Help for English

Zkratky: etc. / e.g. / i.e.

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.03.2011

Určitě jste se v textu již setkali s těmito zkratkami. Víte, co znamenají, a umíte je správně přečíst?etc. / e.g. / i.e.

Pokud čtete nějaký anglický text (v učebnici, knize, na internetu), určitě jste již narazili na některou z těchto zkratek. Všechny tři pochází z latiny, proto není tak jednoduché vydedukovat, co by mohly znamenat. Pojďme si postupně říct, jak vypadají tato spojení v nezkrácené podobě a co znamenají.

etc = et cetera

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což volně přeloženo znamená and so on, tedy a tak dále (atd.).

Nikdy se nevyslovuje /i: ti: si:/. Pokud na ni narazíte v textu, nejčastěji se přečte latinsky, tedy /et 'setə/, nebo ji můžete přečíst and so on.

Pozn.: V britské angličtině se používá bez tečky etc, v americké s tečkou etc.

There were cakes, sandwiches, cookies, etc. TTT
All letters, postcards, bills, etc. should be stored in this box. TTT
We saw tulips, daffodils, dandelions, snowdrops, etc. TTT  

e.g. = exempli gratia

Zkratka e.g./ˌi:'dʒi:/ vznikla z latinského exempli gratia, ale rozhodně ji tak nečtěte. Ve volném překladu znamená for example, tedy například (např.), a tak se také nejčastěji čte.

Pozn.: Můžete se také setkat s použitím bez teček eg.

There was a lot to eat, e.g. cakes, sandwiches or cookies. TTT
All post, e.g. letters, postcards or bills, should be stored in this box. TTT
We saw a lot of flowers, e.g. tulips, daffodils or dandelions. TTT 

Jak se vyhnout zkratkám

Někdy není vhodné používat zkratky. Elegantně se můžete vyhnout zkratce etc. nebo e.g. pomocí spojení such as:

When on a diet, you should avoid eating hamburgers, fries, etc. TTT
When on a diet, you should avoid eating fast food products, e.g. hamburgers or fries. TTT 

When on a diet, you should avoid eating fast food products, such as hamburgers or fries. TTT 

i.e. = id est

Poslední zkratka i.e./ˌaɪ'i:/ jez latinského id est, ale opět ji tak nečteme. Znamená that is, tedy to jest (tj.), a takto ji můžeme nejčastěji přečíst.

Only our top management, i.e. the managing director, marketing director, sales director and finance director, should attend the meeting. TTT
The most famous English playwright of all time, i.e. William Shakespeare, lived in England during the reign of Queen Elizabeth I. TTT 

Závěr

Anglických zkratek je jistě mnohem více. Tyto jsou však ty nejzákladnější. Pokud budete číst nahlas text s těmito zkratkami, čtěte je nejlépe takto:

etc. = et cetera /et'setə/ nebo and so on
e.g. = for example
i.e. = that is

Pozn.: Pokud čtete nahlas formální text, můžete přečíst e.g. jako /i:'dʒi:/ a i.e. jako /aɪ'i:/, ale etc. se nikdy nečte i:ti:si:.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Zkratky v běžné řeči

Článek o zkratkách, které již přešly do každodenního anglického mluveného projevu. Co znamená, když je někdo ‚AWOL‘, když je potřeba něco udělat ‚ASAP‘ apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Only so much, only so long

Co znamená v angličtině příslovečné určení only so much, only so long, only so many apod.? (přepracovaný článek z roku 2011)

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči #1

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zkratky: etc. / e.g. / i.e. 10 18604 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety