Help for English

Train - Hey Soul Sister

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.05.2009

Slovíčka z písně ‚Hey Soul Sister‘ od skupiny TRAIN 
ain't - nebýt, není, nejsem, nejsi, nejsme, nejsou, nejste
BrE
/'eɪnt/ Přehrát
AmE
/'eɪnt/ Přehrát

verb, informal - informal negative form of the verb BE and sometimes of other verbs

beat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
blow your mind - šokovat tě, dostat tě na kolena
BrE
/ˌbləʊ jɔ:'maɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌbloʊ jɔ:r'maɪnd/ Přehrát

verb - to make someone amazed, thrilled, excited or shocked

 
bound - zavázaný, přivázaný, svázaný, spoutaný
BrE
/'baʊnd/ Přehrát
AmE
/'baʊnd/ Přehrát

adjective - fastened, tied up

brain
brain - mozek
BrE
/'breɪn/ Přehrát
AmE
/'breɪn/ Přehrát

noun - the organ that we have inside our head, we need it to think and feel etc.

 
collide - srazit se, střetnout se, kolidovat
BrE
/kə'laɪd/ Přehrát
AmE
/kə'laɪd/ Přehrát

verb - to crash into something

 
connection - spojení, spoj
BrE
/kə'nekʃn/ Přehrát
AmE
/kə'nekʃn/ Přehrát

noun - a place where two things meet

 
cut a rug - skvěle tančit, úžasně tančit
BrE
/ˌkʌt ə'rʌg/ Přehrát
AmE
/ˌkʌt̬ə'rʌg/ Přehrát

verb, American English, informal - to dance impressively well

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
deny - popřít, popírat
BrE
/dɪ'naɪ/ Přehrát
AmE
/dɪ'naɪ/ Přehrát

verb - to say that something is not true

 
direction - směr
BrE
/dɪ'rekʃn/ Přehrát
AmE
/də'rekʃn/ Přehrát

noun - the course of movement of a person or a thing

drug
drug - droga
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - an illegal substance that gives you pleasant or exciting feelings

 
fair - spravedlivý, férový
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

adjective - keeping to the rules

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
game show - televizní soutěž, soutěž (televizní)
BrE
/'geɪmˌʃəʊ/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - a TV programme where people get points by doing something or answering questions

gangster
gangster - gangster
BrE
/'gæŋstə/ Přehrát
AmE
/'gæŋstər/ Přehrát

noun - a criminal who is a member of an organized gang

 
glad - rád
BrE
/'glæd/ Přehrát
AmE
/'glæd/ Přehrát

adjective - pleased, happy

 
have a one-track mind - vidět věci jen z jedné strany, dívat se na věci jen z jedné strany
BrE
/ˌhæv ə'wanˌtræk'maɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌhæv ə'wanˌtræk'maɪnd/ Přehrát

verb - to think about one thing only, to see things only from one point of view

chest
chest - hrudník, hruď
BrE
/'tʃest/ Přehrát
AmE
/'tʃest/ Přehrát

noun - the front of your body between your arms

 
kind - druh
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

noun - a group of things of the same type

lipstick
lipstick - rtěnka
BrE
/'lɪpstɪk/ Přehrát
AmE
/'lɪpstɪk/ Přehrát

noun - a thing that is used to make your lips redder etc.

 
lobe - lalok
BrE
/'ləʊb/ Přehrát
AmE
/'loʊb/ Přehrát

noun - a subpart of an organ, esp. the brain

 
miss - zmeškat, propásnout, přijít o
BrE
/'mɪs/ Přehrát
AmE
/'mɪs/ Přehrát

verb - to be too late for something; to fail to go somewhere

 
moonbeam - měsíční paprsek, paprsek měsíce
BrE
/'mu:nˌbi:m/ Přehrát
AmE
/'mu:nˌbi:m/ Přehrát

noun - a ray of moonlight

 
obsessed - posedlý
BrE
/əb'sest/ Přehrát
AmE
/əb'sest/ Přehrát

adjective - interested in something too much; unable to think about anything else

 
single - jediný, jen jeden
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - only one

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
stain - skvrna, flek
BrE
/'steɪn/ Přehrát
AmE
/'steɪn/ Přehrát

noun - a small area that has a different colour etc. than the area around it, esp. because something was spilled on it; a dirty spot on something

 
sweet - milý, příjemný
BrE
/'swi:t/ Přehrát
AmE
/'swi:t/ Přehrát

adjective - making you feel happy

 
thug - zločinec, bandita, gangster
BrE
/'θʌg/ Přehrát
AmE
/'θʌg/ Přehrát

noun - a violent criminal

 
untrimmed - neupravený, nezastřihnutý, nezastřižený
BrE
/ʌn'trɪmd/ Přehrát
AmE
/ʌn'trɪmd/ Přehrát

adjective - not made nice and neat by cutting off unwanted parts

 
virgin - panna
BrE
/'vɜ:dʒɪn/ Přehrát
AmE
/'vɜ:rdʒɪn/ Přehrát

noun - a girl or a woman who has never had sexual intercoursePokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Lady Gaga - Paparazzi

Slovíčka z písně ‚Paparazzi‘ zpěvačky LADY GAGA.
INTERMEDIATE

Lady Gaga - Poker Face

Slovíčka z písně ‚Poker Face‘ zpěvačky LADY GAGA.
PRE-INTERMEDIATE

Beatles - Hey Jude

Slovíčka z písničky skupiny The Beatles
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář