Help for English

Coldplay - The Scientist

INTERMEDIATE Vydáno dne 13.04.2009

Slovíčka z písně skupiny Coldplay – The Scientist 
figure - číslo, číslice, cifra
BrE
/'fɪgə/ Přehrát
AmE
/'fɪgjər/ Přehrát

noun - a number

 
haunt - pronásledovat, jít za (někým)
BrE
/'hɔ:nt/ Přehrát
AmE
/'hɔ:nt/ Přehrát

verb - to follow somebody constantly, esp. without them knowing it

heads
heads - panna (strana mince), líc mince
BrE
/'hedz/ Přehrát
AmE
/'hedz/ Přehrát

noun - the side of a coin that usually has a number and a picture of a person's head on it

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
lovely - milý, hezký, krásný
BrE
/'lʌvli/ Přehrát
AmE
/'lʌvli/ Přehrát

adjective - nice and beautiful

 
part - rozdělit, odloučit, rozloučit, oddělit
BrE
/'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to separate

 
progress - pokrok, pokroky, postup, růst
BrE
/'prəʊgres/ Přehrát
AmE
/'prɑ:gres/ Přehrát

noun - movement forward

 
pull apart - roztrhnout, rozervat
BrE
/ˌpʊl ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ˌpʊl ə'pɑ:rt/ Přehrát

verb - pull something violently so that it breaks into pieces

puzzle
puzzle - puzzle, skládačka
BrE
/'pʌzl/ Přehrát
AmE
/'pʌzl/ Přehrát

noun - a picture cut into many little pieces that people have fit together

 
rush - spěchat, uspěchat
BrE
/'rʌʃ/ Přehrát
AmE
/'rʌʃ/ Přehrát

verb - to hurry; to do something too quickly

science
science - věda, přírodní věda
BrE
/'saɪəns/ Přehrát
AmE
/'saɪəns/ Přehrát

noun - a kind of study of natural laws etc, e.g. physics, biology etc.

 
secret - tajemství
BrE
/'si:krət/ Přehrát
AmE
/'si:krət/ Přehrát

noun - something that is kept hidden from people, something not known to people

 
set apart - vyzdvihnout
BrE
/ˌset ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ˌset̬ ə'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to make someone or something seem better than others

 
shame - škoda
BrE
/'ʃeɪm/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪm/ Přehrát

noun - something that makes you feel sorry or disappointed

tail
tail - ocas, ocásek, ohon, oháňka
BrE
/'teɪl/ Přehrát
AmE
/'teɪl/ Přehrát

noun - the part of the body of most animals (dogs, cats, monkeys, fish etc.) that grows at the back and can be usually moved

tails
tails - orel (strana mince), rub mince
BrE
/'teɪlz/ Přehrát
AmE
/'teɪlz/ Přehrát

noun - the back side of a coin, it does not have a picture of a person's head on itPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Coldplay - Viva la Vida

Slovíčka z písně skupiny Coldplay – Viva la Vida
INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

Quiz: The Lord of the Rings Trivia (basic)

Vítám vás v prvním díle série kvízů, která postupně prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i angličtiny!
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář