Help for English

Face2Face INT, unit 9B - vocabulary

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.09.2011

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9B, Vocabulary – News collocations, strana 70 
accept - přijmout, akceptovat
BrE
/ək'sept/ Přehrát
AmE
/ək'sept/ Přehrát

verb - to take or receive sth

 
against - proti
BrE
/ə'geɪnst/ Přehrát
AmE
/ə'genst/ Přehrát

preposition - in opposition to, disagreeing with

 
call off - odvolat, zrušit
BrE
/ˌkɔ:l'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌkɔ:l'ɑ:f/ Přehrát

verb - to cancel something that was planned

 
carry out - provést, vykonat
BrE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'aʊt/ Přehrát

verb - to perform something; to do a task, obey a command, follow instructions etc.

demonstration
demonstration - demonstrace
BrE
/ˌdemən'streɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌdemən'streɪʃn/ Přehrát

noun - a large group of people marching through the street to show their unhappiness about something etc.

 
discover - objevit
BrE
/dɪs'kʌvə/ Přehrát
AmE
/dɪs'kʌvər/ Přehrát

verb - to find or see something that nobody has seen or even known of before you

 
illness - nemoc
BrE
/'ɪlnəs/ Přehrát
AmE
/'ɪlnəs/ Přehrát

noun - a sickness or disease

 
offer - nabídka
BrE
/'ɒfə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fər/ Přehrát

noun - a statement that asks you if you would like to have something

 
protest - protestovat
BrE
/prə'test/ Přehrát
AmE
/prə'test/ Přehrát

verb - to oppose something strongly, esp. by speaking about it

 
publish - publikovat, vydat (publikovat)
BrE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌblɪʃ/ Přehrát

verb - to make a book etc. and make it available to the people

 
reject - odmítnout, zamítnout, odvrhnout, zavrhnout
BrE
/rɪ'dʒekt/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʒekt/ Přehrát

verb - to throw away, not to accept

 
report - zpráva, ohlášení, hlášení, reportáž
BrE
/rɪ'pɔ:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pɔ:rt/ Přehrát

noun - information about something that has happened, often in a newspaper, TV etc.

 
result - výsledek, důsledek
BrE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát
AmE
/rɪ'zʌlt/ Přehrát

noun - something that happens because of an action, event etc.

 
strike - stávka
BrE
/'straɪk/ Přehrát
AmE
/'straɪk/ Přehrát

noun - a situation in which workers stop working as a way of protesting against something

 
suffer - trpět, vytrpět
BrE
/'sʌfə/ Přehrát
AmE
/'sʌfər/ Přehrát

verb - to go through pain or difficulty

 
survey - anketa, veřejný průzkum, průzkum veřejného mínění
BrE
/'sɜ:veɪ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rveɪ/ Přehrát

noun - an observation made by asking a lot of people the same question or questions

 
take part - zapojit se, účastnit se
BrE
/teɪk'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/teɪk'pɑ:rt/ Přehrát

verb - to do an activity with other people

target
target - cíl
BrE
/'tɑ:gɪt/ Přehrát
AmE
/'tɑ:rgɪt/ Přehrát

noun - something that you aim atPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 8A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 8A, Vocabulary, strana 60
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 1A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 1A, Vocabulary, strana 4
INTERMEDIATE

Face2Face INT, unit 9A - vocabulary

Slovíčka z učebnice Face2Face Intermediate, unit 9A, Vocabulary, strana 69
Copyright info:

Face2Face © Cambridge University Press. Used with permission.
Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Face2Face INT, unit 9B - vocabulary 2 3909 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety