Help for English

PROVE, APPROVE, IMPROVE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.10.2017

Tři slovesa, která jsou si velmi podobná, ale mají velmi odlišný význam. Proto určitě patří do kategorie ‘záludná’. (upravený článek z roku 2010)PROVE, APPROVE, IMPROVE

V dnešním článku si posvítíme na tři podobná slovesa, ve kterých studenti velmi často chybují. Začneme stručným přehledem:

Když to vezmeme velmi obecně, studenti znají většinou jako první slovíčko improve/ɪm'pru:v (zlepšit). Když však narazí na samotné prove/'pru:v/ (dokázat), popřípadě approve/ə'pru:v/ (schválit), mylně se domnívají, že tato slovesa nějak významově souvisí.

PROVE

Sloveso prove/'pru:v/ má hned několik významů:

prove = dokázat, prokázat

prove that = dokázat, že…
prove sth to sb = dokázat něco někomu

prove sb's guilt = dokázat něčí vinu
prove sb's innocence = dokázat něčí nevinu
prove sb wrong = dokázat, že se někdo mýlí

You're wrong and I will prove that to you! TTT
He proved it to them by showing his passport. TTT
The police proved that he was lying. TTT
The lawyer proved his innocence in the end. TTT
He needed to prove her innocence. TTT
What is she trying to prove? TTT
So you think it's not going to work? I'll prove you wrong. TTT
See? I proved them all wrong! TTT
The exception proves the rule. TTT
This is the exception that proves the rule. TTT 

prove = ukázat se

It proved to be true. TTT
The campaign proved a complete success. TTT TTT
The riddle proved impossible to solve. TTT 

prove = osvědčit se

I had to prove myself to my boss. TTT
Jack proved himself to be a great accountant. TTT 

prove = kynout (těsto)

Cover the bowl with a towel and leave the dough to prove for a few hours until doubled in size. TTT 

Pozn.: Sloveso prove je pravidelné (prove-proved-proved), ale hlavně v americké angličtině se můžete setkat s nepravidelným příčestím minulým (prove-proved-proven).

PROOF

Podstatné jméno od slovesa prove je proof/'pru:f/ = důkaz.

No, I didn't do it. You have no proof. TTT
Do you have any proof that she stole your camera? TTT 

Toto slovíčko má však i význam odolný a nejčastěji se setkáte s příponou -proof:

waterproof = vodotěsný bulletproof= neprůstřelný
frostproof = mrazuvzdorný shrinkproof = nesrážlivý
ovenproof = žáruvzdorný TTT fireproof = ohnivzdorný
heatproof = žáruvzdorný shotproof = neprůstřelný
rustproof = odolný proti korozi shockproof = nárazuvzdorný
foolproof = blbuvzdorný TTT kissproof = neslíbatelná TTT

APPROVE

Sloveso approve/ə'pru:v/ má základní významy schvalovat, uznávat, souhlasit. Je zde však malý háček. Pokud ho takto použijete, váže se s předložkou of:

I don't approve your behaviour.
I don't approve of your behaviour. TTT

Lze ho použít i bez předložky of, ale pak znamená schválit něco oficiálně nebo odsouhlasit.

We have to wait until the CEO approves the proposal. TTT
They didn't approve our plan for revitalization. TTT
The contract hasn't been approved. TTT 

Častěji se však setkáte právě při běžném schvalování něčeho (třeba chování), tedy souhlasem. Pak je třeba vždy použít předložku of. Po předložce následuje vždy ingový tvar slovesa:

He doesn't approve smoking.
He doesn't approve him to smoke.
He doesn't approve of smoking. TTT
He doesn't approve of him/his smoking. TTT
He doesn't approve of his father smoking. TTT

My parents don't approve of my friends. TTT
I don't approve of what they're doing. TTT
They didn't approve of their daughter marrying that guy. TTT
Do you approve of our idea? TTT
Her parents didn't approve of her boyfriend, but she married him anyway. TTT 

Je však možno toto sloveso požít i bez předmětu, pak tedy i bez předložky:

I don't approve of that. TTT
I don't approve. TTT

Než budeme pokračovat, porovnejte použití s předložkou a bez v podobných větách:

Her father didn't approve of her tattoo and wasn't happy she wants another one. TTT TTT
Her father didn't approve the tattoo, so she couldn't have it done. TTT TTT

Zápor je tvořen předponou dis. Sloveso disapprove/ˌdɪsə'pru­:v/ tedy znamená neschvalovat, nesouhlasit, zamítnout.

I wanted to get married. My parents didn't approve. TTT
I wanted to get married. My parents didn't approve of that. TTT
I wanted to get married. My parents didn't approve of me doing that. TTT

I wanted to get married. My parents disapproved. TTT
I wanted to get married. My parents disapproved of that. TTT
I wanted to get married. My parents disapproved of me doing that. TTT

Odvozené podstatné jméno je approval/ə'pru:və­l/ = schválení, souhlas. Jeho opak je disapproval/ˌdɪsə'pr­u:vəl/ = nesouhlas, nelibost, odmítnutí.

IMPROVE

Sloveso improve/ɪm'pru:v je z dnešní trojice asi nejznámější. Má význam zlepšit (se), vylepšit (se).

I'd like to improve my English. TTT
Your German is definitely improving. TTT
Your French has improved a lot. TTT
They dramatically improved their living conditions. TTT 

Pozn.: V běžné angličtině se často setkáte se spojením get better. Jde o použití slovesa GET pro vyjádření “změny stavu”. Více si přečtěte zde.

Odvozené podstatné jméno je improvement/ɪm'pru:vmə­nt/ = zlepšení.  

Závěr

Jak vidíte, tato slovesa spolu významově nesouvisí, i když jsou si značně podobná. Není tedy divu, že se studentům pletou.

Také je dobré všimnout si, že z těchto sloves tvoříme podstatné jméno pokaždé jinak:

prove/'pru:v/ proof/'pru:f/
approve/ə'pru:v/ approval/ə'pru:və­l/
improve/ɪm'pru:v improvement/ɪm'pru:vmə­nt/


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PROVE / APPROVE / IMPROVE (test)

Otestujte se, zda umíte správně používat tuto trojici sloves a slovíčka od nich odvozená.
ALL LEVELS

Project Plus Unit 7 B-C

Improve your life
PRE-INTERMEDIATE

Anglická nepravidelná slovesa

Přehled cca 85 běžně používaných nepravidelných sloves v angličtině, která by mírně a středně pokročilý student měl bezpečně znát. Všechny tvary jsou zde doplňeny fonetickým přepisem výslovnosti a nahrávkou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno PROVE, APPROVE, IMPROVE 20 15898 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 4 lety