Help for English

Lucy Schwartz - Graveyard (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.07.2010

Slovíčka z písně na Help for English. 
alive - živý, naživu
BrE
/ə'laɪv/ Přehrát
AmE
/ə'laɪv/ Přehrát

adjective - living, not dead

 
bear - nést, nosit
BrE
/'beə/ Přehrát
AmE
/'ber/ Přehrát

verb, dated - to carry something

 
burden - zátěž, břemeno, břímě, přítěž
BrE
/'bɜ:dn/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rdn/ Přehrát

noun - something heavy that you have to carry or something that makes you worried

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

graveyard
graveyard - hřbitov
BrE
/'greɪvjɑ:d/ Přehrát
AmE
/'greɪvjɑ:rd/ Přehrát

noun - a place, usually next to a church, with many graves

 
hardly - stěží, těžko
BrE
/'hɑ:dli/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdli/ Přehrát

adverb - almost not at all, almost never

mask
mask - maska
BrE
/'mɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'mæsk/ Přehrát

noun - a thing that covers the face in order to hide it or protect it

 
past - minulost
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

noun - the time before now, before the present

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

scream
scream - křičet, ječet, řvát
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

verb - to cry out in terror or intense pain

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
soothe - utišit, uklidnit, utěšovat, zklidnit (bolest)
BrE
/'su:ð/ Přehrát
AmE
/'su:ð/ Přehrát

verb - to make something less painful, to make somebody feel less unhappy or sad etc.

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
spirit - duše
BrE
/'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'spɪrɪt/ Přehrát

noun - the soul, the part of body that is not physical

 
survive - přežít
BrE
/sə'vaɪv/ Přehrát
AmE
/sər'vaɪv/ Přehrát

verb - to go on living or existing after a dangerous event or a difficult situation, e.g. a disaster, war etc.

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

 
wait up - zůstat vzhůru (a počkat tak na někoho)
BrE
/ˌweɪt'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌweɪt̬'ʌp/ Přehrát

verb - to stay awake and wait for someone to return

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Graveyard" by Lucy Schwartz

Písnička GRAVEYARD jedenadvacetileté americké zpěvačky Lucy Schwartz. Při poslechu doplníte chybějící slova do textu a nakonec si budete moci přečíst překlad.
PRE-INTERMEDIATE

"Barton Hollow" by The Civil Wars

Dvojice amerických interpretů, která si říká THE CIVIL WARS, přichází s písničkou BARTON HOLLOW. Při poslechu doplníte do textu chybějící slova a nakonec si budete moci přečíst český překlad textu.
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Vocabulary, strana 60
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář