Help for English

PET Result Unit 3 - Shopping

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici. 
bargain - výhodná koupě
BrE
/'bɑ:gɪn/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rgɪn/ Přehrát

noun - a thing that you buy at a lower price than usual

 
cash - hotovost, peníze (v hotovosti)
BrE
/'kæʃ/ Přehrát
AmE
/'kæʃ/ Přehrát

noun - coins and banknotes

 
complain - reklamovat, stěžovat si
BrE
/kəm'pleɪn/ Přehrát
AmE
/kəm'pleɪn/ Přehrát

verb - to say that you are not happy or satisfied with a product or a service

 
cost - stát (o ceně)
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

verb - to have the price of

 
cost - cena, náklady, výdaj
BrE
/'kɒst/ Přehrát
AmE
/'kɑ:st/ Přehrát

noun - the price of something, the money that has to be paid

credit card
credit card - kreditní karta, platební karta
BrE
/'kredɪtkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'kredɪtkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card issued by a bank that allows you to pay without using cash

 
dear - drahý (o ceně)
BrE
/'dɪə/ Přehrát
AmE
/'dɪr/ Přehrát

adjective, British English - costing a lot of money, expensive

 
deposit - záloha
BrE
/dɪ'pɒzɪt/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:zɪt/ Přehrát

noun - a part of the price of something paid in advance

 
discount - sleva
BrE
/'dɪskaʊnt/ Přehrát
AmE
/'dɪskaʊnt/ Přehrát

noun - a price that is lower than usual

 
exchange - výměna
BrE
/ɪks'tʃeɪdʒ/ Přehrát
AmE
/ɪks'tʃeɪdʒ/ Přehrát

noun - the act of trading something for something else

expensive
expensive - drahý, nákladný
BrE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát
AmE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát

adjective - costing a lot of money, not cheap

 
hire - najmout si, pronajmout si
BrE
/'haɪə/ Přehrát
AmE
/'haɪər/ Přehrát

verb - to give somebody money to work for you; to pay for using something for a short time

change
change - drobné
BrE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát

noun - the money that you get back in a shop when you pay more than something costs

cheap
cheap - levný, laciný
BrE
/'tʃi:p/ Přehrát
AmE
/'tʃi:p/ Přehrát

adjective - costing little money, not expensive

 
cheque - šek
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun, British English - an order for a bank to pay money, used sometimes instead of money

 
inexpensive - levný, nenákladný
BrE
/ˌɪnɪks'pensɪv/ Přehrát
AmE
/ˌɪnɪks'pensɪv/ Přehrát

adjective - cheap, low-priced

 
luxury - luxus, přepych
BrE
/'lʌkʃəri/ Přehrát
AmE
/'lʌkʃəri/ Přehrát

noun - very expensive and comfortable things that people do not really need but can enjoy them

 
order - objednat si, objednat
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to ask a waiter for a certain food or drink, to ask a supplier to send you certain goods etc.

 
price - cena
BrE
/'praɪs/ Přehrát
AmE
/'praɪs/ Přehrát

noun - the money that has to be paid for something, the value

 
reasonable - rozumný (o cenách)
BrE
/'ri:znəbl/ Přehrát
AmE
/'ri:znəbl/ Přehrát

adjective - (of prices etc.) fair, not too high

 
receipt - účtenka, účet, paragon
BrE
/rɪ'si:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:t/ Přehrát

noun - a piece of paper that you get when you buy something, it shows how much you have paid for it

 
reduce - redukovat, snížit, zredukovat
BrE
/rɪ'dju:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'du:s/ Přehrát

verb - to make something lower or smaller

 
reserve - rezervovat
BrE
/rɪ'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'zɜ:rv/ Přehrát

verb - to book in advance

 
return - vrátit
BrE
/rɪ'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/rɪ'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to send or give back

 
sale - výprodej
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - an event when a shop is selling its goods at lower prices

 
save - šetřit, ušetřit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to keep for later use, (about money) not to spend, to keepPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Accessories

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Extra

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Clothes (part A)

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář