Help for English

HAVE TO - Unit 6/4 (vocabulary)

STARTER Vydáno dne 17.09.2008

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky 
apologize - omluvit se, omluvit
BrE
/ə'pɒlədʒaɪz/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:lədʒaɪz/ Přehrát

verb - to say that you are sorry and regret having done something

bathroom
bathroom - wc, záchod
BrE
/'bɑ:θru:m/ Přehrát
AmE
/'bæθru:m/ Přehrát

noun - the room with a toilet

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

do the shopping
do the shopping - nakoupit, udělat nákup
BrE
/ˌdu: ðə'ʃɒpɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌdu: ðə'ʃɑ:pɪŋ/ Přehrát

verb - to go and buy the things that you need

 
gotta - hovorově 'have got to'
BrE
/'gɒtə/ Přehrát
AmE
/'gɑ:t̬ə/ Přehrát

verb, informal - an informal word for 'have got to'

 
have to - muset
BrE
/'hæv tʊ/ Přehrát
AmE
/'hæv tʊ/ Přehrát

verb - to have the obligation to do something; must

kiss
kiss - polibek
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

noun - a act when two people's lips touch

 
know - vědět, znát
BrE
/'nəʊ/ Přehrát
AmE
/'noʊ/ Přehrát

verb - to have in mind, to have knowledge of, to have learned, heard or seen

money
money - peníze
BrE
/'mʌni/ Přehrát
AmE
/'mʌni/ Přehrát

noun - bills and coins that you use to pay with

 
oh boy - a jéje, ale ne, a sakra
BrE
/ˌəʊ'bɔɪ/ Přehrát
AmE
/ˌoʊ'bɔɪ/ Přehrát

interjection, informal - an informal phrase expressing frustration

 
really - opravdu, skutečně, velmi, moc
BrE
/'ri:əli/ Přehrát
AmE
/'ri:əli/ Přehrát

adverb - very, used to emphasize the degree of something, used to emphasize that something is true

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for moneyPokračovat můžete zde:

STARTER

HAVE (přehledy)

Pro začátečníky dnes přinášíme tabulky se všemi tvary slovesa HAVE, které se v britské angličtině pojí se slůvkem GOT. V americké však stojí bez GOT. Mohou si je vystřihnout a mít je tak stále na očích.
STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
STARTER

Slovesa unit 6/2 (vocabulary)

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář