Help for English

AT THE END vs. IN THE END

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.03.2018

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?AT THE END vs. IN THE END

Pro studenty angličtiny existuje mnoho úskalí v překladech podobných vazeb. Někdy se pletou velmi podobná slovíčka, jindy například předložky, které mohou změnit význam. Dnes si probereme jeden z těchto příkladů. Překlad těchto dvou spojení je zdánlivě velice podobný:

at the end/ˌæt ði: 'en­d/ = na konci
in the end/ˌɪn ði:'en­d/ = nakonec

V obou významech figuruje slovíčko konec, ale použití je pochopitelně odlišné.

at the end = na konci

Začneme tou jednodušší variantou. Jednodušší proto, že si zde můžeme pomoci předložkou druhého pádu of:

at the end of something = na konci něčeho

at the end of the movie = na konci filmu
at the end of the street = na konci ulice
at the end of the meeting = na konci jednání
at the end of March = na konci března

in the end of the movie
in the end of the meeting

Pojďme si ukázat celé věty:

At the end of the movie they get married. TTT *1
Our house is at the end of the street. TTT *2
At the end of the meeting they made an agreement. TTT *3
They are coming at the end of March. TTT *4  

Předložka of se zde však nemusí vůbec objevit. Někdy je doplňující informace zbytečná. Na předložce at se však nic nemění:

We sang a song at the end of the class and went home. TTT *5
We sang a song at the end and went home. TTT *6

We sang a song in the end of the class and went home.
We sang a song in the end and went home.

Pozn.: K poslední příkladové větě se ještě dostaneme níže.

on the end (of sth)

Někdy lze použít předložku on, která dává důraz na to, že konec je plocha, ploška. Něco je tedy na konci na nějaké ploše/plošce.

There is an eraser on the end of the pencil. TTT *7
There is an eraser on the end. TTT *8

in the end = nakonec

Změníme-li předložku, změníme naprosto význam. U spojení at the end totiž hovoříme o konci něčeho a bavíme se nejčastěji o tom, že na konci (něčeho) se něco stalo, na konci (něčeho) se něco nachází, atp.

U spojení in the end hovoříme o konci jinak. Soustředíme se spíše na určitý proces, či myšlenkové pochody. Jde nám o to, k čemu jsme dospěli, jak jsme se rozhodli, atp. Často naznačujeme, že jsme k tomu dospěli po delší úvaze nebo po překonání nějakých problémů.

We wanted to go to Greece, but we flew to Spain in the end. TTT *9
In the end, we made an agreement, but it took at least 3 hours. TTT *10
I wanted to go to the party, but in the end I didn't. TTT *11
He was three hours late in the end. TTT *12
What did you do in the end? TTT *13
Who did they choose in the end? TTT *14  

 

eventually

Velice podobný význam jako spojení in the end má pokročilejší slůvko eventually/ɪ'ven­tʃuəli/. Toto slovo totiž neznamená “eventuálně” (to by se přeložilo possibly). Pozor si zde dejte i na výslovnost.

Eventually, we made an agreement, but it took at least 3 hours. TTT *15
He was eventually three hours late. TTT *16
What did you do eventually? TTT *17
Who did they choose eventually? TTT *18
You'll have to do it eventually anyway. TTT *19  

at the end / in the end (porovnejte)

Jak je z článku patrné, může nastat situace, kdy lze použít obě předložky. Změníme tím však význam.

We signed the contract at the end of the meeting.
Podepsali jsem tu smlouvu na konci jednání.
Zde je vše jasné.

We signed the contract at the end.
Na konci jsme tu smlouvu podepsali.
Zde sice neříkáme ‘na konci jednání’, ale z volby předložky at je jasné, že k podepsání došlo na konci něčeho.

We signed the contract in the end.
Nakonec jsme tu smlouvu podepsali.
Pokud zvolíme předložku in, naznačujeme, že jsme měli dlouhé jednání, na kterém jsme řešili, zda smlouvu podepíšeme, nebo ne.

V první části článku jsme použili následující příklad:

We sang a song at the end of the class and went home. TTT *20
We sang a song at the end and went home. TTT *21

Také jsme upozorňovali, že předložka in by zde byla špatně:

We sang a song in the end of the class and went home.
We sang a song in the end and went home.

Za určitých okolností by však poslední věta mohla být správně:

We sang a song in the end and went home.
V tomto případě však nevyjadřujeme, kdy jsme si zazpívali, ale dáváme důraz na to, že jsme se například rozhodovali (jestli si zazpíváme, nebo ne). Nakonec jsme se ale rozhodli si zazpívat.

Závěr

Po přečtení tohoto článku se vám snad již tato spojení nebudou plést. Je praktické si pamatovat, že když použijeme at, je možno navázat předložkou of (at the end of sth).

Naopak in se nepojí s předložkou of a vyjadřuje vlastně, že se něco stalo v důsledku (i v češtině tedy předložka “v”).

Překlad:
 1. Na konci filmu se vezmou.
 2. Náš dům je na konci ulice.
 3. Na konci jednání se dohodli.
 4. Přijedou na konci března.
 5. Na konci hodiny jsme si zazpívali a šli jsme domů.
 6. Na konci jsme si zazpívali a šli jsme domů.
 7. Na konci tužky je guma.
 8. Na konci je guma.
 9. Chtěli jsme jet do Řecka, ale nakonec jsme letěli do Španělska.
 10. Nakonec jsme se dohodli, ale zabralo to alespoň 3 hodiny.
 11. Chtěl jsem na ten večírek jít, ale nakonec jsem nešel.
 12. Nakonec měl tři hodiny zpoždění.
 13. Co jsi nakonec udělal?
 14. Koho nakonec vybrali?
 15. Nakonec jsme se dohodli, ale zabralo to alespoň 3 hodiny.
 16. Nakonec měl tři hodiny zpoždění.
 17. Co jsi nakonec udělal?
 18. Koho nakonec vybrali?
 19. Stejně to nakonec budeš muset udělat.
 20. Na konci hodiny jsme si zazpívali a šli jsme domů.
 21. Na konci jsme si zazpívali a šli jsme domů.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: IN THE END vs. AT THE END

Umíte tato spojení správně používat? Procvičte si to.

PRE-INTERMEDIATE

'END UP'

Velmi užitečné frázové sloveso, které však může svým významem trochu mást. Víte, co znamená ‘I ended up drinking beer’?

INTERMEDIATE

Return to the South West

Další poutavé vyprávění o Anglii. Dočtete se např. o studiu na univerzitě v Bristolu, o městě Bath a o dalších zajímavých místech, jako je Cornwall či Land's End.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno AT THE END vs. IN THE END 31 57665 Od Gera poslední příspěvek
před 6 lety