Help for English

Cops

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.11.2008

Slovní zásoba, kterou známe z filmů o policii, zločinu apod.arrest
arrest - zatknout
BrE
/ə'rest/ Přehrát
AmE
/ə'rest/ Přehrát

verb - (of police) to take somebody prisoner in order to ask them about a crime

badge
badge - odznak, nášivka
BrE
/'bædʒ/ Přehrát
AmE
/'bædʒ/ Přehrát

noun - a small thing fastened to the clothes that says something about the person, e.g. what they are, or have done

cop
cop - polda, policajt, policista
BrE
/'kɒp/ Přehrát
AmE
/'kɑ:p/ Přehrát

noun, informal - a slang word for a policeman

detective
detective - detektiv
BrE
/dɪ'tektɪv/ Přehrát
AmE
/dɪ'tektɪv/ Přehrát

noun - a person, usually a policeman, who tries to solve crimes

 
evidence - důkazy, důkaz
BrE
/'evɪdəns/ Přehrát
AmE
/'evɪdəns/ Přehrát

noun - the object or objects that give a reason to believe something

 
felon - zločinec
BrE
/'felən/ Přehrát
AmE
/'felən/ Přehrát

noun - a person who has commited a crime (esp. a serious one)

 
felony - zločin, trestný čin
BrE
/'feləni/ Přehrát
AmE
/'feləni/ Přehrát

noun - a crime (esp. a serious one)

 
fine - pokuta
BrE
/'faɪn/ Přehrát
AmE
/'faɪn/ Přehrát

noun - an amount of money that is paid as a punishment

 
fingerprint - otisk prstu
BrE
/'fɪŋgəprɪnt/ Přehrát
AmE
/'fɪŋgərprɪnt/ Přehrát

noun - a mark made by a person's finger which shows the lines on the skin, usually used by the police to identify criminals

 
freeze - ani hnout
BrE
/'friz/ Přehrát
AmE
/'friz/ Přehrát

verb - the word that a policeman (usually with a gun in his hand) uses to tell somebody to stop moving completely

gun
gun - zbraň (střelná), střelná zbraň
BrE
/'gʌn/ Přehrát
AmE
/'gʌn/ Přehrát

noun - a weapon that shoots bullets

handcuffs
handcuffs - pouta (na ruce)
BrE
/'hændkafs/ Přehrát
AmE
/'hændkafs/ Přehrát

noun - a pair of metal rings used to tie a prisoner's hands together

chase
chase - honička, honba
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

noun - running after something or somebody

 
interrogate - vyslýchat
BrE
/ɪn'terəgeɪt/ Přehrát
AmE
/ɪn'terəgeɪt/ Přehrát

verb - to ask a suspect or a prisoner a lot of questions in order to find out information about a crime

 
investigate - vyšetřovat, prošetřit
BrE
/ɪn'vestɪgeɪt/ Přehrát
AmE
/ɪn'vestɪgeɪt/ Přehrát

verb - to find out all information and facts about a crime

jail
jail - věznice, vězení
BrE
/'dʒeɪl/ Přehrát
AmE
/'dʒeɪl/ Přehrát

noun - a prison, a building where criminals are kept

 
lawyer - právník, právnička
BrE
/'lɔ:ɪə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ɪər/ Přehrát

noun - a person who has been educated in law and whose job is connected with law

 
missing - pohřešovaný, nezvěstný
BrE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mɪsɪŋ/ Přehrát

adjective - not to be found

officer
officer - strážník, policista
BrE
/'ɒfɪsə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪsər/ Přehrát

noun - a policeman or policewoman

patrol
patrol - hlídka (např. policejní)
BrE
/pə'trəʊl/ Přehrát
AmE
/pə'troʊl/ Přehrát

noun - a group (esp. of policemen) that goes somewhere regularly in order to prevent crime in the area

 
police - policie
BrE
/pə'li:s/ Přehrát
AmE
/pə'li:s/ Přehrát

noun - the institution or men and women whose job is to protect people, make everybody obey the law, catch criminals etc.

 
record - zápis (v trestním rejstříku), trestní rejstřík, zápis v trestním rejstříku, rejstřík trestů
BrE
/'rekɔ:d/ Přehrát
AmE
/'rekərd/ Přehrát

noun - an official list of crimes someone has commited

 
search warrant - povolení k domovní prohlídce
BrE
/'sɜ:tʃˌwɒrənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃˌwɑ:rənt/ Přehrát

noun - a legal document from the court that allows the police to search someone's home

station
station - stanice (policejní), policejní stanice
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - a building where the police work, where you can find help, where criminals are brought etc.

 
suspect - podezřelý (člověk)
BrE
/'sʌspekt/ Přehrát
AmE
/'sʌspekt/ Přehrát

noun - a person who is thought to have committed a crime

victim
victim - oběť
BrE
/'vɪktɪm/ Přehrát
AmE
/'vɪktɪm/ Přehrát

noun - a person who is hurt or killed in an accident etc; a person against whom a crime has been committed

 
warrant - zatykač
BrE
/'wɒrənt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:rənt/ Přehrát

noun - a legal document from the court that tells the police to arrest someone, search his/her house etc.

 
witness - svědek
BrE
/'wɪtnəs/ Přehrát
AmE
/'wɪtnəs/ Přehrát

noun - a person who has seen a crime etc. and can tell the police about what happenedPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Slovní zásoba z učebnic

Na Help for English naleznete obrovské množství okruhů slovní zásoby vytvořených podle známých učebnic různých nakladatelství. K dispozici jsou nové lekce z učebnic MATRIX a NEW HEADWAY.

ALL LEVELS

Učíme se anglicky s televizními seriály

Článek o tom, jak lze používat televizní seriály pro učení angličtiny.
INTERMEDIATE

Dovětky, přitakání a podobné vazby

Cvičení, kde budete mít za úkol do vět doplnit vazby jako tázací dovětky, přitakání apod., tedy struktury typu SO DO I, NEITHER DOES HE, DID HE? AREN'T YOU? apod.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář