Help for English

Zkratky v běžné řeči

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.09.2009

Článek o zkratkách, které již přešly do každodenního anglického mluveného projevu.Zkratky v běžné angličtině

Zkratky všeho druhu patří neodmyslitelně k našemu způsobu komunikace, ať již mluvíme česky, anglicky, či jiným jazykem. Zkratkami postupně lidé začínají zkracovat příliš dlouhé či složité pojmy, o kterých musí často mluvit či psát. Studenti ve škole takto používají např. zkratku IVT pro předmět “informatika a výpočetní technika” nebo lékaři zkratku TBC pro tuberkulózu. Zkratkami pojmenováváme státy (USA…), instituce a organizace (OSN, KGB…), sportovní kluby či ligy (NHL…) a další.

Jako studenti angličtiny se při studiu a používání jazyka setkáte s mnoha zkratkami. Některé se dokonce používají v hovorové neformální angličtině. U mnoha z nich zjistíte, že ve vašem slovníčku nejsou a přesto je lidé používají, jako by to bylo běžné slovo. Tak např. Češi jezdí “emhádéčkem” (MHD – městskou hromadnou dopravou), ale cizinec by toto slovo marně hledal ve slovníku.

Dnes se pokusíme seznámit vás s nejčastěji používanými zkratkami a případně i ve větách ukázat, jak se používají. Nebudeme samozřejmě mluvit o názvech firem a organizací, ty si v případě potřeby jistě snadno vyhledáte.

Zkratky jako obyčejná slova

Zkratky často fungují jako obyčejná slova. Je vhodné vědět, co jednotlivá písmena znamenají, ale hlavně to, co znamená výraz jako takový. Proto se je učte tak, jako se učíte běžná slovíčka.

Skloňování, časování

Pokud zkratka funguje jako sloveso či podstatné jméno, nebuďte příliš překvapení, že může přibírat např. koncovky pro minulý čas či množné číslo apod.

Jedná-li se o množné číslo, tam většinou stačí přidat -s za zkratku (CDs, DVDs, PDAs, UFOs, ATMs apod.).

Koncovku lze také oddělit apostrofem (CD's, DVD's, UFO's), což ale už v dnešní angličtině není tak běžné.

I slovesa mohou přibírat koncovku. Zde je už vhodné apostrof použít (DJ'd, DJ'ing, DJ's atd.).

Členy

Pokud vezmete zkratku jako samostatné slovo, platí pro něj stejná pravidla pro používání členů, jako pro obyčejná podstatná jména. Nezapomínejte proto používat členy.

POZOR: Tvar členu se řídí výslovností, nikoliv pravopisem.

I bought a SUV.
I bought an SUV. TTT *1

Na začátku zkratky SUV je sice souhláska (s), ale vyslovuje se /es/ – na začátku je samohláska “e”.

Pozn.: Více o použití členů se dočtete zde.

Výslovnost

Zkratky se běžně vyslovují po písmenech, takže je dobré umět “spelovat”. Některé se ale vyslovují jako slova (např. AWOL je /eiwol/). Jsou to ale spíše výjimky. Taková výslovnost je možná zpravidla jen u těch zkratek, kde písmena vytvářejí jasné srozumitelné slabiky.

Vyslovujeme-li slovo po písmenech, na každém z nich bývá přízvuk. Hlavní přízvuk bývá na posledním písmenu (SUV, DVD, RSVP), ale není to stoprocentním pravidlem, některá slova mají přízvuk na prvním písmenu, např. DJ.

Anglické zkratky

Zkratek existují tisíce. Mnohé z nich zná jen určitý okruh lidí, například odborníků apod. My se zaměříme, jak nadpis dnešního článku napovídá, na ty všeobecně známé. Následující zkratky zná většina anglicky mluvících lidí.

Pozn.: Záměrně se vyhneme notoricky známým zkratkám jako CD, DVD, PDA, HDTV.

ASAP = as soon as possible

Zkratku ASAP/ˌeɪ es e­ɪ 'pi:/ možná znáte z obchodních emailů.

Please respond ASAP. TTT *2
I need this done ASAP. TTT *3  

ATM = automated teller machine

Bankomat se anglicky řekne právě ATM/ˌeɪ ti:'em­/. Obsahuje slovo teller, což je výraz pro úředníka/úřednici za přepážkou v bance. Bankomat je tedy taková automatická úřednice.

If you need more cash, there's an ATM at the mall. TTT *4  

AWOL = absent without official leave

Tato zkratka se vyslovuje ne po písmenech, ale jako slovo AWOL/'eɪwɒl/. Má původ ve vojenské terminologii, ale používá se i v běžné angličtině jako příslovce/přídavné jméno. Vyjadřuje, že někdo/něco zmizí bez vysvětlení.

I used to be a good songwriter but my muse seems to have gone AWOL. TTT *5  

BFFs = best friends forever

Zkratka BFF/ˌbi:ef'ef­/ patří hlavně do slovníků teenegerů a mladých dospělých.

Jack and I are BFFs. TTT *6  

BO = body odour

I pro tělesné pachy mají v angličtině běžnou zkratku – BO/ˌbi:'əʊ/.

Her colleague's BO is terrible. She's thinking of getting him a deodorant for Christmas. TTT *7  

TLC = tender loving care

Pokud se někdy v hovorové angličtině setkáte se zkratkou TLC/ˌti:el'si­:/, bude to patrně ve významu ‘tender loving care’.

Everyone needs some TLC every once in a while. TTT *8
Guys, your skin needs TLC, too! TTT *9  

DJ = disc jockey

Zkratka DJ/'di:dʒeɪ/ je známá i u nás, ale v angličtině může být DJ/'di:dʒeɪ/ i sloveso (dělat diskžokeje).

I'm gonna DJ at the end of the world. TTT *10 TTT *11
He DJ'd the afterparty, didn't he? TTT *12
He loves DJ'ing. TTT *13  

FYI = for your information

Zkratka FYI/ˌefwaɪ'aɪ/ se běžně používá v psané i mluvené angličtině. Znamená “abys věděl”, “pro tvou informaci” apod.

Můžete ji slyšet jak ve velmi hovorové angličtině (viz příklad níže), ale klidně i v obchodní angličtině, ale spíše jen mezi kolegy – třeba přeposíláte email kolegovi a chcete ho upozornit, že po něm nechcete reakci, posíláte mu to jen na vědomí, aby o tom věděl.

I never liked you because FYI, you suck. TTT *14  

ID = identification

Slovo ID/ˌaɪ'di:/ se používá především pro osobní doklady, tedy občanský průkaz a jiné průkazy totožnosti.

You won't get there without an ID. TTT *15
She was arrested for selling fake IDs. TTT *16  

Slovo se začalo používat i jako sloveso, identifikovat někoho:

They ID'd the body as one Mr Stein. TTT *17  

IM = instant message

Hodně lidí používá tzv. “instant messaging”, tedy zasílání krátkých zpráv pomocí internetu. Taková zpráva má zkratku IM/ˌaɪ'em/. Používá se ale i jako sloveso.

I gotta run. I'll IM you later today. TTT *18  

IT = information technology

Zkratku IT/ˌaɪ'ti:/ známe velice dobře i z češtiny.

He's an IT specialist. TTT *19
Call the IT department if you have a problem with your computer. TTT *20  

OD = overdose

V oblasti drogové závislosti je známá zkratka OD/ˌəʊ'di:/ (předávkování, předávkovat se). Jako sloveso může být i v minulém čase:

He OD'd on heroin. TTT *21  

OJ = orange juice

Džusů je samozřejmě hodně druhů. Ten pomerančový je zřejmě nejběžnější a proto ho v hovorové řeči spousta lidí nahrazuje zkratkou OJ/'əʊˌdʒeɪ/.

We're out of OJ. Beer? TTT *22  

UFO = unidentified flying object

I zkratku UFO/'ju:ˌef'ə­ʊ/ známe z češtiny.

Agent Mulder is obsessed with UFOs. TTT *23  

Další zkratky

Další zkratky budou již bez příkladů. Překlad či komentář je skrytý v bublince.

PE/ˌpi:'i:/ = physical education TTT *24
PA/ˌpi:'eɪ/ = personal assistant TTT *25
GP/ˌdʒi:'pi: = general practicioner TTT *26
RSVP/ˌɑ:resvi:'pi:/ = répondez s'il vous plait TTT *27
VAT/'vi:ˌeɪ't­i:/ = value added tax TTT *28
CEO/ˌsi:i:'əʊ = chief executive officer TTT *29
DOA/ˌdi: əʊ'eɪ­/ = dead on arrival TTT *30
DIY/ˌdi: aɪ'wa­ɪ/ = do it yourself TTT *31
aka/ˌeɪkeɪ'eɪ­/ = also known as TTT *32
MP/ˌem'pi:/ = member of parliament TTT *33
CV/ˌsi:'vi:/ = curriculum vitae TTT *34
FAQ/ˌefˌeɪ'kj­u:/ = frequently asked questions TTT *35
RIP/ˌɑ:r aɪ'p­i:/ = rest in peace TTT *36
LA/ˌel'eɪ/ = Los Angeles TTT *37
DUI/ˌdi:ju:'aɪ­/ = driving under influence TTT *38
DWI = driving while intoxicated TTT *39
RP = received pronunciation TTT *40
VD, STD = venereal disease, sexually transmitted disease TTT *41
SAT(s) = Scholastic Aptitude Test(s) TTT *42
GCSE = General Certificate of Secondary Education TTT *43
AA = Alcoholics Anonymous
MIA = missing in action TTT *44
KIA = killed in Action TTT *45
IV = intravenous TTT *46
KO = knockout TTT *47
ICU = intensive care unit TTT *48
PTA = parent-teacher association TTT *49
RC = radio controlled TTT *50
QB = quarterback TTT *51
PMS = pre-menstrual syndrome TTT *52
SUV = sports utility vehicle
SOS = save our souls
TA = teacher's assistant
VIP = very important person
VJ = videojockey

Studium jazyka

Při studia jazyka se setkáte často s těmito zkratkami:

ELT = English Language Teaching
ESL / EFL = English as a second language, English as a foreign language
ESOL = English for Speakers of Other Languages TTT *53

Tituly

Spousty různých zkratek se používají jako tituly, např.:

MD = doctor of medicine (from Latin)
BA = bachelor of arts
BSc = bachelor of science
MA = master of arts
MSc = master of science
PhD = doctor of philosophy
BEng, MEng = bachelor/master of engineering (přibližné ekvivalenty českého titulu “inženýr”)

Závěrem

Výčet zkratek v tomto článku samozřejmě není vyčerpávající. Pokud budete sledovat např. film/seriál z lékařského prostředí, uslyšíte desítky dalších zkratek (IV, OR, MRI, ENT, CT, atd.). Totéž platí téměř pro jakoukoliv oblast, např. vojenství (MIA, POW, HMS), ekonomika (GDP, GNP, VAT), hudba (R&B, MC, EP, LP), počítače (SQL, HTTP, FTP) atd. atd.

Většinu zkratek najdete v kvalitním slovníku (např. Oxford, Cambridge apod.).

Překlad:
 1. Koupil jsem si SUV.
 2. Prosím odpovězte, hned jak jen to bude možné.
 3. Potřebuju, aby to bylo hotové co nejrychleji.
 4. Kdybys potřeboval víc hotovosti, v nákupním centru je bankomat.
 5. Kdysi mi šlo psát písničky, ale vypadá to, že se moje můza vytratila.
 6. Jack a já jsme nejlepší kámoši.
 7. Její kolega je hrozně cítit. Přemýšlí, že mu asi dá k Vánocům deodorant.
 8. Tu a tam každý potřebuje trošku láskyplné péče.
 9. Chlapi, i vaše pleť potřebuje opečovávat.
 10. Budu dělat dídžeje na konci světa.
 11. song od R.E.M.
 12. On dělal dídžeje na té afterparty, že jo?
 13. Moc rád dělá dídžeje.
 14. Nikdy jsem tě neměl rád, protože abys věděl, jsi k ničemu.
 15. Nedostaneš se tam bez občanky.
 16. Byla zatčena za prodej falešných občanek.
 17. Identifikovali to tělo jako nějakého pana Steina.
 18. Už musím běžet. Ještě dneska ti pošlu zprávu.
 19. Je to odborník na počítače.
 20. Zavolej na IT oddělení, jestli máš problém s počítačem.
 21. Předávkoval se heroinem.
 22. Džus už došel. Pivo?
 23. Agent Mulder je posedlý fenoménem UFO.
 24. tělesná výchova
 25. osobní asistent(ka), sekretářka
 26. praktický lékař
 27. prosím o odpověď – píše se obzvláště na pozvánky apod., kde potřebujete potvrdit účast apod.
 28. DPH
 29. jednatel společnosti, generální ředitel
 30. Znáte možná ze znělky seriálu Přátelé – Your love life's DOA.
 31. kutilství
 32. také známý jako…, aneb…
 33. poslanec parlamentu v UK
 34. strukturovaný životopis
 35. často kladené dotazy
 36. odpočívej v pokoji – nápis na hrobech
 37. běžně zkracované velkoměsto Los Angeles
 38. jízda pod vlivem alkoholu
 39. jízda pod vlivem alkoholu
 40. oficiální britská výslovnost v britských slovnících
 41. pohlavní nemoc
 42. zkoušky SAT amerických středoškoláků
 43. britská “malá maturita”
 44. vojenský pojem pro pohřešovaného vojáka. Používá se přeneseně i v běžné řeči.
 45. zabit v boji
 46. do žíly
 47. knokaut
 48. JIP – jednotka intenzivní péče
 49. tedy něco jako české SRPŠ – sdružení rodičů a přátel školy, “PTA meeting” je pak “rodičovská schůzka”
 50. často psáno na modelech a hračkách “na ovládání”
 51. “quarterback” v americkém fotbalu
 52. premenstruační syndrom
 53. např. “cambridgské zkoušky”Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky o 25 % levněji po zadání kódu: XMAS23H
Akce platí jen do 24. prosince 2023 při zadání slevového kódu v posledním kroku objednávky na www.englishme.cz.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči 2

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Zkratky v běžné řeči 1

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru.

PRE-INTERMEDIATE

Zkratky: etc. / e.g. / i.e.

Určitě jste se v textu již setkali s těmito zkratkami. Víte, co znamenají, a umíte je správně přečíst?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zkratky v běžné řeči 27 40649 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety