Help for English

BUSINESS 02: Jak napsat pracovní inzerát

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.01.2009

Článek ze sekce ‚TIPS and TRICKS‘, ve kterém si řekneme, jak by měl vypadat anglický inzerát nabízející práci.Course Map (mapa kurzu)

Unit 02: JOB ADVERTISEMENT

Jak napsat pracovní inzerát

V úvodní kapitole druhé lekce jsme si ukázali inzerát nabízející práci a v druhé kapitole jsme si jej důkladně rozebrali. Pracovní inzeráty však mohou mít mnoho různých podob a mohou obsahovat i další informace. V této kapitole druhé lekce, která se celá věnuje pracovním inzerátům, si řekneme něco o tom, co by měl takový inzerát obsahovat.

Inzerát může pocházet v zásadě ze dvou zdrojů. Z pracovní agentury a přímo od budoucího zaměstnavatele. My se budeme soustředit právě na ten od zaměstnavatele, protože pracujete-li v agentuře, máte pravděpodobně interní předpisy o tom, jak takový inzerát správně napsat a co musí obsahovat.

Struktura inzerátu

Struktura je ve většině inzerátů velice podobná. Jsou to v zásadě následující body (nemusí být pochopitelně v tomto pořadí):

 • představení firmy nabízející práci
 • pozice
 • úvazek
 • požadavky
 • popis pozice (pracovní náplň)
 • nabízené podmínky a výhody
 • závěr (kam se případní zájemci mohou obrátit)

Inzerát může být také ovšem napsán jako krátký nebo delší souvislý text bez odrážek. My se zde budeme bavit spíše o strukturovaném inzerátu.

Představení firmy

Je vhodné představit nejprve ve stručnosti firmu, která práci nabízí. Není třeba sem psát příliš detailů, ale věcně shrnout, o jakou firmu se jedná a v jakém oboru se pohybuje. Můžete použít například jednu z těchto vazeb:

an international / regional company = mezinárodní / regionální firma
a local producer = místní výrobce
a multinational chain = nadnárodní řetězec
a leading provider = přední poskytovatel služeb

Hledá / požaduje

Před pozici, která bude následovat, je vhodné ještě vepsat slovíčko ‘hledá’ (firma XY hledá YZ), nebo jeho obdobu. Máte na výběr hned z několika obratů:

requires = požaduje
is (now) looking for = hledá (nyní)
is looking to recruit = hledá, aby zaměstnala
is seeking / seeks to employ = hledá, aby zaměstnala
is seeking / seeks to hire = hledá, aby najala (zaměstnala)
is seeking / seeks to take on = hledá, aby přijala
has an (immediate) opening for = má otevřenou pozici pro
has a vacancy for = má volnou pozici pro

employ / recruit / hire / take on
Všechny tyto výrazy mohou znamenat ‘zaměstnat’. Nejběžnější je employ. V americké angličtině se převážně používá hire, což v britské angličtině znamená ‘najmout si někoho na krátkodobou práci’.

Pozice

Zde se může objevit opravdu široké spektrum výrazů, počínaje asistentskou pozicí a konče u nejvyššího managementu. Z tohoto důvodu si zde uvedeme jen několik nejzákladnějších příkladů. Všimněte si, že jsou pozice psány velkými písmeny. Pokud je myšlen název pozice, měla by se tak psát.

Receptionist TTT Assistant Manager TTT
Sales Manager TTT Assistant TTT
HR Manager TTT Purchasing Manager TTT
Accountant TTT Office Manager TTT
Product Manager TTT Book-keeper TTT
IT Manager TTT Marketing Manager TTT
Trainer TTT Branch Manager TTT
General Manager (GM) TTT Administrative Clerk TTT
Finance Manager TTT Managing Director (MD) TTT

Můžete se také setkat s jednou z těchto zkratek, které jsou si vzájemně velice podobné (mají vždy tři písmena a poslední O znamená Officer):

CEO = Chief Executive Officer TTT CTO = Chief Technical Officer TTT
CFO = Chief Financial Officer TTT CMO = Chief Marketing Officer TTT
COO = Chief Operating Officer TTT CIO = Chief Information Officer TTT

Úvazek

Zde můžete pouze heslovitě napsat, zdali se jedná o práci na dobu určitou / neurčitou a jestli jde o plný, či poloviční úvazek.

job term / job type / work schedule = druh úvazku

temporary/'tem­prəri/ = na dobu určitou
permanent/'pɜ:mənənt­/ = na dobu neurčitou

full-time/ˌfʊl'taɪm­/ = (na) plný úvazek
part-time/'pɑ:tˌtaɪ­m/ = (na) částečný úvazek

Příklad: job term: permanent / full-time

Požadavky

Požadavky vyjádříme spoustou obratů a v zásadě můžeme hovořit o požadovaných dovednostech a požadované kvalifikaci.

Buď můžeme celou část nazvat requirements, popřípadě qualifications and experience, nebo ji rozdělit na required skills / experience a qualifications.

Pod tímto názvem můžeme v jednotlivých bodech nastínit, co by měl daný uchazeč splňovat. My si zde uvedeme pochopitelně jen některé praktické obraty.

requirements = požadavky
qualifications = kvalifikace, dosažené vzdělání
qualifications and experience = kvalifikace a zkušenosti
required skills / experience = požadované dovednosti / zkušenosti

Required Skills:
 • indepth understanding of XYZ TTT
 • strong understanding of XYZ is essential TTT
 • goal oriented individual with superior communication skills TTT
 • professional telephone manner TTT
 • ability to handle multiple tasks TTT
 • fluency in English and German (both written and verbal) TTT
 • a high level of motivation TTT
 • excellent presentation and negotiation skills TTT
 • excellent time management and organisation skills TTT
 • good knowledge of PowerPoint, Excel and MS Word TTT
 • good MS Office skills (Word, Excel, PowerPoint) TTT
 • detail oriented and team player TTT
 • clear and confident verbal and written communication skills TTT
 • excellent communication skills at a technically detailed level TTT
 • ability to complete individual goals and work in a team environment TTT
Required Experience:
 • minimum 2-year experience in a Customer Service environment TTT
 • at least 2 years of experience in XYZ
 • international business and consulting experience TTT
 • experience of managing or extending key client account relationships TTT
 • 2+ years of sales experience TTT
Required Qualifications:
 • successful completion of 3rd level education TTT
 • an excellent academic record TTT
 • university degree TTT
 • graduate (BSc/BA) in a discipline that demonstrates technical or business aptitude TTT

Můžete také použít například následující věty, po kterých jen heslovitě uvedete kandidátovy požadované vlastnosti.

The ideal candidate for this position will be (will have): TTT
The successful candidate should have the following attributes: TTT
Key attributes will include: TTT

 • courteous TTT
 • detail-oriented TTT
 • ability to multi-task in fast-paced environment TTT
 • a good command of the English Language TTT
 • flexible with regards to hours TTT
 • excellent self-presentation TTT
 • previous experience in similar role TTT
 • technical University degree TTT
 • PC skills – MS OFFICE TTT
 • min. 5 year experience in XYZ industry TTT
 • able to lead and motivate around 50 subordinates TTT
 • able to work overtime and under pressure TTT
 • willingness to travel TTT

subordinate/sə'bɔ:dɪn­ət/ = podřízený pracovník
superior/su:'pɪərɪ­ə/ = nadřízený pracovník
supervisor/'su:pəva­ɪzə/ = nadřízený, dohlížející pracovník

Popis pozice

I zde je možné napsat pouze heslovitě, o jakou pozici se bude jednat a co bude obnášet. Nad seznam je možno doplnit například jednu z možností popisu pozice:

job description/'dʒɒb dɪˌ­skrɪpʃən/ = popis pozice, pracovní náplň
job duties = pracovní povinnosti / úkoly
(key) responsibilities = (klíčové) povinnosti
duties and responsibilities = úkoly a povinnosti

V seznamu můžete používat slovesné tvary třetí osoby přítomného času prostého (develops), nebo infinitiv (to develop/develop), popřípadě gerundium (developing).

 • develops annual business plan in conjunction with Sales Director TTT
 • assists in the implementation of company marketing plans as needed TTT
 • responsible for sourcing and developing client relationships TTT
 • maintains accurate records of all sales TTT
 • to handle customers in a polite and friendly way TTT
 • conducts pro-active support to resolve XYZ problems TTT
 • checks, proofreads and assists in report and presentation preparation TTT
 • manages and updates XYZ databases TTT
 • supports research team as required TTT
 • performs administrative tasks as required TTT
 • demonstrates the ability to build relationships and communicate with business partners TTT
 • to support customer development teams to resolve customer issues in a timely manner TTT

Také můžete v popisu pozice přímo oslovit kandidáta a opět heslovitě popsat jeho povinnosti. Zde je třeba použít ingový tvar slovesa, protože jsou po předložce.

You will be responsible for:

 • processing and releasing quality plan improvement, efficiency, cost reduction TTT
 • reporting of all business unit activities TTT

Nabízené podmínky a výhody

Zde nalezneme informace o platu, bonusech a dalších výhodách.

salary/'sæləri/ = plat TTT
bonus/'bəʊnəs= bonus, prémie, odměny
benefits/'benəfɪts = výhody (zaměstnanecké)

salary:

 • negotiable salary TTT
 • attractive salary TTT
 • competitive salary TTT
 • excellent salary package TTT
 • starting salary in the range of £20,000 TTT
 • basic salary £20–30k (depending on experience) TTT
 • base salary £20–30k (subject to experience) TTT
 • £20,000 – 30,000 per annum TTT

k = 1000
per annum (pa) = ročně
A salary of £20,000 pa.

bonus:

 • commission on all sales TTT
 • attractive commission structure TTT

benefits:

 • a full range of benefits TTT
 • interesting bonuses based on performance TTT
 • language courses TTT
 • 5 weeks of vacation (holiday) TTT
 • 25 days' holiday TTT
 • pension insurance / pension scheme TTT
 • trainings TTT
 • car TTT
 • car allowance TTT
 • education allowance TTT
 • clothing allowance TTT
 • exciting travel opportunities TTT
 • a competitive compensation package TTT
 • 13 months' salary TTT
 • excellent career opportunities TTT
 • flexible working hours TTT

Závěr inzerátu

Zde můžete být velice struční. Nadpis, který není nutností, může být třeba:

How to apply: TTT

 • For further details please see www.xyz.com. TTT
 • Applications including detailed curriculum vitae should be submitted by e-mail to xy@xyz.com with reference AB123. TTT

Slovíčko further/'fɜ:ðə je 2.stupeň od far a může znamenat dál, víc, podrobněji atd. Velice často ho uslyšíte v business prostředí, například:
further details = další podrobnosti
further information = další informace


Tímto končí rozbor pracovních inzerátů. V závěru druhé lekce nabízíme dva testy:
jednodušší TEST A
pokročilejší TEST B

Toto je také konec druhé lekce. Příště se můžete těšit na úvod třetí lekce, která se bude věnovat životopisům.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? / What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? (upravený článek z roku 2009)

INTERMEDIATE

BUSINESS 04: Jak napsat motivační dopis

Článek ze sekce ‚TIPS and TRICKS‘ o tom, jak by měl vypadat anglický motivační (průvodní) dopis.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 02: Jak napsat pracovní inzerát 14 31126 Od mufina poslední příspěvek
před 5 lety