Help for English

The Black Ghosts - Full Moon

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.05.2009

Slovíčka z písně FULL MOON, která se objevila ve filmu TWILIGHT (Stmívání) 
a bit - trochu
BrE
/ə'bɪt/ Přehrát
AmE
/ə'bɪt/ Přehrát

adverb - a little

 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

 
confound - zaskočit (někoho), překvapit (někoho)
BrE
/kən'faʊnd/ Přehrát
AmE
/kən'faʊnd/ Přehrát

verb - to confuse or surprise someone especially by doing something that was not expected

 
curse - klít, nadávat, proklínat, zlořečit
BrE
/'kɜ:s/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rs/ Přehrát

verb - to say words that express great anger

 
follow - sledovat, následovat, jít za
BrE
/'fɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'fɑ:loʊ/ Přehrát

verb - to go after somebody

full moon
full moon - úplněk
BrE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'mu:n/ Přehrát

noun - the moon when we can see it as a complete circle

 
choice - volba, výběr, možnost
BrE
/'tʃɔɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃɔɪs/ Přehrát

noun - choosing between things, an option, several possibilities to choose from

 
last - trvat, vydržet
BrE
/'lɑ:st/ Přehrát
AmE
/'læst/ Přehrát

verb - to keep on, to continue, to survive

 
pass - pominout
BrE
/'pɑ:s/ Přehrát
AmE
/'pæs/ Přehrát

verb - to disappear, to go away

 
power - síla, moc
BrE
/'paʊə/ Přehrát
AmE
/'paʊər/ Přehrát

noun - strength or natural force of something

 
silence - ticho, mlčení
BrE
/'saɪləns/ Přehrát
AmE
/'saɪləns/ Přehrát

noun - a period of time when there is no sound, no speaking etc.

 
sound - zaznít
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

verb - to be heard or let something be heard

sow
sow - sít, zasít, zasévat
BrE
/'səʊ/ Přehrát
AmE
/'soʊ/ Přehrát

verb - to spread seeds over a piece of ground

stream
stream - potok, říčka
BrE
/'stri:m/ Přehrát
AmE
/'stri:m/ Přehrát

noun - a narrow natural flow of water, a narrow river

sun
sun - slunce, sluníčko
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - the yellow star that shines in the sky and gives us heat and light

thorn
thorn - trn, osten
BrE
/'θɔ:n/ Přehrát
AmE
/'θɔ:rn/ Přehrát

noun - a sharp point on a plant, e.g. a rose

 
trust - věřit, důvěřovat
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

verb - to believe in somebody's honesty, sincerity etc; to rely on somebody or something that they say

 
turn white - zbělat
BrE
/ˌtɜ:n'waɪt/ Přehrát
AmE
/ˌtɜ:rn'waɪt/ Přehrát

verb - to become white

 
voice - hlas
BrE
/'vɔɪs/ Přehrát
AmE
/'vɔɪs/ Přehrát

noun - the sound that comes from your throat when you speak

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or directionPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Death Cab for Cutie - Meet Me on the Equinox

Slovíčka z písně MEET ME ON THE EQUINOX, která se objevila na soudtracku k filmu TWILIGHT: NEW MOON (Nový měsíc)
UPPER-INTERMEDIATE

Beowulf

Recenze převyprávěné verze nejstaršího germánského hrdinského eposu Beowulf. Součástí je i úryvek včetně zvukové nahrávky!
ALL LEVELS

Black Cat Readers

Recenze titulů zjednodušené četby nakladatelství BLACK CAT PUBLISHING.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář