Help for English

Hercule Poirot Trivia Quiz (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.11.2011

Slovíčka ke kvízu o Herculu Poirotovi. 
advantage - výhoda
BrE
/əd'vɑ:ntɪdʒ/ Přehrát
AmE
/əd'vænt̬ɪdʒ/ Přehrát

noun - something positive that can help you win or achieve something

 
bombastic - příliš vznosný, honosný, nabubřelý
BrE
/bɒm'bæstɪk/ Přehrát
AmE
/bɑ:m'bæstɪk/ Přehrát

adjective - wordy, looking or sounding greater or more important than it really is

 
butler - komorník, sluha
BrE
/'bʌtlə/ Přehrát
AmE
/'bʌtlər/ Přehrát

noun - a man working in a large house and organizes the work of other servants and serves food and wine

 
caricature - karikatura
BrE
/'kærɪkətʃʊə/ Přehrát
AmE
/'kærɪkətʃʊr/ Přehrát

noun - a humorous picture of someone

 
colonel - plukovník
BrE
/'kɜ:nl/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rnl/ Přehrát

noun - an army officer of a high level

 
cone-shaped - kuželovitý
BrE
/'kəʊnˌʃeɪpt/ Přehrát
AmE
/'koʊnˌʃeɪpt/ Přehrát

adjective - shaped like a cone

 
creep - odporný člověk, neřád, ničema, úchyl
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

noun, informal - a hateful person, a disgusting person

 
detestable - odporný, hnusný, ohavný
BrE
/dɪ'testəbl/ Přehrát
AmE
/dɪ'testəbl/ Přehrát

adjective - despicable, extremely repulsive or disgusting

 
egg-shaped - vejčitý
BrE
/'egˌʃeɪpt/ Přehrát
AmE
/'egˌʃeɪpt/ Přehrát

adjective - shaped like an egg, oval

 
feign - předstírat, fingovat
BrE
/'feɪn/ Přehrát
AmE
/'feɪn/ Přehrát

verb - to pretend to have a certain feeling or to be affected by a certain state

 
high society - vyšší kruhy, vysoké kruhy, vyšší společnost, vysoká společnost
BrE
/ˌhaɪ sə'saɪəti/ Přehrát
AmE
/ˌhaɪ sə'saɪəti/ Přehrát

noun - the rich and powerful people

 
insufferable - nesnesitelný
BrE
/ɪn'sʌfrəbl/ Přehrát
AmE
/ɪn'sʌfrəbl/ Přehrát

adjective - difficult to bear or tolerate

 
lieutenant - poručík
BrE
/lef'tenənt/ Přehrát
AmE
/lu:'tenənt/ Přehrát

noun - an officer in the navy or coast guard

 
liqueur - likér
BrE
/lɪ'kjʊə/ Přehrát
AmE
/lɪ'kɜ:r/ Přehrát

noun - a thick, sweet alcoholic drink

 
matter-of-fact - strohý, bez emocí, chladný, nezaujatý
BrE
/ˌmætərəf'fækt/ Přehrát
AmE
/ˌmætərəf'fækt/ Přehrát

adjective - said or done without emotions or excitement

 
modest - skromný (nevelký)
BrE
/'mɒdɪst/ Přehrát
AmE
/'mɑ:dɪst/ Přehrát

adjective - not large but sufficient

moustache
moustache - knírek, knír
BrE
/mə'stɑ:ʃ/ Přehrát
AmE
/'mʌstæʃ/ Přehrát

noun - the hair that grows on men's upper lip, above the mouth

 
precise - přesný, precizní
BrE
/prɪ'saɪs/ Přehrát
AmE
/prɪ'saɪs/ Přehrát

adjective - exact, accurate

 
pride - pýcha, hrdost
BrE
/'praɪd/ Přehrát
AmE
/'praɪd/ Přehrát

noun - a good feeling about yourself because of something good you have done or something good you have, to gave such a feeling about somebody else who is close to you

 
spherical - kulatý, kulový
BrE
/'sferɪkl/ Přehrát
AmE
/'sferɪkl/ Přehrát

adjective - round, shaped like a ball

 
tiresome - otravný, únavný
BrE
/'taɪəsəm/ Přehrát
AmE
/'taɪərsəm/ Přehrát

adjective - making you feel annoyed (especially because it is dull and tiring)

 
undoubtedly - bezpochyb, nepochybně
BrE
/ʌn'daʊtɪdli/ Přehrát
AmE
/ʌn'daʊt̬ɪdli/ Přehrát

adverb - without question, without doubt

 
valet - komorník, sluha
BrE
/'væleɪ/ Přehrát
AmE
/væ'leɪ/ Přehrát

noun - a personal servantPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Quiz: Hercule Poirot Trivia

Znalostní test zaměřený na světově proslulou postavu neuvěřitelně chytrého, mrňavého a prohnaného soukromého detektiva. Let's give your little grey brain cells a tryout!
INTERMEDIATE

Harry Potter Trivia

Jednoduché i záludnější otázky týkající se magického světa Harryho Pottera.

ALL LEVELS

Quiz: The Titanic

How much do you know about the Titanic? Try this quiz.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář