Help for English

Zkratky: etc. / e.g. / i.e.

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.08.2020

Určitě jste se v textu již setkali s těmito zkratkami. Víte, co znamenají, a umíte je správně přečíst?etc. / e.g. / i.e.

V anglických textech jste asi už narazili na některou z těchto zkratek. Všechny tři pochází z latiny, proto není tak jednoduché vydedukovat, co by mohly znamenat. Pojďme si postupně říct, jak vypadají v nezkrácené podobě a co znamenají.

etc = et cetera

Zkratka etc/ət'setrə/ vznikla z latinského et cetera, což znamená and so on, tedy a tak dále (atd.).

Nikdy se nevyslovuje /i: ti: si:/. Pokud na ni narazíte v textu, nejčastěji se přečte latinsky, tedy /et 'setə/, případně ji můžete přečíst and so on.

Pozn.: V britské angličtině se používá bez tečky etc, v americké s tečkou etc.

There were cakes, sandwiches, cookies, etc. TTT *1
All letters, postcards, bills, etc. should be stored in this box. TTT *2
We saw tulips, daffodils, dandelions, snowdrops, etc. TTT *3  

e.g. = exempli gratia

Zkratka e.g./ˌi:'dʒi:/ vznikla z latinského exempli gratia, ale rozhodně ji tak nečtěte. Ve volném překladu znamená for example, tedy například (např.). Přečíst ji můžete for example nebo /ˌi:'dʒi:/.

Pozn.: Můžete se také setkat s použitím bez teček eg.

There was a lot to eat, e.g. cakes, sandwiches or cookies. TTT *4
All post, e.g. letters, postcards or bills, should be stored in this box. TTT *5
We saw a lot of flowers, e.g. tulips, daffodils or dandelions. TTT *6  

Jak se vyhnout zkratkám

Někdy není vhodné používat zkratky. Elegantně se můžete vyhnout zkratce etc. nebo e.g. pomocí spojení such as:

When on a diet, you should avoid eating hamburgers, fries, etc. TTT *7
When on a diet, you should avoid eating fast food products, e.g. hamburgers or fries. TTT *8  

When on a diet, you should avoid eating fast food products, such as hamburgers or fries. TTT *9  

i.e. = id est

Poslední zkratka i.e./ˌaɪ'i:/ je z latinského id est, ale opět ji tak nečteme. Znamená that is, tedy to jest (tj.), a takto ji můžete i běžně přečíst. Číst ji ovšem můžete i jako zkratku /ˌaɪ'i:/.

Only our top management, i.e. the managing director, marketing director, sales director and finance director, should attend the meeting. TTT *10
The most famous English playwright of all time, i.e. William Shakespeare, lived in England during the reign of Queen Elizabeth I. TTT *11  

Závěr

Anglických zkratek je jistě mnohem více. Tyto jsou však asi ty nejzákladnější. Proto ještě jednou malé shrnutí:

zkratka z latinského čteme význam
etc. et cetera et cetera /et'setə/ nebo and so on atd.
e.g. exempli gratia e.g. /i:'dʒi:/ nebo for example např.
i.e. id est i.e. /ˌaɪ'i:/ nebo that is tj.
Překlad:
 1. Byly tam koláče sendviče, sušenky atd.
 2. Všechny dopisy, pohledy, účty atd. by se měly skladovat v této krabici.
 3. Viděli jsme tulipány, narcisy, pampelišky, sněženky, atd.
 4. Bylo tam mnoho k jídlu, např. koláče, sendviče nebo sušenky.
 5. Všechna pošta, např. dopisy, pohledy nebo účty, by se měla skladovat v této krabici.
 6. Viděli jsme mnoho květin, např. tulipány, narcisy nebo pampelišky.
 7. Když držíte dietu, měli byste se vyhnout hamburgrům, hranolkům atd.
 8. Když držíte dietu, měli byste se vyhnout produktům rychlého občerstvení, např. hamburgrům nebo hranolkům.
 9. Když držíte dietu, měli byste se vyhnout produktům rychlého občerstvení, jako jsou hamburgry nebo hranolky.
 10. Pouze naše vedení, t.j. generální ředitel, marketingový ředitel, ředitel prodeje a finanční ředitel, by se měli účastnit toho jednání.
 11. Nejslavnější anglický dramatik, tj. William Shakespeare, žil v Anglii během vlády Elizabeth I.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Zkratky v běžné řeči

Článek o zkratkách, které již přešly do každodenního anglického mluveného projevu.

UPPER-INTERMEDIATE

Only so much, only so long

Co znamená v angličtině příslovečné určení only so much, only so long, only so many apod.?

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči #2

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zkratky: etc. / e.g. / i.e. 10 21738 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem