Help for English

Přítomný prostý čas (cvičení #3)

STARTER Vydáno dne 16.05.2011

Další cvičení pro začátečníky na přítomný čas prostý. Je zaměřeno na slovosled v kladných větách, záporných větách a otázkách.Napište do políčka slova ve správném pořadí. Pozor na překlepy. Někdy musíte tvar slovesa upravit, jindy přidáte pomocné sloveso (do/does). Nezapomeňte správně umístit podmět. Může jít o kladné věty, záporné věty i otázky: + = kladná věta, - = záporná věta, ? = otázka. Po vyhodnocení najeďte myší na značky u odpovědí. Dozvíte se správné řešení.

 1. Paul /listen(+)

  to the radio every morning before he goes to work.

 2. his daughter /sleep(-)

  after lunch and then she is tired.

 3. your parents /be(?)

  at home? I need to talk to them.

 4. Steve /have(?)

  a red car?

 5. His nephew /work(-)

  in a bank.

 6. you /like(?)

  swimming? I love it.

 7. Their daughter /use(+)

  a computer at work.

 8. My brother /visit(-)

  our parents very often.

 9. Jack /buy(+)

  a coffee in a cafe before he goes to work.

 10. his cousin /leave(?)

  What time for work in the morning?
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý

Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného prostého času a jeho použití.

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý a průběhový

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového.
STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas (cvičení #3) 21 29868 Od chipmunk poslední příspěvek
před 11 měsíci