Help for English

U2 - Where the Streets Have No Name

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.03.2011

Words from the song WHERE THE STREETS HAVE NO NAME by U2. 
aflood - zatopený, zaplavený
BrE
/ə'flʌd/ Přehrát
AmE
/ə'flʌd/ Přehrát

adjective, literary - flooded, filled or completely covered with water

blow
blow - foukat, vanout, dout, vát, fičet
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - (of air) to move

 
burn down - nechat shořet (např. dům)
BrE
/ˌbɜ:n'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌbɜ:rn'daʊn/ Přehrát

verb - to destroy a building by fire

cloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

desert
desert - poušť, pustina
BrE
/'dezət/ Přehrát
AmE
/'dezərt/ Přehrát

noun - a dry piece of land usually covered with sand and no or almost no vegetation or life

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

flame
flame - plamen
BrE
/'fleɪm/ Přehrát
AmE
/'fleɪm/ Přehrát

noun - the coloured part of a fire

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
inside - uvnitř, vevnitř, dovnitř
BrE
/ɪn'saɪd/ Přehrát
AmE
/ɪn'saɪd/ Přehrát

adverb - in/on/to the inner part of something

 
plain - planina, pláň, rovina
BrE
/'pleɪn/ Přehrát
AmE
/'pleɪn/ Přehrát

noun - a large area of flat land

poison
poison - jed
BrE
/'pɔɪzn/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzn/ Přehrát

noun - a substance that can kill you when you eat or drink it

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

 
reach out - natáhnout se, natáhnout ruku
BrE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌri:tʃ'aʊt/ Přehrát

verb - to extend your arm in order to touch something which is not very near or low

 
rust - rez
BrE
/'rʌst/ Přehrát
AmE
/'rʌst/ Přehrát

noun - the reddish-brown substance that forms on iron or steel when it gets wet

shelter
shelter - úkryt, kryt
BrE
/'ʃeltə/ Přehrát
AmE
/'ʃeltər/ Přehrát

noun - a place where you can hide or hide something when there is a danger, or in case of rain etc.

 
sunlight - sluneční světlo, sluneční svit
BrE
/'sʌnlaɪt/ Přehrát
AmE
/'sʌnlaɪt/ Přehrát

noun - the light produced by sun

tear down
tear down - zbourat, zbořit, strhnout (zbourat)
BrE
/ˌteə'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌter'daʊn/ Přehrát

verb - to destroy a building or a part of a building, a wall etc.

touch
touch - dotknout, sáhnout, dotknout se, sáhnout si
BrE
/'tʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'tʌtʃ/ Přehrát

verb - to make a physical contact with something

 
trace - známka, stopa
BrE
/'treɪs/ Přehrát
AmE
/'treɪs/ Přehrát

noun - a mark left by something or somebody

 
trample - udupat, zadupat
BrE
/'træmpl/ Přehrát
AmE
/'træmpl/ Přehrát

verb - to injure or damage by stepping on roughly

 
turn - proměnit
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to change or to make something change

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: U2

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to irská skupina U2.
INTERMEDIATE

U2 - No Line on the Horizon

Words from a song by U2
PRE-INTERMEDIATE

U2 - One

Words from the song ‚ONE‘ by U2
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář