Help for English

Zkratky v běžné řeči

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2009

Článek o zkratkách, které již přešly do každodenního anglického mluveného projevu. Co znamená, když je někdo ‚AWOL‘, když je potřeba něco udělat ‚ASAP‘ apod.Zkratky v běžné angličtině

Zkratky všeho druhu patří neodmyslitelně k našemu způsobu komunikace, ať již mluvíme česky, anglicky, či jiným jazykem. Zkratkami postupně lidé začínají zkracovat příliš dlouhé či složité pojmy, o kterých musí často mluvit či psát. Studenti ve škole takto používají např. zkratku IVT pro předmět "informatika a výpočetní technika" nebo lékaři zkratku TBC pro tuberkulózu. Zkratkami pojmenováváme státy (USA...), instituce a organizace (OSN, KGB...), sportovní kluby či ligy (NHL...) a další.

Jako studenti angličtiny se při studiu a používání jazyka setkáte s mnoha zkratkami. Některé se dokonce používají v hovorové neformální angličtině. U mnoha z nich zjistíte, že ve vašem slovníčku nejsou a přesto je lidé používají, jako by to bylo běžné slovo. Tak např. Češi jezdí "emhádéčkem" (MHD - městskou hromadnou dopravou), ale cizinec by toto slovo marně hledal ve slovníku.

Dnes se pokusím seznámit vás s nejčastěji používanými zkratkami a případně i ve větách ukázat, jak se používají. Nebudu samozřejmě mluvit o názvech firem a organizací, ty si v případě potřeby jistě snadno vyhledáte.

Zkratky jako obyčejná slova

Zkratky často fungují jako obyčejná slova. Je vhodné vědět, co jednotlivá písmena znamenají, ale hlavně to, co znamená výraz jako takový. Proto se je učte jako se učíte běžná slovíčka.

Skloňování, časování

Pokud zkratka funguje jako sloveso či podstatné jméno, nebuďte příliš překvapení, že může přibírat např. koncovky pro minulý čas či množné číslo apod.

Jedná-li se o množné číslo, tam většinou stačí přidat -S za zkratku (CDs, DVDs, PDAs, UFOs, ATMs...)

Koncovku lze také oddělit apostrofem (CD's, DVD's, UFO's), což už v dnešní angličtině není tak běžné.

I slovesa mohou přibírat koncovku. Zde je už vhodné apostrof použít (DJ'd, DJ'ing, DJ's...)

Členy

Pokud vezmete zkratku jako samostatné slovo, platí pro něj stejná pravidla pro používání členů, jako pro obyčejná podstatná jména. Nezapomínejte tedy používat členy.

POZOR: Tvar členu se řídí výslovností, nikoliv pravopisem. Koupíte-li si např. novou Škodu Yetti, řeknete:

I bought an SUV.

Zkratka SUV se sice píše se souhláskou, ale vyslovuje se na začátku samohláska /'es'ju:'vi:/.

Výslovnost

Zkratky se běžně vyslovují po písmenech. Je tedy dobré umět 'spelovat'. Některé se ale vyslovují jako slova (AWOL /eiwol/...). Jsou to ale spíše výjimky. Taková výslovnost je možná zpravidla jen u těch zkratek, kde písmena vytvářejí jasné srozumitelné slabiky.

Vyslovujeme-li slovo po písmenech, na každém z nich bývá přízvuk.

Anglické zkratky

Zkratek existují tisíce. Mnohé z nich zná jen určitý okruh lidí, např. odborníků apod. My se zaměříme, jak nadpis dnešního článku napovídá, na ty všeobecně známé. Následující zkratky zná většina anglicky mluvících lidí.

Záměrně se vyhnu notoricky známým zkratkám jako CD, DVD, PDA, HDTV.

ASAP - as soon as possible

Please respond ASAP.
I need this done ASAP.

ATM - automated teller machine

Bankomat se anglicky řekne právě ATM. Obsahuje slovo 'teller', což je výraz pro úřednici za přepážkou v bance. Bankomat je tedy taková automatická úřednice.

If you need more cash, there's an ATM at the mall.

AWOL - absent without official leave

Tato zkratka se vyslovuje ne po písmenech, ale jako slovo /eiwol/. Má původ ve vojenské terminologii, ale používá se i v běžné angličtině jako příslovce/přídavné jméno. Vyjadřuje, že někdo/něco zmizí bez vysvětlení.

I used to be a good songwriter but my muse seems to have gone AWOL.

BFFs - best friends forever

Jack and I are BFFs.

BO - body odor

Her colleague's BO is terrible. She's thinking of getting him a deodorant for Christmas.

DJ - diskjockey

I'm gonna DJ at the end of the world.
He DJ'd the afterparty, didn't he?
He loves DJ'ing.

FYI - for your information

I never liked you because FYI, you suck.

ID - identification

Toto slovo se používá především pro osobní doklady, tedy občanský průkaz.


You won't get there without an ID.
She was arrested for selling fake IDs.

Slovo se začalo používat i jako sloveso, identifikovat někoho:

They ID'd the body as one Mr Stein.

IM - instant message

Hodně lidí používá tzv. "instant messaging", tedy zasílání krátkých zpráv pomocí internetu. Taková zpráva má zkratku IM. Používá se ale i jako sloveso:

I gotta run. I'll IM you later today.

IT - information technology

He's an IT specialist.
Call the IT department if you have a problem with your computer.

KO - knock out

Sloveso "knockoutovat" známe už i v češtině. Zkracuje se jako KO, což ostatně v češtině známe také.

I was KO after I'd run about 2 miles.

OD - overdose

V oblasti drogové závislosti je známá zkratka OD (předávkování, předávkovat se). Jako sloveso může být i v minulém čase:

He OD'd on heroin.

OJ - orange juice

Džusů je samozřejmě hodně druhů. Ten pomerančový je zřejmě nejběžnější a proto ho v hovorové řeči spousta lidí nahrazuje zkratkou OJ:

We're out of OJ, beer?

PMS - pre-menstrual syndrome

Tzv. "předmenstruační syndrom". Zajímavé, že tato zkratka přešla do běžné mluvy ve formě PMS'd jako přídavné jméno s významem "protivný/protivná".

What are you so PMS'd about?

UFO - unidentified flying object

Agent Mulder is obsessed with UFOs.

VJ - videojockey

(obdoba slova DJ, VJ uvádí např. hudební pořady, klipy apod. v hudebním televizním kanálu.

Hilarie Burton, one of MTV's hottest VJ's, plays Peyton Sawyer on One Tree Hill.

Další zkratky

Další zkratky budou již bez příkladů. Překlad či komentář je skrytý v bublince.

PE - physical education
SUV - sports utility vehicle
PA - personal assistant
GP - general practicioner
RSVP - répondez s'il vous plait
QB - quarterback
VAT - value added tax
CEO - chief executive officer
AA - Alcoholics Anonymous
MIA - missing in action
IV - intravenous
ICU - intensive care unit
DOA - dead on arrival
DIY - do it yourself
aka - also known as
RP - received pronuncation
VD, STD - venereal disease, sexually transmitted disease
MP - member of parliament
CV - curriculum vitae
FAQ - frequently asked questions
SAT(s) - Scholastic Aptitude Test(s)
GCSE - General Certificate of Secondary Education
RIP - rest in peace
LA - Los Angeles
PTA - parent-teacher association
RC - radio controlled
SOS - save our souls
TA - teacher's assistant
VIP - very important person

Studium jazyka

Při studia jazyka se setkáte často s těmito zkratkami:

ELT - English Language Teaching
ESL/EFL - English as a second language, English as a foreign language
ESOL - English for Speakers of Other Languages
KET, PET, FCE, CAE, CPE

Tituly

Spousty různých zkratek se používají jako tituly:

MD - doctor of medicine (from Latin)
BA - bachelor of arts
BSc - bachelor of science
MA - master of arts
MSc - master of science
PhD - doctor of philosophy
BEng, MEng - bachelor/master of engineering (přibližné ekvivalenty českého titulu "inženýr")
atd.

Závěrem

Výčet zkratek v tomto článku samozřejmě není vyčerpávající. Pokud budete sledovat např. film/seriál z lékařského prostředí, uslyšíte desítky dalších zkratek (IV, OR, MRI, ENT, CT...). Totéž platí téměř pro jakoukoliv oblast, např. vojenství (MIA, POW, HMS...), ekonomika (GDP, GNP, VAT...), hudba (R&B, MC, EP, LP...), počítače (SQL, HTTP, FTP...) atd. atd.

Většinu zkratek najdete v kvalitním slovníku (např. Oxofrd, Cambridge apod.). Ty hovorovější výrazy můžete najít v online slovníku slangu (www.urbandictionary.com).

Doufám, že i tento článek přispěl trochu k tomu, abyste se v tom anglicky mluvícím světě neztratili.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči #1

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.
UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči #2

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.
STARTER

Řeč

Slovíčka spojená s řečí a mluvením.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zkratky v běžné řeči 41 37201 Od Hannelle poslední příspěvek
před 5 lety