Help for English

Nepravidelná slovesa unit 7/2 (vocabulary)

STARTER Vydáno dne 20.02.2009

Slovíčka (nejen slovesa) z lekce kurzu Angličtina pro začátečníkyalcohol
alcohol - alkohol
BrE
/'ælkəˌhɒl/ Přehrát
AmE
/'ælkəˌhɑ:l/ Přehrát

noun - a substance or drink that can make people drunk

 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

beer
beer - pivo
BrE
/'bɪə/ Přehrát
AmE
/'bɪr/ Přehrát

noun - an alcoholic drink which is made from barley, it is light or dark brown and has a lot of foam on top

buy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

 
do - dělat
BrE
/'du:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

verb - to perform an action or activity

 
dollar - dolar
BrE
/'dɒlə/ Přehrát
AmE
/'dɑ:lər/ Přehrát

noun - the currency used in the USA or Australia etc.

drink
drink - pít
BrE
/'drɪŋk/ Přehrát
AmE
/'drɪŋk/ Přehrát

verb - to take liquid, such as water, into your body through your mouth

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

eat
eat - jíst
BrE
/'i:t/ Přehrát
AmE
/'i:t/ Přehrát

verb - to take food into your body through your mouth

get up
get up - vstávat (z postele)
BrE
/ˌget'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌget̬'ʌp/ Přehrát

verb - to wake up and leave the bed in the morning

give
give - dát, dávat, darovat
BrE
/'gɪv/ Přehrát
AmE
/'gɪv/ Přehrát

verb - to let somebody have something, to hand something over to somebody

 
go out - jít ven, vyjít si, vyrazit si (za zábavou)
BrE
/ˌgəʊ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'aʊt/ Přehrát

verb - not to stay at home

hamburger
hamburger - hamburger, hamburgr
BrE
/'hæmbɜ:gə/ Přehrát
AmE
/'hæmbɜ:rgər/ Přehrát

noun - a flat piece of fried ground meat in a bun, usually with ketchup, mustard, lettuce, onions and other vegetables

 
have lunch - obědvat
BrE
/ˌhæv'lʌntʃ/ Přehrát
AmE
/ˌhæv'lʌntʃ/ Přehrát

verb - to have a meal at midday

 
homework - domácí úkol, domácí úkoly
BrE
/'həʊmwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'hoʊmwɜ:rk/ Přehrát

noun - the work that students usually get at school to do at home

 
last night - včera večer, včera v noci
BrE
/ˌlɑ:st'naɪt/ Přehrát
AmE
/ˌlæst'naɪt/ Přehrát

adverb - yesterday evening, the night before

 
lottery - loterie
BrE
/'lɒtəri/ Přehrát
AmE
/'lɑ:t̬əri/ Přehrát

noun - a way of winning money by chance, you need to buy a ticket and be lucky

 
make - udělat, provést, udělat (vyrobit nebo vytvořit)
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to do something, to produce or create

 
mistake - chyba
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
only - jenom, pouze, jen
BrE
/'əʊnli/ Přehrát
AmE
/'oʊnli/ Přehrát

adverb - having no others

ticket
ticket - lístek, vstupenka, jízdenka
BrE
/'tɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt/ Přehrát

noun - a piece of paper that enables you to use a train, bus etc, or lets you enter a theatre, cinema etc.

 
yesterday - včera
BrE
/'jestədeɪ/ Přehrát
AmE
/'jestərdeɪ/ Přehrát

adverb - a day agoPokračovat můžete zde:

STARTER

Pravidelná slovesa unit 7/1 (vocabulary)

Slovíčka (nejen slovesa) z lekce kurzu Angličtina pro začátečníky
STARTER

Slovesa unit 6/2 (vocabulary)

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky
ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa Elementary 2

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň Elementary

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nepravidelná slovesa unit 7/2 (vocabulary) 0 22218