Help for English

PET Result Unit 5 - Extra

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů páté lekce v učebnici a cvičebnici. 
ability - schopnost, dovednost
BrE
/ə'bɪlɪti/ Přehrát
AmE
/ə'bɪlɪt̬i/ Přehrát

noun - a skill, something that you CAN do

 
advanced - pokročilý, rozvinutý, vyspělý
BrE
/əd'vɑ:nst/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - of a high level

 
cavern - jeskyně
BrE
/'kævən/ Přehrát
AmE
/'kævərn/ Přehrát

noun - a large cave

 
ceiling - strop
BrE
/'si:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'si:lɪŋ/ Přehrát

noun - the upper part of the room, the light usually hangs on it

climber
climber - horolezec
BrE
/'klaɪmə/ Přehrát
AmE
/'klaɪmər/ Přehrát

noun - a person who climbs mountains

 
condition - podmínka
BrE
/kən'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/kən'dɪʃn/ Přehrát

noun - something that is necessary so that something else can happen

 
efficient - efektivní, výkonný, schopný
BrE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát
AmE
/ɪ'fɪʃənt/ Přehrát

adjective - performing or functioning in the best possible manner with the least waste of time and effort

entrance
entrance - vchod, vstup
BrE
/'entrəns/ Přehrát
AmE
/'entrəns/ Přehrát

noun - a door or another place through which you enter a building etc.

 
equipment - vybavení, výzbroj, zařízení, pomůcky
BrE
/ɪ'kwɪpmənt/ Přehrát
AmE
/ɪ'kwɪpmənt/ Přehrát

noun - things that are necessary for an activity

 
essential - základní, nezbytný, nepostradatelný
BrE
/ɪ'senʃl/ Přehrát
AmE
/ɪ'senʃl/ Přehrát

adjective - absolutely necessary

 
footwear - obuv (zboží)
BrE
/'fʊtweə/ Přehrát
AmE
/'fʊtwer/ Přehrát

noun, formal - shoes, boots, socks and other things that you wear in your feet (used especially in shops)

 
go-kart - motokára
BrE
/'gəʊkɑ:t/ Přehrát
AmE
/'goʊkɑ:rt/ Přehrát

noun - a small racing vehicle with an open framework

 
imperative - velmi důležitý, zásadní, závažný
BrE
/ɪm'perətɪv/ Přehrát
AmE
/ɪm'perətɪv/ Přehrát

adjective - very important

 
lead-in - úvod (do čeho)
BrE
/'li:dɪn/ Přehrát
AmE
/'li:dɪn/ Přehrát

noun - the introduction to a story etc.

 
maintain - udržovat (v dobrém stavu), starat se
BrE
/meɪn'teɪn/ Přehrát
AmE
/meɪn'teɪn/ Přehrát

verb - to keep in good condition

 
option - volba, možnost (volby)
BrE
/'ɒpʃn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:pʃn/ Přehrát

noun - one of the things you can choose from, an alternative

 
sledge - sáňkovat
BrE
/'sledʒ/ Přehrát
AmE
/'sledʒ/ Přehrát

verb, British English - to slide down a snowy hill in a small vehicle (made of wood or plastic)

Switzerland
Switzerland - Švýcarsko
BrE
/'swɪtsələnd/ Přehrát
AmE
/'swɪtsərlənd/ Přehrát

noun - a European country, its capital is Bern

 
throw away - vyhodit, zahodit
BrE
/ˌθrəʊə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌθroʊə'weɪ/ Přehrát

verb - to get rid of something that you do not want or need anymorePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 2 - Extra

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Extra

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář