Help for English

Headway ELE (3rd ed) Unit 4 Part 2

ELEMENTARY Vydáno dne 19.12.2008

Talking about you, page 30 
bad - špatný
BrE
/'bæd/ Přehrát
AmE
/'bæd/ Přehrát

adjective - wrong; not good

bus
bus - autobus
BrE
/'bʌs/ Přehrát
AmE
/'bʌs/ Přehrát

noun - a big vehicle with four or six wheels using a road, it can carry many passengers, it stops regularly on its route to let people in and out

car
car - auto, vůz, automobil
BrE
/'kɑ:/ Přehrát
AmE
/'kɑ:r/ Přehrát

noun - a road vehicle with four wheels that can only carry about five people

coach
coach - dálkový autobus, autobus (dálkový)
BrE
/'kəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/'koʊtʃ/ Přehrát

noun - a bus used for travelling for longer distances

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

 
computer game - počítačová hra, videohra
BrE
/kəm'pju:tə ˌgeɪm/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər ˌgeɪm/ Přehrát

noun - a game you can play on a computer

 
do - dělat
BrE
/'du:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

verb - to perform an action or activity

early
early - časně, brzy
BrE
/'ɜ:li/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rli/ Přehrát

adverb - before the usual time, opposite of 'late'

 
here - zde, tady, tu, sem
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

adverb - in this place

 
how - jak
BrE
/'haʊ/ Přehrát
AmE
/'haʊ/ Přehrát

adverb - in what way or manner

near
near - blízko
BrE
/'nɪə/ Přehrát
AmE
/'nɪr/ Přehrát

adverb - a short distance away, not far

 
parents - rodiče
BrE
/'peərənts/ Přehrát
AmE
/'perənts/ Přehrát

noun - the mother and the father

 
Portuguese - portugalský
BrE
/ˌpɔ:tʃə'gi:z/ Přehrát
AmE
/ˌpɔ:rtʃə'gi:z/ Přehrát

adjective - connected with or coming from Portugal

 
special - zvláštní
BrE
/'speʃl/ Přehrát
AmE
/'speʃl/ Přehrát

adjective - of a particular kind, value etc, not ordinary

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for something

 
still - stále ještě, ještě, dosud
BrE
/'stɪl/ Přehrát
AmE
/'stɪl/ Přehrát

adverb - up to now, since then, not having stopped

train
train - vlak
BrE
/'treɪn/ Přehrát
AmE
/'treɪn/ Přehrát

noun - a big vehicle that uses railway tracks, it usually has a locomotive in the front and a few carriages, it can carry passengers or goods

travel
travel - cestovat
BrE
/'trævl/ Přehrát
AmE
/'trævl/ Přehrát

verb - to go from one place to another, usually for longer distances

 
what - co
BrE
/'wɒt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:t/ Přehrát

pronoun - which thing?

 
what time - v kolik hodin
BrE
/ˌwɒt'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:t'taɪm/ Přehrát

adverb - the expression we use when we ask about the time WHEN something happens

 
when - kdy
BrE
/'wen/ Přehrát
AmE
/'wen/ Přehrát

adverb - at what time

 
where - kde, kam
BrE
/'weə/ Přehrát
AmE
/'wer/ Přehrát

adverb - at / to which place

 
why - proč
BrE
/'waɪ/ Přehrát
AmE
/'waɪ/ Přehrát

adverb - for what reasonPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Headway ELE (3rd ed) Unit 2 Part 4

An Email from England, page 16+17
ELEMENTARY

Headway ELE (3rd ed) Unit 4 Part 4

My favourite season, page 32+33
ELEMENTARY

Headway ELE (3rd ed) Unit 2 Part 2

Family, page 14+15
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář