Help for English

NOTE vs. NOTICE

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.09.2017

Slova NOTE a NOTICE mají obě význam podstatného jména i slovesa. Umíte je správně používat? (přepracovaný článek z roku 2009)NOTE vs. NOTICE

Další článek o dvou záludných slovech. Studentům se velmi často pletou. Jsou si podobná, ale většinou nejsou zaměnitelná. Obě slova mají význam podstatného jménaslovesa.

NOTE (n) = podstatné jméno

Základní význam podstat.jména note je vzkaz, ale významů je více.

note = poznámka, vzkaz, krátký dopis

make notes (of sth) = dělat si poznámky (ze své hlavy)
take notes (of sth) = dělat si poznámky (např. na hodině)

My students take thorough notes throughout the lessons. TTT
I left him a note saying that I would be late. TTT
I wrote a note to let him know about it. TTT
I left a note for you on the desk. TTT
The policeman made a note of her address and left. TTT
Could you lend me your notes from yesterday? TTT
You don't have to wait for her. Write her a note. TTT
I left him a short note to thank him. TTT
The police also found a suicide note lying on the floor. TTT
Well, they could at least send us a thank you note. TTT
Wait, I'll go through my notes. I'm sure it's there somewhere. TTT 

note / banknote = bankovka

Do you have some small change? I need a few coins for the vending machine. – No, I only have notes. TTT
I found a five-pound note. TTT
Have you seen the new banknotes? TTT 

Pozn.: Pravopis je banknote nebo bank note. V americké angličtině se bankovka označuje bill/'bɪl/.

note = nota, tón (hudební)

She played five notes and stopped. TTT
Can't you play this note? TTT 

note = oficiální doklad

a delivery note = dodací list
a credit note = dobropis
a sick note = neschopenka (BrE)

They should sign the delivery note. TTT
We will issue you with a credit note. TTT 

NOTE (v) = sloveso

Základní významy slovesa note jsou zapsat si, povšimnout si a poznamenat.

note = zapsat si / poznamenat si

Běžnější je použití frázového slovesa s předložkou down:

note sth down = zapsat si / poznamenat si něco
note down sth = zapsat si / poznamenat si něco

She noted the details. TTT
She noted down the details. TTT 

The police officer noted down her address. TTT
Have you noted it down? TTT
Note it down. TTT 

note = povšimnout si, zaznamenat

Sloveso note se také často používá, pokud chcete někoho upozornit na něco důležitého nebo zajímavého. Je to ale poměrně formální. Nejčastěji ho takto uvidíte v doporučeních.

Note the small house at the end of the street. TTT
Note that the house is extremely small. TTT
Note how small the house is. TTT
Note who is standing at the door. TTT
Note what she is holding. TTT 

She noted the beautiful garden. TTT
When Jack entered, he noted a peculiar box in the corner. TTT 

Pozn.: V tomto významu se mnohem častěji setkáte se slovesem notice (viz níže).

note = zmínit něco, poznamenat

It is important to note that the information is unconfirmed. TTT
The information was noted in the last chapter of the book. TTT
He noted that he had never seen her before. TTT
It should be noted that all attendees must sign the attendance sheet. TTT 

Pozn.: Tento význam je opět spíše formální.

NOTICE (n) = podstatné jméno

Podstatné jméno notice má základní významy vývěska, cedule. Jsou zde však i další významy.

notice = vývěska, cedule, oznámení

noticeboard = vývěsní tabule, nástěnka (BrE) = bulletin board (AmE)

The notice said ‘No smoking’. TTT
There was a notice saying ‘No smoking’. TTT 

I have to put up a notice about the meeting. TTT
You can find everything you need to know on the notice over there. TTT
There were some houses with ‘Bed and Breakfast’ notices on the door. TTT 

notice = varování, upozornění

Další význam se používá jako nepočitatelné podst. jméno.

at short notice (BrE) = v krátké lhůtě (době)
on short notice (AmE) = v krátké lhůtě (době)

until further notice = do odvolání (do dalšího upozornění)
without notice = bez (předchozího) varování, upozornění

notice period = lhůta na upozornění (předem)

We need three months' notice. TTT
Prices may be changed without notice. TTT
I'm not able to do it at such short notice. TTT
If you want the goods at very short notice, please inform us. TTT
The police officer informed us that the shop was closed until further notice. TTT
The regulations are subject to change without notice. TTT
Either party can terminate the contract with two months' notice. TTT
Prices may be altered without notice. TTT 

notice = výpověd (z práce / z nájmu)

Zde nepočitatelné.

hand in / give in (your) notice = podat výpověď
give sb notice = dát někomu výpověď

be fired / sacked without notice = být na hodinu propuštěn TTT

notice period = výpovědní lhůta

He gave her three weeks' notice. She's looking for a new flat already. TTT
He handed in his notice and left the premises immediately. TTT
Steve handed in his notice yesterday. There's nothing we can do about it now. TTT
If you want to move out of the property, you must give written notice to the landlord. TTT 

notice = povšimnutí

Tento význam je nepočitatelný i zde jde většinou o formálnější použití.

take notice of sth = povšimnout si něčeho
take no notice (of sth) = nevšímat si, nedbat něčeho

without notice = bez povšimnutí

Please take no notice of what you see. TTT
Her exceptional results made her boss take notice. TTT
The matter was brought to my notice only this morning. TTT TTT
When she started crying he took no notice and left. TTT
Oh, it must have escaped my notice. TTT 

NOTICE (v) = sloveso

Sloveso notice má v podstatě jen jeden základní význam.

notice = všimnout si, zaregistrovat

Did you notice anything out of place? TTT
When I walked in, I noticed a very beautiful woman standing by the piano. TTT
Did you notice that there were only guys at the party? TTT
Did you notice how she kept fidgeting? TTT
Have you noticed any changes? TTT
Nobody noticed him leaving but me. TTT
My husband doesn't seem to notice me anymore. TTT
I couldn't help noticing she was sweating heavily. TTT
When John entered the room, he noticed a large box in the corner. TTT 

notice (v) vs. note (v)

Možná jste si všimli, že slovesa notice a note mohou mít stejný význam: všimnout / povšimnout (si).

Většinou však nejde o synonyma v pravém smyslu slova.

notice (v):

Častěji se rozhodně setkáte se slovesem notice, které znamená jednoduše všimnout si něčeho. Můžete si něčeho všimnout a podle toho se zachovat, ale můžete si také něčeho všimnout a nevěnovat tomu žádnou pozornost a klidně to hned zapomenout.

note (v):

Sloveso note znamená všimnout si něčeho, zaznamenat s tím, že je to důležité a pokusíme se to zapamatovat. Toto sloveso je také formálnější.

Jsou situace, kdy je možné použít obě slovesa, ale s mírným významovým rozdílem:

Behind the tree he noticed an entrance into a cave. TTT 

Zde si hrdina příběhu všiml vstupu do jeskyně. Pravděpodobně vstup použil a vešel dovnitř. Na druhou stranu ale vejít nemusel. Vchod to jeskyně pro něj nemusel být důležitý.

Behind the tree he noted an entrance into a cave. TTT 

Zde je však situace jiná. Hrdina příběhu si vchodu všiml / zaznamenal a bral to jako důležitou informaci. I zde mohl hrdina vstoupit dovnitř, ale také nemusel. Rozdíl je však v tom, že vstup do jeskyně bral jako důležitou informaci, kterou je třeba si zapamatovat, protože se bude ještě hodit.

Závěr

Jak vidíte v článku, se slovíčky note a notice je to komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Nejzákladnější významy jsou následující:

note (n) = poznámka, bankovka
note (v) = zapsat si, povšimnout si (spíše formální)

notice (n) = vývěska, oznámení
notice (v) = všimnout si, zaregistrovat

Nyní si můžete získané znalosti otestovat.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

NOTE vs. NOTICE (test)

Otestujte si, zda umíte správně používat slovíčka NOTE a NOTICE (ať už jako slovesa nebo podstatná jména).
ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich prvních pěti online testech. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.

ALL LEVELS

SIGNS and NOTICES #2 (50 photos)

Dnes nabízíme ke stažení dalších 50 fotografií různých nápisů a cedulí z Velké Británie, které byly použity v našich foto kvízech č. 6–10. Ke stažení jsou i jednotlivé testy s podrobnými klíči.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno NOTE vs. NOTICE 9 15206 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před 3 lety