Help for English

PROVE, APPROVE, IMPROVE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.10.2017

Tři slovesa, která jsou si velmi podobná, ale mají velmi odlišný význam. Proto určitě patří do kategorie ‘záludná’.PROVE, APPROVE, IMPROVE

V dnešním článku si posvítíme na tři podobná slovesa, ve kterých studenti velmi často chybují. Začneme stručným přehledem:

Když to vezmeme velmi obecně, studenti znají většinou jako první slovíčko improve/ɪm'pru:v (zlepšit). Když však narazí na samotné prove/'pru:v/ (dokázat), popřípadě approve/ə'pru:v/ (schválit), mylně se domnívají, že tato slovesa nějak významově souvisí.

PROVE

Sloveso prove/'pru:v/ má hned několik významů:

prove = dokázat, prokázat

prove that = dokázat, že…
prove sth to sb = dokázat něco někomu

prove sb's guilt = dokázat něčí vinu
prove sb's innocence = dokázat něčí nevinu
prove sb wrong = dokázat, že se někdo mýlí

You're wrong and I will prove that to you! TTT *1
He proved it to them by showing his passport. TTT *2
The police proved that he was lying. TTT *3
The lawyer proved his innocence in the end. TTT *4
He needed to prove her innocence. TTT *5
What is she trying to prove? TTT *6
So you think it's not going to work? I'll prove you wrong. TTT *7
See? I proved them all wrong! TTT *8
The exception proves the rule. TTT *9
This is the exception that proves the rule. TTT *10 

prove = ukázat se

It proved to be true. TTT *11
The campaign proved a complete success. TTT *12 TTT *13
The riddle proved impossible to solve. TTT *14 

prove = osvědčit se

I had to prove myself to my boss. TTT *15
Jack proved himself to be a great accountant. TTT *16 

prove = kynout (těsto)

Cover the bowl with a towel and leave the dough to prove for a few hours until doubled in size. TTT *17 

Pozn.: Sloveso prove je pravidelné (prove-proved-proved), ale hlavně v americké angličtině se můžete setkat s nepravidelným příčestím minulým (prove-proved-proven).

PROOF

Podstatné jméno od slovesa prove je proof/'pru:f/ = důkaz.

No, I didn't do it. You have no proof. TTT *18
Do you have any proof that she stole your camera? TTT *19 

Toto slovíčko má však i význam odolný a nejčastěji se setkáte s příponou -proof:

waterproof = vodotěsný bulletproof= neprůstřelný
frostproof = mrazuvzdorný shrinkproof = nesrážlivý
ovenproof = žáruvzdorný TTT *20 fireproof = ohnivzdorný
heatproof = žáruvzdorný shotproof = neprůstřelný
rustproof = odolný proti korozi shockproof = nárazuvzdorný
foolproof = blbuvzdorný TTT *21 kissproof = neslíbatelná TTT *22

APPROVE

Sloveso approve/ə'pru:v/ má základní významy schvalovat, uznávat, souhlasit. Je zde však malý háček. Pokud ho takto použijete, váže se s předložkou of:

I don't approve your behaviour.
I don't approve of your behaviour. TTT *23

Lze ho použít i bez předložky of, ale pak znamená schválit něco oficiálně nebo odsouhlasit.

We have to wait until the CEO approves the proposal. TTT *24
They didn't approve our plan for revitalization. TTT *25
The contract hasn't been approved. TTT *26  

Častěji se však setkáte právě při běžném schvalování něčeho (třeba chování), tedy souhlasem. Pak je třeba vždy použít předložku of. Po předložce následuje vždy ingový tvar slovesa:

He doesn't approve smoking.
He doesn't approve him to smoke.
He doesn't approve of smoking. TTT *27
He doesn't approve of him/his smoking. TTT *28
He doesn't approve of his father smoking. TTT *29

My parents don't approve of my friends. TTT *30
I don't approve of what they're doing. TTT *31
They didn't approve of their daughter marrying that guy. TTT *32
Do you approve of our idea? TTT *33
Her parents didn't approve of her boyfriend, but she married him anyway. TTT *34
I don't approve of swearing. TTT *35  

Je však možno toto sloveso požít i bez předmětu, pak tedy i bez předložky:

I don't approve of that. TTT *36
I don't approve. TTT *37

Než budeme pokračovat, porovnejte použití s předložkou a bez v podobných větách:

Her father didn't approve of her tattoo and wasn't happy she wants another one. TTT *38 TTT *39
Her father didn't approve the tattoo, so she couldn't have it done. TTT *40 TTT *41

Zápor je tvořen předponou dis. Sloveso disapprove/ˌdɪsə'pru­:v/ tedy znamená neschvalovat, nesouhlasit, zamítnout.

I wanted to get married. My parents didn't approve. TTT *42
I wanted to get married. My parents didn't approve of that. TTT *43
I wanted to get married. My parents didn't approve of me doing that. TTT *44

I wanted to get married. My parents disapproved. TTT *45
I wanted to get married. My parents disapproved of that. TTT *46
I wanted to get married. My parents disapproved of me doing that. TTT *47

Odvozené podstatné jméno je approval/ə'pru:vl­/ = schválení, souhlas. Jeho opak je disapproval/ˌdɪsə'pr­u:vl/ = nesouhlas, nelibost, odmítnutí.

IMPROVE

Sloveso improve/ɪm'pru:v je z dnešní trojice asi nejznámější. Má význam zlepšit (se), vylepšit (se).

I'd like to improve my English. TTT *48
Your German is definitely improving. TTT *49
Your French has improved a lot. TTT *50
They dramatically improved their living conditions. TTT *51 

Pozn.: V běžné angličtině se často setkáte se spojením get better. Jde o použití slovesa GET pro vyjádření “změny stavu”. Více si přečtěte zde.

Odvozené podstatné jméno je improvement/ɪm'pru:vmə­nt/ = zlepšení.  

Závěr

Jak vidíte, tato slovesa spolu významově nesouvisí, i když jsou si značně podobná. Není tedy divu, že se studentům pletou.

Také je dobré všimnout si, že z těchto sloves tvoříme podstatné jméno pokaždé jinak:

prove/'pru:v/ proof/'pru:f/
approve/ə'pru:v/ approval/ə'pru:vl­/
improve/ɪm'pru:v improvement/ɪm'pru:vmə­nt/
Překlad:
 1. Nemáš pravdu a já ti to dokážu!
 2. Dokázal jim to tím, že ukázal svůj pas.
 3. Policie dokázala, že lhal.
 4. Právník nakonec dokázal jeho nevinu.
 5. Musel dokázat její nevinnost.
 6. Co se snaží dokázat?
 7. Takže ty si myslíš, že to nebude fungovat? Dokážu ti, že se mýlíš.
 8. Vidíš? Všem jsem ukázal, že se pletou!
 9. Výjimka potvrzuje pravidlo.
 10. Toto je výjimka, která potvrzuje pravidlo.
 11. Ukázalo se, že je to pravda.
 12. Kampaň se ukázala jako naprostý úspěch.
 13. také možno použít "proved TO BE a compete success
 14. Ukázalo se, že se ta hádanka nedá vyřešit.
 15. Musel jsem se šéfovi osvědčit.
 16. Jack se osvědčil jako výborný účetní.
 17. Zakryjte misku utěrkou a nechte těsto několik hodiny kynout, dokud se nezdvojnásobí jeho objem.
 18. Ne, já to neudělal. Nemáš žádné důkazy.
 19. Máte nějaké důkazy, že vám ukradla fotoaparát?
 20. při pečení v troubě, tedy něco vhodné na použití v troubě
 21. jednoduchý, snadný k pochopení
 22. rtěnka
 23. Neschvaluji tvoje chování.
 24. Musíme počkat, až generální ředitel schválí ten návrh.
 25. Neschválili náš plán na revitalizaci.
 26. Smlouva ještě nebyla schválena.
 27. Neschvaluje kouření.
 28. Neschvaluje, že on kouří.
 29. Neschvaluje, že jeho otec kouří.
 30. Moji rodiče neschvalují mé přátele.
 31. Neschvaluji, co dělají.
 32. Neschvalovali, aby si jejich dcera vzala toho chlápka.
 33. Schvaluješ náš nápad?
 34. Její rodiče neschvalovali jejího přítele, ale ona si ho stejně vzala.
 35. Nemám rád nadávky.
 36. Neschvaluji to.
 37. Neschvaluji to.
 38. Její otec neschvaloval její tetování a nebyl nadšený, že chce další.
 39. neschvaloval ho, nesouhlasil s tím, že ho má
 40. Její otec neschválil to tetování, tak si ho nemohla nechat udělat.
 41. neodsouhlasil ho, zamítnul ho
 42. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče nesouhlasili.
 43. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče s tím nesouhlasili.
 44. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče nesouhlasili s tím, že to udělám.
 45. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče nesouhlasili.
 46. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče s tím nesouhlasili.
 47. Chtěla jsem se vdát. Mí rodiče nesouhlasili s tím, že to udělám.
 48. Rád bych si zlepšil svoji angličtinu.
 49. Vaše němčina se rozhodně zlepšuje.
 50. Vaše francouzština se hodně zlepšila.
 51. Značně zlepšili jejich životní podmínky.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PROVE / APPROVE / IMPROVE (test)

Otestujte se, zda umíte správně používat tuto trojici sloves a slovíčka od nich odvozená.
PRE-INTERMEDIATE

Slovíčko FUNNY a jeho významy

Slovíčko FUNNY není tak jednoduché, jak se zdá. Znamená totiž tři úplně jiné věci.
PRE-INTERMEDIATE

Czenglish Alert 10: Mít velmi rád

Pozor, pokud se vám něco VELMI LÍBÍ, nelze použít spojení VERY LIKE. Příslovce VERY prostě před sloveso nepatří.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno PROVE, APPROVE, IMPROVE 20 19206 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 8 lety