Help for English

Kindling Stone - Song Without the Singing (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.03.2007

Slovní zásoba z písně na Help for English.barn
barn - stodola
BrE
/'bɑ:n/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rn/ Přehrát

noun - a large farm building where crops can be stored

 
breeze - vánek
BrE
/'bri:z/ Přehrát
AmE
/'bri:z/ Přehrát

noun - light wind

 
county - hrabství, okres
BrE
/'kaʊnti/ Přehrát
AmE
/'kaʊnt̬i/ Přehrát

noun - a region within a state or a country with its own local administration

 
display - dávat znát, ukazovat (pocit), ukázat (pocit), dát znát, dát najevo
BrE
/dɪs'pleɪ/ Přehrát
AmE
/dɪs'pleɪ/ Přehrát

verb - to show a feeling

 
drift - být hnán proudem, být unášen (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

verb - to be carried by a current of water, air etc.

 
chorus - refrén
BrE
/'kɔ:rəs/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rəs/ Přehrát

noun - a part of a song which has a very catchy melody and is repeated throughout the song

 
intention - záměr, úmysl
BrE
/ɪn'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'tenʃn/ Přehrát

noun - something you have planned to do

 
notion - koncept, myšlenka, pojetí
BrE
/'nəʊʃn/ Přehrát
AmE
/'noʊʃn/ Přehrát

noun - a general concept, idea or belief

sunflower
sunflower - slunečnice
BrE
/'sʌnflaʊə/ Přehrát
AmE
/'sʌnflaʊər/ Přehrát

noun - a plant with a large yellow flower that produces edible seeds (which are used to make oil and other things)

 
tame - krotký, zkrocený, ochočený
BrE
/'teɪm/ Přehrát
AmE
/'teɪm/ Přehrát

adjective - not wild, not dangerous anymore; gentle and friendly

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or directionPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Song Without the Singing" by Kindling Stone

Americká folková skupina Kindling Stone a její písnička SONG WITHOUT THE SINGING. Poslechněte si ji, vyplňte krátké cvičení na doplňování slov a zkuste si text přeložit.
PRE-INTERMEDIATE

The Christmas Song (vocabulary)

Slovíčka z vánoční písně na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

Beauty is Pain by Ellen Whitt (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář