Help for English

BUSINESS 02: Jak napsat pracovní inzerát

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.01.2009

Článek ze sekce ‚TIPS and TRICKS‘, ve kterém si řekneme, jak by měl vypadat anglický inzerát nabízející práci.Course Map (mapa kurzu)

Unit 02: JOB ADVERTISEMENT

Jak napsat pracovní inzerát

V úvodní kapitole druhé lekce jsme si ukázali inzerát nabízející práci a v druhé kapitole jsme si jej důkladně rozebrali. Pracovní inzeráty však mohou mít mnoho různých podob a mohou obsahovat i další informace. V této kapitole druhé lekce, která se celá věnuje pracovním inzerátům, si řekneme něco o tom, co by měl takový inzerát obsahovat.

Inzerát může pocházet v zásadě ze dvou zdrojů. Z pracovní agentury a přímo od budoucího zaměstnavatele. My se budeme soustředit právě na ten od zaměstnavatele, protože pracujete-li v agentuře, máte pravděpodobně interní předpisy o tom, jak takový inzerát správně napsat a co musí obsahovat.

Struktura inzerátu

Struktura je ve většině inzerátů velice podobná. Jsou to v zásadě následující body (nemusí být pochopitelně v tomto pořadí):

 • představení firmy nabízející práci
 • pozice
 • úvazek
 • požadavky
 • popis pozice (pracovní náplň)
 • nabízené podmínky a výhody
 • závěr (kam se případní zájemci mohou obrátit)

Inzerát může být také ovšem napsán jako krátký nebo delší souvislý text bez odrážek. My se zde budeme bavit spíše o strukturovaném inzerátu.

Představení firmy

Je vhodné představit nejprve ve stručnosti firmu, která práci nabízí. Není třeba sem psát příliš detailů, ale věcně shrnout, o jakou firmu se jedná a v jakém oboru se pohybuje. Můžete použít například jednu z těchto vazeb:

an international / regional company = mezinárodní / regionální firma
a local producer = místní výrobce
a multinational chain = nadnárodní řetězec
a leading provider = přední poskytovatel služeb

Hledá / požaduje

Před pozici, která bude následovat, je vhodné ještě vepsat slovíčko ‘hledá’ (firma XY hledá YZ), nebo jeho obdobu. Máte na výběr hned z několika obratů:

requires = požaduje
is (now) looking for = hledá (nyní)
is looking to recruit = hledá, aby zaměstnala
is seeking / seeks to employ = hledá, aby zaměstnala
is seeking / seeks to hire = hledá, aby najala (zaměstnala)
is seeking / seeks to take on = hledá, aby přijala
has an (immediate) opening for = má otevřenou pozici pro
has a vacancy for = má volnou pozici pro

employ / recruit / hire / take on
Všechny tyto výrazy mohou znamenat ‘zaměstnat’. Nejběžnější je employ. V americké angličtině se převážně používá hire, což v britské angličtině znamená ‘najmout si někoho na krátkodobou práci’.

Pozice

Zde se může objevit opravdu široké spektrum výrazů, počínaje asistentskou pozicí a konče u nejvyššího managementu. Z tohoto důvodu si zde uvedeme jen několik nejzákladnějších příkladů. Všimněte si, že jsou pozice psány velkými písmeny. Pokud je myšlen název pozice, měla by se tak psát.

Receptionist TTT *1 Assistant Manager TTT *2
Sales Manager TTT *3 Assistant TTT *4
HR Manager TTT *5 Purchasing Manager TTT *6
Accountant TTT *7 Office Manager TTT *8
Product Manager TTT *9 Book-keeper TTT *10
IT Manager TTT *11 Marketing Manager TTT *12
Trainer TTT *13 Branch Manager TTT *14
General Manager (GM) TTT *15 Administrative Clerk TTT *16
Finance Manager TTT *17 Managing Director (MD) TTT *18

Můžete se také setkat s jednou z těchto zkratek, které jsou si vzájemně velice podobné (mají vždy tři písmena a poslední O znamená Officer):

CEO = Chief Executive Officer TTT *19 CTO = Chief Technical Officer TTT *20
CFO = Chief Financial Officer TTT *21 CMO = Chief Marketing Officer TTT *22
COO = Chief Operating Officer TTT *23 CIO = Chief Information Officer TTT *24

Úvazek

Zde můžete pouze heslovitě napsat, zdali se jedná o práci na dobu určitou / neurčitou a jestli jde o plný, či poloviční úvazek.

job term / job type / work schedule = druh úvazku

temporary/'tem­prəri/ = na dobu určitou
permanent/'pɜ:mənənt­/ = na dobu neurčitou

full-time/ˌfʊl'taɪm­/ = (na) plný úvazek
part-time/'pɑ:tˌtaɪ­m/ = (na) částečný úvazek

Příklad: job term: permanent / full-time

Požadavky

Požadavky vyjádříme spoustou obratů a v zásadě můžeme hovořit o požadovaných dovednostech a požadované kvalifikaci.

Buď můžeme celou část nazvat requirements, popřípadě qualifications and experience, nebo ji rozdělit na required skills / experience a qualifications.

Pod tímto názvem můžeme v jednotlivých bodech nastínit, co by měl daný uchazeč splňovat. My si zde uvedeme pochopitelně jen některé praktické obraty.

requirements = požadavky
qualifications = kvalifikace, dosažené vzdělání
qualifications and experience = kvalifikace a zkušenosti
required skills / experience = požadované dovednosti / zkušenosti

Required Skills:
 • indepth understanding of XYZ TTT *25
 • strong understanding of XYZ is essential TTT *26
 • goal oriented individual with superior communication skills TTT *27
 • professional telephone manner TTT *28
 • ability to handle multiple tasks TTT *29
 • fluency in English and German (both written and verbal) TTT *30
 • a high level of motivation TTT *31
 • excellent presentation and negotiation skills TTT *32
 • excellent time management and organisation skills TTT *33
 • good knowledge of PowerPoint, Excel and MS Word TTT *34
 • good MS Office skills (Word, Excel, PowerPoint) TTT *35
 • detail oriented and team player TTT *36
 • clear and confident verbal and written communication skills TTT *37
 • excellent communication skills at a technically detailed level TTT *38
 • ability to complete individual goals and work in a team environment TTT *39
Required Experience:
 • minimum 2-year experience in a Customer Service environment TTT *40
 • at least 2 years of experience in XYZ
 • international business and consulting experience TTT *41
 • experience of managing or extending key client account relationships TTT *42
 • 2+ years of sales experience TTT *43
Required Qualifications:
 • successful completion of 3rd level education TTT *44
 • an excellent academic record TTT *45
 • university degree TTT *46
 • graduate (BSc/BA) in a discipline that demonstrates technical or business aptitude TTT *47

Můžete také použít například následující věty, po kterých jen heslovitě uvedete kandidátovy požadované vlastnosti.

The ideal candidate for this position will be (will have): TTT *48
The successful candidate should have the following attributes: TTT *49
Key attributes will include: TTT *50

 • courteous TTT *51
 • detail-oriented TTT *52
 • ability to multi-task in fast-paced environment TTT *53
 • a good command of the English Language TTT *54
 • flexible with regards to hours TTT *55
 • excellent self-presentation TTT *56
 • previous experience in similar role TTT *57
 • technical University degree TTT *58
 • PC skills – MS OFFICE TTT *59
 • min. 5 year experience in XYZ industry TTT *60
 • able to lead and motivate around 50 subordinates TTT *61
 • able to work overtime and under pressure TTT *62
 • willingness to travel TTT *63

subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/ = podřízený pracovník
superior/su:'pɪərɪ­ə/ = nadřízený pracovník
supervisor/'su:pəva­ɪzə/ = nadřízený, dohlížející pracovník

Popis pozice

I zde je možné napsat pouze heslovitě, o jakou pozici se bude jednat a co bude obnášet. Nad seznam je možno doplnit například jednu z možností popisu pozice:

job description/'dʒɒb dɪˌ­skrɪpʃən/ = popis pozice, pracovní náplň
job duties = pracovní povinnosti / úkoly
(key) responsibilities = (klíčové) povinnosti
duties and responsibilities = úkoly a povinnosti

V seznamu můžete používat slovesné tvary třetí osoby přítomného času prostého (develops), nebo infinitiv (to develop/develop), popřípadě gerundium (developing).

 • develops annual business plan in conjunction with Sales Director TTT *64
 • assists in the implementation of company marketing plans as needed TTT *65
 • responsible for sourcing and developing client relationships TTT *66
 • maintains accurate records of all sales TTT *67
 • to handle customers in a polite and friendly way TTT *68
 • conducts pro-active support to resolve XYZ problems TTT *69
 • checks, proofreads and assists in report and presentation preparation TTT *70
 • manages and updates XYZ databases TTT *71
 • supports research team as required TTT *72
 • performs administrative tasks as required TTT *73
 • demonstrates the ability to build relationships and communicate with business partners TTT *74
 • to support customer development teams to resolve customer issues in a timely manner TTT *75

Také můžete v popisu pozice přímo oslovit kandidáta a opět heslovitě popsat jeho povinnosti. Zde je třeba použít ingový tvar slovesa, protože jsou po předložce.

You will be responsible for:

 • processing and releasing quality plan improvement, efficiency, cost reduction TTT *76
 • reporting of all business unit activities TTT *77

Nabízené podmínky a výhody

Zde nalezneme informace o platu, bonusech a dalších výhodách.

salary/'sæləri/ = plat TTT *78
bonus/'bəʊnəs= bonus, prémie, odměny
benefits/'benəfɪts = výhody (zaměstnanecké)

salary:

 • negotiable salary TTT *79
 • attractive salary TTT *80
 • competitive salary TTT *81
 • excellent salary package TTT *82
 • starting salary in the range of £20,000 TTT *83
 • basic salary £20–30k (depending on experience) TTT *84
 • base salary £20–30k (subject to experience) TTT *85
 • £20,000 – 30,000 per annum TTT *86

k = 1000
per annum (pa) = ročně
A salary of £20,000 pa.

bonus:

 • commission on all sales TTT *87
 • attractive commission structure TTT *88

benefits:

 • a full range of benefits TTT *89
 • interesting bonuses based on performance TTT *90
 • language courses TTT *91
 • 5 weeks of vacation (holiday) TTT *92
 • 25 days' holiday TTT *93
 • pension insurance / pension scheme TTT *94
 • trainings TTT *95
 • car TTT *96
 • car allowance TTT *97
 • education allowance TTT *98
 • clothing allowance TTT *99
 • exciting travel opportunities TTT *100
 • a competitive compensation package TTT *101
 • 13 months' salary TTT *102
 • excellent career opportunities TTT *103
 • flexible working hours TTT *104

Závěr inzerátu

Zde můžete být velice struční. Nadpis, který není nutností, může být třeba:

How to apply: TTT *105

 • For further details please see www.xyz.com. TTT *106
 • Applications including detailed curriculum vitae should be submitted by e-mail to xy@xyz.com with reference AB123. TTT *107

Slovíčko further/'fɜ:ðə je 2.stupeň od far a může znamenat dál, víc, podrobněji atd. Velice často ho uslyšíte v business prostředí, například:
further details = další podrobnosti
further information = další informace


Tímto končí rozbor pracovních inzerátů. V závěru druhé lekce nabízíme dva testy:
jednodušší TEST A
pokročilejší TEST B

Toto je také konec druhé lekce. Příště se můžete těšit na úvod třetí lekce, která se bude věnovat životopisům.

Překlad:
 1. recepční
 2. asistent/ka manažera
 3. manažer prodeje
 4. asistent/ka
 5. manažer pro lidské zdroje (HR = Human Resources)
 6. nákupčí
 7. účetní
 8. Office Manager (nepřekládá se), stará se o chod kanceláří
 9. produktový manažer
 10. účetní
 11. manažer IT
 12. marketingový manažer
 13. školitel
 14. manažer (ředitel) pobočky
 15. generální ředitel
 16. administrativní úředník
 17. finanční manažer
 18. generální ředitel
 19. generální ředitel, také jen ‘Chief Executive’
 20. technický (výrobní) ředitel
 21. finanční ředitel
 22. marketingový ředitel
 23. provozní ředitel
 24. IT ředitel
 25. důkladné porozumění XYZ
 26. vynikající pochopení XYZ je nezbytné
 27. člověk zaměřený na plnění cílů s vynikajícími komunikačními dovednostmi
 28. profesionální vystupování při telefonování
 29. schopnost zvldánout rozmanité úkoly
 30. vynikající znalost angličtiny a němčiny (slovem i písmem)
 31. vysoce motivovaný
 32. vynikající prezentační a vyjednávací dovednosti
 33. vynikající manažerské a organizační dovednosti
 34. dobrá znalost PowerPointu, Excelu a MS Word
 35. dobré znalosti MS Office
 36. člověk orientován na detail a týmový hráč
 37. jasné a přesvědčivé (sebejisté) komunikační dovednosti
 38. vynikající komunikační dovednosti v technické oblasti
 39. schopnost plnit individuální cíle a také schopnost týmové práce (pracovat v týmu)
 40. minimálně dvouletá praxe v oblasti zákaznického servisu
 41. praxe v mezinárodním obchodu
 42. zkušenosti s péčí nebo rozšiřováním okruhu klíčových zákazníků
 43. minimálně dvouletá praxe v prodeji
 44. úspěšně zakončená vysoká škola
 45. vynikající ‘akademické záznamy’ (vysokoškolské studium)
 46. vysokoškolský diplom
 47. dimplom v technických nebo obchodních oblastech (aptitude = způsobilost)
 48. ideální kandidát pro tuto pozici bude (mít)
 49. úspěšný kandidát by měl mít následující vlastnosti
 50. klíčové vlastnosti budou zahrnovat
 51. zdvořilý
 52. orientovaný na detail
 53. schopnost plnění různorodých úkolu v prostředí s rychlým pracovním tempem
 54. dobré ovládnutí angličtiny
 55. flexibilní co se týče pracovní doby
 56. vynikající sebeprezentace
 57. předchozí praxi na podobné pozici
 58. VŠ technického zaměření
 59. PC dovednosti
 60. minimálně 5 let praxe v XYZ průmyslu
 61. schopný vést a motivovat asi 50 podřízených
 62. schopnost pracovat přesčas a pod tlakem
 63. ochoten cestovat
 64. příprava ročního business plánu ve spolupráci s prodejním ředitelem
 65. pomoc při implementaci firemného marketingového plánu podle potřeby
 66. zodpovědný za vytvoření a zlepšení vztahů se zákazníky
 67. udržování přesných záznamů o prodejích
 68. zdvořilé a přátelské jednání se zákazníky
 69. provádí aktivní přístup a podporu k řešení XYZ průblémů
 70. kontroluje a pomáhá při reportování a přípravě prezentací
 71. udržuje a updatuje XYZ databáze
 72. podpora týmu výzkumu dle potřeby
 73. provádí administrativní práci podle potřeby
 74. schopen zlepšovat vztahy a komunikovat obchodními partnery
 75. podpora zákaznického servisu a řešení problémů v co nejkratší době
 76. tvoření zlepšení plánu kvality, efektivity, snížení nákladů
 77. reportování všech obchodních aktivit
 78. v zahraničí se často udává <strong>roční</stron­g> plat
 79. plat dohodou (negotiate = jednat / vyjednávat)
 80. atraktivní plat
 81. zajímavé platové ohodnocení (competitive = konkurenceschopný)
 82. vynikající plat (balíček platu a bonusů)
 83. nástupní plat kolem 20 000 liber
 84. základní plat 20 – 30 000 (v závislosti na zkušenostech)
 85. základní plat 20 – 30 000 (v závislosti na zkušenostech)
 86. 20–30 tisíc liber ročně
 87. provize z prodejů
 88. atraktivní struktura provizí
 89. široká škála výhod
 90. zajímavý systém odměn založen na pracovním výkonu
 91. jazykové kurzy
 92. 5 týdnů dovolené
 93. dvacetipetidenní dovolená
 94. penzijní připojištění
 95. školení
 96. vůz
 97. příspěvek na vůz
 98. příspěvek na vzdělávání
 99. příspěvek na ošacení
 100. skvělé příležitosti k cestování
 101. zajímavý balíček výhod (competitive = konkurenceschopný)
 102. třináctý plat
 103. vynikající možnosti kariérového růstu
 104. flexibilní pracovní doba
 105. Jak se ucházet, Jak žádat, Jak se přihlásit
 106. Další informace naleznete na <a href=“http://­www.xyz.cz”>www­.xyz.cz</a>.
 107. Písemné žádosti zahrnující detailní životopis by měly být dodány prostřednictvím email na adresu <a href=“mailto:xy@xyz­.cz”>xy@<!-- -->xyz.cz</a> pod referenčním číslem AB123.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Jak napsat motivační dopis

Článek ze sekce ‚TIPS and TRICKS‘ o tom, jak by měl vypadat anglický motivační (průvodní) dopis.
INTERMEDIATE

Jak napsat anglický životopis

Článek z našeho kurzu obchodní angličtiny o tom, jak by měl vypadat anglický životopis.

INTERMEDIATE

Jak napsat anglický email

Článek o tom, jak psát emaily v angličtině. Víte, jak přečíst ‘zavináč’, a znáte základní rozdíly mezi formální a neformální angličtinou?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 02: Jak napsat pracovní inzerát 14 33505 Od mufina poslední příspěvek
před 9 lety