Help for English

Obecný test (pre-intermediate) 4

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.08.2009

Obecný test pro úroveň Pre-Intermediate (mírně pokročilí) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu. 1. I'm expecting a phone call. Has anyone called ________?

 2. Going by train is not ________ as flying.

 3. Can you tell me where ________?

 4. Apples ________ in September.

 5. He's been in hospital for a week now but he's not getting ________.

 6. You're late! What ________ you so long?

 7. You ________ to smoke in public places. Everybody knows that.

 8. The teacher asked a question but none of us knew the ________ answer.

 9. I need to go to the bank in the morning. It ________ at 9.

 10. ________ do I look? – You look stunning.

 11. The football match was ________ due to bad weather.

 12. You should ________ smoking! It's bad for your health.

 13. I ________ it if I were you. It's dangerous.

 14. Someone broke into our garage last night. The police ________ into it.

 15. Did you know that ________ capital of California is Sacramento?

 16. What would you like to be when you grow ________?

 17. Do you want ________ some money? – No, I'm fine, really.

 18. He didn't hear the phone because he ________ a shower.

 19. She asked if there was anybody there but there was ________ answer.

 20. How much do you ________? – Don't even ask!

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Obecný test (pre-intermediate) 2

Obecný test pro úroveň Pre-Intermediate (mírně pokročilí) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu.

PRE-INTERMEDIATE

Obecný test (pre-intermediate) 5

Obecný test pro úroveň Pre-Intermediate (mírně pokročilí) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu.

PRE-INTERMEDIATE

Obecný test (pre-intermediate) 3

Obecný test pro úroveň Pre-Intermediate (mírně pokročilí) obsahující 20 otázek zaměřených na gramatiku a slovní zásobu.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Obecný test (pre-intermediate) #4 31 63570 Od amirah85 poslední příspěvek
před 6 lety