Help for English

PET Result Unit 3 - Extra

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.baker's
baker's - pekařství
BrE
/'beɪkəz/ Přehrát
AmE
/'beɪkərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy bread, buns, rolls etc.

 
bill - účet (k zaplacení)
BrE
/'bɪl/ Přehrát
AmE
/'bɪl/ Přehrát

noun - a document that states how much you have paid or how much you have to pay (e.g. in a restaurant, or from a telephone company)

butcher's
butcher's - řeznictví, maso-uzeniny (obchod)
BrE
/'bʊtʃəz/ Přehrát
AmE
/'bʊtʃərz/ Přehrát

noun - a shop where you can buy meat products

 
electrical shop - elektro (obchod), elektrospotřebiče (obchod)
BrE
/ɪ'lektrɪkl ʃɒp/ Přehrát
AmE
/ɪ'lektrɪkl ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy TV sets, radios etc,

greengrocer's
greengrocer's - zelinářství, ovoce-zelenina (obchod)
BrE
/'gri:ngrəʊsəz/ Přehrát
AmE
/'gri:ngroʊsərz/ Přehrát

noun, British English - a shop where you can buy fruits and vegetables

 
half-price - zlevněné na polovinu
BrE
/ˌhɑ:f'praɪs/ Přehrát
AmE
/ˌhɑ:f'praɪs/ Přehrát

adverb - costing half as much

music shop
music shop - hudebniny, obchod s hudbou
BrE
/'mju:zɪk ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪk ʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy music CD's or DVD's

newsagent's
newsagent's - trafika
BrE
/'nju:zeɪdʒənts/ Přehrát
AmE
/'nu:zeɪdʒənts/ Přehrát

noun - the place where you can buy newspapers and magazines

pharmacy
pharmacy - lékárna
BrE
/'fɑ:məsi/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rməsi/ Přehrát

noun - a shop that sells medicine

 
refund - vrácení peněz (např. za vadné zboží), vrácené peníze, refundace
BrE
/'ri:fʌnd/ Přehrát
AmE
/'ri:fʌnd/ Přehrát

noun - the money that you get back if the product you bough was faulty, the service you ordered was bad etc.

 
staff - personál, zaměstnanci
BrE
/'stɑ:f/ Přehrát
AmE
/'stæf/ Přehrát

noun - the group of people who work at a place (e.g. a hotel, restaurant etc.)

 
thief - zloděj
BrE
/'θi:f/ Přehrát
AmE
/'θi:f/ Přehrát

noun - a person who steals something

 
ticket machine - automat na jízdenky, automat na vstupenky
BrE
/'tɪkɪt mə'ʃi:n/ Přehrát
AmE
/'tɪkɪt mə'ʃi:n/ Přehrát

noun - a machine that sells tickets

 
valuable - cenný
BrE
/'væljuəbl/ Přehrát
AmE
/'væljuəbl/ Přehrát

adjective - worth a lot of moneyPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 2 - Extra

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 5 - Extra

Slovní zásoba z textů páté lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář