Help for English

The Battle for Middle-Earth

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.08.2009

Words from the game based on the Lord of the Rings.archer
archer - lučištník, lukostřelec
BrE
/'ɑ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtʃər/ Přehrát

noun - the person who uses a bow to shoot arrows

archery range
archery range - lukostřelecká střelnice
BrE
/'ɑ:tʃəriˌreɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rtʃəriˌreɪndʒ/ Přehrát

noun - a place where you can practise shooting arrows at a target

armour
armour - brnění, zbroj
BrE
/'ɑ:mə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmər/ Přehrát

noun - metal covering of the body worn in history by soldiers in order to protect them in a fight

army
army - armáda, vojsko
BrE
/'ɑ:mɪ/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rmi/ Přehrát

noun - a large number of soldiers

arrow
arrow - šíp
BrE
/'ærəʊ/ Přehrát
AmE
/'æroʊ/ Přehrát

noun - a long sharp object shot from a bow

 
attack - útočit, zaútočit, napadnout
BrE
/ə'tæk/ Přehrát
AmE
/ə'tæk/ Přehrát

verb - to start a fight suddenly and with violence, to be violent towards someone

banner
banner - transparent, praporec
BrE
/'bænə/ Přehrát
AmE
/'bænər/ Přehrát

noun - a piece of cloth that has something written on it, usually carried by two people

 
barracks - kasárna
BrE
/'bærəks/ Přehrát
AmE
/'bærəks/ Přehrát

noun - a building (or a group of buildings) where soldiers live

 
battalion - prapor (voj.)
BrE
/bə'tæljən/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - an army unit that consists of three or more companies of soldiers

battering ram
battering ram - beranidlo
BrE
/ˌbætərɪŋ'ræm/ Přehrát
AmE
/ˌbæt̬ərɪŋ'ræm/ Přehrát

noun - a large heavy object (usually a wooden log etc.) used in battles etc. to break down doors or gates

blacksmith
blacksmith - kovář
BrE
/'blæksmɪθ/ Přehrát
AmE
/'blæksmɪθ/ Přehrát

noun - a person who works with iron, makes and repairs things made of iron, esp. horseshoes

blade
blade - čepel, ostří
BrE
/'bleɪd/ Přehrát
AmE
/'bleɪd/ Přehrát

noun - the sharp part of a knife or axe etc.

cave
cave - jeskyně
BrE
/'keɪv/ Přehrát
AmE
/'keɪv/ Přehrát

noun - a hollow place inside a rock or under the ground

 
citadel - citadela
BrE
/'sɪtədel/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬ədel/ Přehrát

noun - a castle near a city where people could find protection when there was a battle etc.

crossbow
crossbow - kuš, kuše
BrE
/'krɒsbəʊ/ Přehrát
AmE
/'krɑ:sboʊ/ Přehrát

noun - a weapon used in the past to shoot short arrows, it consists of a small bow fixed to a longer piece of wood

 
damage - škoda, poškození
BrE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'dæmɪdʒ/ Přehrát

noun - harm done to things

 
enemy - nepřítel, protivník
BrE
/'enəmi/ Přehrát
AmE
/'enəmi/ Přehrát

noun - a person who is not friendly towards you, somebody who you fight

 
experience - zkušenosti, praxe
BrE
/ɪks'pɪəriəns/ Přehrát
AmE
/ɪks'pɪriəns/ Přehrát

noun - knowledge or skill that you get from what you have gone through and from practice

 
forces - vojenské síly, ozbrojené síly, vojsko
BrE
/'fɔ:sɪz/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rsɪz/ Přehrát

noun - an army, esp. all the troops, planes, ships etc. of a country

 
furnace - pec (tavná apod.)
BrE
/'fɜ:nəs/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rnəs/ Přehrát

noun - a very hot fire in a large container, used for melting metal etc.

gate
gate - brána, branka, vrata, vrátka
BrE
/'geɪt/ Přehrát
AmE
/'geɪt/ Přehrát

noun - a kind of door in a wall or fence

guard
guard - střežit, chránit
BrE
/'gɑ:d/ Přehrát
AmE
/'gɑ:rd/ Přehrát

verb - to protect somebody from harm, to watch over a person, a thing or a place

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

horseman
horseman - jezdec (na koni)
BrE
/'hɔ:smən/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rsmən/ Přehrát

noun - a person skilled at riding horses

 
keep - hláska (věž)
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

noun - the main tower of a medieval castle

knight
knight - rytíř
BrE
/'naɪt/ Přehrát
AmE
/'naɪt/ Přehrát

noun - a soldier serving a king or queen, usually with armour and on a horse

ladder
ladder - žebřík
BrE
/'lædə/ Přehrát
AmE
/'lædər/ Přehrát

noun - a piece of equipment that is used to climb up something, it consists of two long pieces of wood or ropes on the sides and steps between them

 
leadership - vedení, vůdcovství
BrE
/'li:dəʃɪp/ Přehrát
AmE
/'li:dərʃɪp/ Přehrát

noun - a position of leading or being in charge of something or of a group of people

lumber
lumber - dřevo (stavební materiál)
BrE
/'lʌmbə/ Přehrát
AmE
/'lʌmbər/ Přehrát

noun, American English - the wood used as a building material

marketplace
marketplace - tržnice
BrE
/'mɑ:kɪtˌpleɪs/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪtˌpleɪs/ Přehrát

noun - a place in the street, the town square etc. where you can buy thing

 
mill - továrna, válcovna
BrE
/'mɪl/ Přehrát
AmE
/'mɪl/ Přehrát

noun - a factory where something is produced, e.g. steel, or wood etc

mount
mount - nasednout, osedlat, naskočit na (koně apod.)
BrE
/'maʊnt/ Přehrát
AmE
/'maʊnt/ Přehrát

verb - to get on a horse etc.

peasant
peasant - rolník
BrE
/'peznt/ Přehrát
AmE
/'peznt/ Přehrát

noun - a poor person, usually one that has a very low social status, who works on a small piece of land (grows crops or keeps animals)

pen
pen - ohrada, výběh, ohrádka
BrE
/'pen/ Přehrát
AmE
/'pen/ Přehrát

noun - an area with a fence around it used to keep animals in

pike
pike - kopí
BrE
/'paɪk/ Přehrát
AmE
/'paɪk/ Přehrát

noun - a long pole with a sharp blade attached to its end, used as a weapon in the past

pikeman
pikeman - voják s kopím, kopiník
BrE
/'paɪkmən/ Přehrát
AmE
/'paɪkmən/ Přehrát

noun - a soldier (in history) whose weapon was a long stick with a sharp end

 
rank - hodnost (vojenská)
BrE
/'ræŋk/ Přehrát
AmE
/'ræŋk/ Přehrát

noun - a position of a soldier in the army

 
refugee - uprchlík
BrE
/ˌrefjʊ'dʒi:/ Přehrát
AmE
/ˌrefjʊ'dʒi:/ Přehrát

noun - a person who runs away from his country etc. to look for safety etc. (esp. during war)

 
resource - prostředek, zdroj
BrE
/rɪ'zɔ:s/ Přehrát
AmE
/'ri:sɔ:s/ Přehrát

noun - something we can use when needed, someone's skill, quality etc. that can be used when necessary

 
rider - jezdec
BrE
/'raɪdə/ Přehrát
AmE
/'raɪdər/ Přehrát

noun - a person who is travelling on horseback

sentry
sentry - stráž, hlídka
BrE
/'sentri/ Přehrát
AmE
/'sentri/ Přehrát

noun - a soldier who guards the entrance to a castle etc.

siege
siege - obléhání
BrE
/'si:dʒ/ Přehrát
AmE
/'si:dʒ/ Přehrát

noun - the act of surrounding and attacking a castle, a city etc.

slaughterhouse
slaughterhouse - jatka
BrE
/'slɔ:təˌhaʊs/ Přehrát
AmE
/'slɔ:t̬ərˌhaʊs/ Přehrát

noun - a place (a building) where animals are killed for meat

soldier
soldier - voják
BrE
/'səʊldʒə/ Přehrát
AmE
/'soʊldʒər/ Přehrát

noun - a person who is in the army

stable
stable - stáj
BrE
/'steɪbl/ Přehrát
AmE
/'steɪbl/ Přehrát

noun - a place where people keep horses and/or other animals

statue
statue - socha
BrE
/'stætju:/ Přehrát
AmE
/'stætju:/ Přehrát

noun - an image or model of a person or animal etc, made of stone or metal etc.

 
summon - přivolat, svolat
BrE
/'sʌmən/ Přehrát
AmE
/'sʌmən/ Přehrát

verb - to ask to come

tower
tower - věž
BrE
/'taʊə/ Přehrát
AmE
/'taʊər/ Přehrát

noun - a tall building or structure, esp. as a part of a castle, church etc.

trebuchet
trebuchet - trebuchet (obléhací zbraň)
BrE
/'trebjʊʃeɪ/ Přehrát
AmE
/ˌtrebjʊ'ʃeɪ/ Přehrát

noun - a siege machine (used esp. in the Middle Ages) that could throw heavy objects and destroy walls etc.

well
well - studna
BrE
/'wel/ Přehrát
AmE
/'wel/ Přehrát

noun - a deep hole in the ground from which water is taken

 
workshop - dílna
BrE
/'wɜ:kʃɒp/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a place where things are made or repaired

 
yeoman - zeman
BrE
/'jəʊmən/ Přehrát
AmE
/'joʊmən/ Přehrát

noun, British English, dated - (in history) a farmer who was free and owned the land he worked onPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Quiz: The Lord of the Rings Trivia (basic)

Vítám vás v prvním díle série kvízů, která postupně prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i angličtiny!
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: J. R. R. Tolkien (C/U)

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to dílo spisovatele J. R. R. Tolkiena a test se zaměřuje na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
INTERMEDIATE

The Lord of the Rings Quiz: rings

Další ze seriálu o světě Pána prstenů vás prověří jak v angličtině, tak ve vašich znalostech prstenů. Zařadila jsem extra lehké otázky, ale ani ty zákeřné vás neminou! Are you ready?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář