Help for English

WOULD LIKE

ELEMENTARY Vydáno dne 31.05.2011

V dnešním článku začátečníky seznámíme s užitečnou kombinací sloves WOULD a LIKE.WOULD LIKE

Dnes začátečníkům představíme sloveso WOULD, které vyjadřuje podmínku.

Studenti se s ním setkají později během studia, protože se může kombinovat prakticky s jakýmkoli slovesem, ale my se dnes zaměříme na kombinaci se slovesem LIKE.

Určitě si však nejprve připomeneme samotné sloveso LIKE. Začátečníci v něm občas chybují.

LIKE (v) = mít rád, líbit se, chutnat

Pozn.: Asi znáte LIKE také jako předložku ve významu 'jako'.

Pokud jde o významy 'líbit se' a 'chutnat', není zde žádný problém:

I like the film.
She likes horror films.
She liked the soup.

Problém však může nastat, pokud překládáme 'mít rád'. V češtině totiž říkáme 'mít', ale angličtina žádné HAVE v tomto významu nepoužívá:

I have like apples.
I like apples.

 

WOULD LIKE

Pokud výše zmíněné víte, o to lépe. Bylo však třeba pro jistotu zmínit i tyto základy. A nyní už k samotné vazbě WOULD LIKE.

WOULD wʊd = bych, by, bys, bychom, atp.
Pozor na výslovnost!

I would like = rád bych, chtěl bych
you would like = rád bys, chtěl bys
he would like = rád by, chtěl by
she would like = ráda by, chtěla by
we would like = rádi bychom, chtěli bychom
they would like = rádi by, chtěli by


Velice běžné je použití staženého tvaru:

I would like = I'd like aɪd
you would like = you'd like ju:d
he would like = he'd like hi:d
atd.

Také si všimněte, že tvar WOULD je ve všech osobách stejný:

I would like ...
He would like ...
He
would likes ...
He
woulds like ...

Pojďme si ukázat několik příkladů:

I would like an espresso, please.
He would like something to eat.
She'd like a sandwich.
We'd like three beers.


Zápor a otázka

Zápor se tvoří jednoduše přidáním záporky NOT:

WOULD + NOT = WOULDN'T

Je třeba si pamatovat, že WOULD je pomocné sloveso, proto již nebudeme používat jiná pomocná slovesa. Porovnejte se samotným slovesem LIKE:

 

 I don't like apples. Do you like apples?
   
 I wouldn't like an apple. Would you like an apple?
 He wouldn't like to go. Would she like to go?


Odpověď je nasnadě:

Would you like an apple? -- Yes, I would.
Would
she like to go? -- No, she wouldn't.

Pokud však odpovídáte na dotaz, zda si něco dáte, můžete použít:

Would you like an espresso? -- Yes, please.
Would
you like an orange juice? --
No, thank you.

 

LIKE vs. WOULD LIKE

Spojení "I like..." a "I'd like..." jsou si velice podobná. To dělá studentům pochopitelně problémy.

Když použijete pouze LIKE, vyjadřuje, co máte rádi, ale pokud použijete WOULD LIKE, vyjadřujete, že na něco máte zrovna chuť.

Můžu samozřejmě mít něco rád, ale teď na to zrovna nemám chuť:

- Do you like apples?
- Yes, I do.
- Would you like an apple?
- No, thank you.

Pamatujte tedy, že sloveso LIKE vyjadřuje nějakou obecnou oblibu, kdežto WOULD LIKE momentální chuť. S tím souvisí třeba použití členů.

I like apples. = Mám rád jablka.
I'd like an apple. = Chtěl bych jablko.

He likes beer. = Má rád pivo.
He'd like a beer. = Dal by si pivo.

Více si přečtěte v článku Členy v angličtině.


Další problém je navázání slovesa. Po LIKE následuje gerundium (tvar -ING) popřípadě infinitiv (většinou v americké angličtině). Po spojení WOULD LIKE však následuje vždy pouze infinitiv:

I like swimming.
I like to swim. AmE

I would like swimming.
I would like to swim.

 


WOULD LIKE vs. WANT

Určitě znáte sloveso WANT = chtít. Pokud však chcete být zdvořilí, rozhodně ho nepoužívejte.

I want a hamburger.
I would like a hamburger.
/ I'd like a hamburger.

Do you want an espresso?
Would you like an espresso?

 

Další příklady

I would like something to drink.
My brother would like a doughnut.
I'd like a glass of apple juice.
My girlfriend would like to see the film too.

I think she wouldn't like to go to the cinema with me.
I wouldn't like to be there with him.

Would you like a smoothie?
Would you like sparkling or still?

Which starter would you like?
What would you like for breakfast?


Závěr

Sloveso WOULD má mnohem širší použití. My jsme se však dnes chtěli zaměřit pouze na spojení WOULD LIKE, které se může hodit i začátečníků, pokud o něco žádají, nebo něco nabízí.

Pokročilejší studenti mohou pokračovat třeba zde: WOULD / COULD / SHOULDNyní se můžete otestovat zde.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

WOULD LIKE (cvičení)

Umíte správně používat spojení WOULD LIKE?
PRE-INTERMEDIATE

What does he look like? vs. What is he like?

Jak je to s těmito záludnými otázkami? Jak je správně vytvořit, použít a co přesně znamenají? V článku najdete více podobných otázek, které se studentům pletou.
PRE-INTERMEDIATE

Otázky: look, look like, be like...

Otestujte si, zda umíte správně pokládat záludné otázky se slovíčky LOOK a LIKE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno WOULD LIKE 14 31756 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem