Help for English

Píšeme čísla: Three or 3?

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.03.2011

Kdy psát čísla číslicí a kdy slovy?Three or 3?

Možná jste již narazili na otázku, zda v psaném textu (např ve školní eseji) psát čísla číslicí nebo slovem (číslovkou). Dnes se podíváme na některá základní pravidla a zvyklosti. Nejde tedy většinou o nařízení, že TAKTO to musí být, ale spíše o doporučení. Proto také 'nesprávné' varianty tentokráte neuvádím červeně s přeškrtnutím, ale pouze kurzívou.

Samozřejmě mluvíme o formálním psaném stylu, nikoliv o neformálních e-mailech, vzkazech či SMSkách. Tam lidé samozřejmě volí tu jednodušší variantu, čislice.

 

Základní pravidlo - malá a velká čísla

Obecné pravidlo je, že pro malá čísla se používá slovní zápis a pro velká čísla zápis pomocí číslic. Ovšem co počítat jako malé a velké číslo definují odborníci různě.

Jedno (možná až moc striktní) pravidlo říká, že tou hranicí je číslo 10. Co je menší než 10, se píše slovy (one, two, nine...) a od desítky výše upřednostňujeme zápis číselný.

Jiní tvrdí, že se jako hranice považuje počet slov, kterými je číslo vyjádřeno. Píšeme-li číslo, které se dá vyjádřit jedním slovem, píšeme ho číslovkou (slovy), ostatní číslicemi.

I have two brothers. x I have 2 brothers.

She's seventeen tomorrow. x She's 17 tomorrow.

He's a five-year-old boy. x He is a 5-year-old boy.

Jedná-li se o číslo, které se čte jako dvě slova, zde už většinou bývá preferován číslený zápis:

She's 25 years old. x She's twenty-five years old.

U složitějších čísel již dáváme vždy přednost číselnému zápisu:

The oldest turtle that ever lived was 255 years old. x ... was two hundred and fifty-five years old.

He owes her 3,500 pounds. x ...three thousand five hundred pounds.

Pro řadové číslovky používejte stejná pravidla, tedy např:

the first man on the moon x the 1st man on the moon
the 32nd president x the thirty-second president

 

Pravidlo konzistence

Pozor, musíme být konzistentní. Pokud se v jedné větě objevuje více čísel na stejné úrovni, je potřeba zachovat konzistenci. Pokud se např. objeví vedle sebe číslo 2 a 25, není vhodné napsat první číslo slovem a druhé číslicí. V takovém případě volíme zápis pomocí číslic.

There were 2 boys and 25 girls. x There were two boys and 25 girls.
Give me a number between 2 and 199. x ...between two and 199.

Pokud ale čísla ve větě nestojí na stejné úrovni, není již potřeba konzistenci zachovat:

The two boys were 25 years old. x The 2 boys were 25 years old.

 

Kombinace číslo + slovo

Některá větší čísla lze napsat i tak, že budeme kombinovat číslice a slova.

150,000 = 150 thousand

25,000,000 = 25 million

10,200,000 = 10.2 million

Tento typ zápisu je vhodnější, je to pro čtenáře snadněji čitelné, protože si lépe význam čísel uvědomí (nemusí v hlavě počítat nuly apod.)

Opět samozřejmě platí pravidlo konzistence:

between 5 million and 25 million - between five million and 25 million

Nezapomeňte, že pro oddělování tisíců od stovek se používá v angličtině čárka, a jako pro oddělení celého čísla od desetinných míst se používá tzv. desetinná tečka (decimal point).

1,001 - tisíc jedna, čteme one thousand and one
1.001
- jedna celá jedna tisícina, čteme one point zero zero one / one and one thousandth

 

Přesné číselné údaje a míry

Mají-li být číselné údaje interpretovány jako PŘESNÉ míry či matematické údaje, je dobre je VŽDY psát čísly, i když se jedná o hodnoty menší než deset.

1 tbsp of oil, 2 eggs - např. v receptu
6 divided by 3

Číslici volíme i tehdy, když za číslem následuje jednotka:

2 centimeters
5 mph

 

Časové údaje

Obecně platí, že časové údaje (letopočty, století, data, hodiny apod.) píšeme čísly, nikoliv slovy.

America was discovered in 1492. x ...in fourteen ninety-two

We live in the 21st century. x ... the twenty-first century

I was born on the 12th of July. x ... the twelfth of July
(lze psát i jako July the 12th, July 12, 12 July... Na rozdíl od češtiny se v běžné psané ani mluvené angličtině nepoužívá zápis s čísly místo měsíců jako např. 12.7. Takový celočíselný zápis je jen v rámci elektronických formulářů apod., v textu ale nikoliv.)
ALE: The Fourth of July - již ustálený název amerického svátku

I get up at 6.30. x ... at six thirty / at half past six.

Jedná-li se o celou hodinu, můžeme psát i slovy:

I get up at six.

Pokud ale následuje zkratka AM či PM, píšeme vždy číslicí:

I get up at 6 AM. x ... at six AM.

Ale:

I get up at six in the morning. x ...at 6 in the morning.

 

Číslo na začátku věty

Začíná-li věta číslem, mělo by vždy být napsané slovy. Důvod je prostý. Věta má začínat velkým písmenem. Čísla však 'malá' a 'velká' (alespoň v tomto smyslu) nejsou. Číslicí začínající věta vypadá asi tak 'nehezky', jako kdybyste začali malým písmenem nebo třeba smajlíkem.

Nojo, ale co když je to číslo na začátku věty složité a vůbec se nehodí na slovní zápis? Potom si musíte nějak stylisticky poradit, aby před číslem stálo nějaké slovo.

Vezměte si třeba větu: 95,000 people came to the concert. Tu můžeme předělat na:

There were 95,000 people at the concert.
Almost / more than 95,000 people came to the concert.
The concert was attended by 95,000 people.

Jednoduše větu přeformulujete tak, aby začínala nějakým slovem.

 

Závěrem

Viděli jste, že pravidla ohledně psaní čísel nejsou úplně jednoznačná. Určitě není potřeba, aby z toho student angličtiny dělal nějakou složitou vědu, ale je dobré se nad tím při psaní esejí apod. alespoň trochu zamyslet. Správná volba formátu zápisu také patří k dovednostem psát, podobně jako např. bezchybná interpunkce, malá a velká písmena na začátku slov či používání vhodných anglických kolokací.

 

 
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Fiktivní číslovky

Článek o anglických fiktivních číslovkách zillion, umpteen apod.

INTERMEDIATE

Numbers and grammar 1

Gramatický test zaměřený na čísla, číselné údaje a početní operace.

INTERMEDIATE

Numbers and grammar 2

Gramatický test zaměřený na čísla, číselné údaje a početní operace.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Píšeme čísla: Three or 3? 9 22853 Od Jirka poslední příspěvek
před 11 lety