Help for English

Výslovnost přípony -OUS

ELEMENTARY Vydáno dne 11.07.2019

Studenti velmi často chybují ve výslovnosti přípony -OUS. Umíte správně přečíst základní slovíčka famous nebo dangerous?Výslovnost přípony -OUS

Anglická výslovnost je někdy pro studenty oříšek a často vyslovují nesprávně i základní slovíčka, dokud (pokud) je někdo neopraví. Mezi taková slova patří přídavná jména s příponou -ous. V jejich výslovnosti se hodně chybuje.

Vyslovuje se totiž /əs/, nikoli /oʊs/ či /əʊs/, jak to dělají mnozí začátečníci (a někdy i pokročilejší studenti).

Mezi základní přídavná jména patří:

nervous/'nɜ:vəs/ TTT *1 generous/'dʒenərəs TTT *2
dangerous/'deɪndʒərə­s/ TTT *3 delicious/dɪ'lɪʃəs/ TTT *4
famous/'feɪməs/ TTT *5 serious/'sɪəriəs/ TTT *6

Další slovíčka (trochu pokročilejší) jsou například:

adventurous/əd'ven­tʃərəs/ TTT *7 mysterious/mɪs'tɪəriə­s/ TTT *8
curious/'kjʊəriəs TTT *9 jealous/'dʒeləs/ TTT *10
furious/'fjʊəriəs TTT *11 previous/'pri:viəs TTT *12
enormous/ɪ'nɔ:məs/ TTT *13 poisonous/'pɔɪzənəs TTT *14
ridiculous/rɪ'dɪkjʊlə­s/ TTT *15 suspicious/səs'pɪʃəs TTT *16
numerous/'nju:mərəs­/ TTT *17 gorgeous/'gɔ:dʒəs/ TTT *18
cautious/'kɔ:ʃəs/ TTT *19 obvious/'ɒbviəs/ TTT *20

Takových slovíček je mnohem víc, dále např. spacious/'speɪʃəs/, venomous/'venəməs/, gracious/'greɪʃəs/, rigorous/'rɪgərəs/, envious/'envɪəs/, hideous/'hɪdiəs/, humorous/'hju:mərəs­/, glorious/'glɔ:riəs, obnoxious/əb'nɒkʃəs atd atd atd.

Vždy platí, že pokud v textu uvidíte slovo končící na -ous, půjde vždy o přídavné jméno a na konci se bude vždy vyslovovat /əs/.

Překlad:
 1. nervózní
 2. štědrý
 3. nebezpečný
 4. lahodný
 5. slavný
 6. vážný
 7. dobrodružný
 8. záhadný
 9. zvědavý
 10. žárlivý
 11. rozzuřený
 12. předchozí
 13. enormní, obrovský
 14. jedovatý
 15. směšný, absurdní
 16. podezřelý, podezíravý
 17. početný
 18. nádherný
 19. opatrný
 20. zjevný, viditelný

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 1

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.

INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 3

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen z podstatných jmen.

INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) 2

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření podstatných jmen z přídavných jmen.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost přípony -OUS 5 11269 Od 22jakub poslední příspěvek
před 14 lety