiřazena i vizuální stránka, k lepší orientaci kandidátů (jako v FCE)

Závěrem

Informace v tomto článku jsou pouze základní. Těm z Vás, kteří o jedné z výše zmíněných zkoušek uvažujete, bych doporučil přečíst si všechny změny podrobně na stránkách www.cambridgeenglish.org. Kromě informací obsažených v tomto článku si můžete prostudovat všech 5 částí zkoušky detailně. Hodně štěstí při skládání jakékoliv jazykové zkoušky.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

FCE / CAE Practice Tests Plus (New Edition)

Obsáhlá recenze dvou cvičebnic, ve kterých naleznete kompletní testy mezinárodních zkoušek FCE a CAE. Dočtete se zde také o on-line testech iTests k přípravě na mezinárodní zkoušky.
ALL LEVELS

FCE a CAE od ledna 2015

V lednu 2015 se změní formát dvou velmi žádaných mezinárodních zkoušek z angličtiny – FCE a CAE. Co bude jinak a co zůstává stejné? Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

UPPER-INTERMEDIATE

Longman Exams Dictionary

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Změny ve zkouškách FCE a CAE 20 36402 Od Tatokalan poslední příspěvek
před 13 lety