Help for English

PET Result Unit 2 - Extra

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 01.01.2011

Slovní zásoba z textů druhé lekce v učebnici a cvičebnici. 
allow - dovolit, umožnit, nechat
BrE
/ə'laʊ/ Přehrát
AmE
/ə'laʊ/ Přehrát

verb - to let, to make possible, to enable

 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

apostrophe
apostrophe - apostrof
BrE
/ə'pɒstrəfi/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:strəfi/ Přehrát

noun - the mark ('), it is used to mark the place where a word has been shortened (e.g. isn't, I've, he's etc.)

 
artistic - umělecky nadaný, nadaný (umělecky)
BrE
/ɑ:'tɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ɑ:r'tɪstɪk/ Přehrát

adjective - good at painting, drawing and other forms of art

 
attraction - lákadlo, atrakce
BrE
/ə'trækʃn/ Přehrát
AmE
/ə'trækʃn/ Přehrát

noun - an attractive place or thing

 
book - rezervovat, rezervovat si, zabukovat
BrE
/'bʊk/ Přehrát
AmE
/'bʊk/ Přehrát

verb - to reserve (seats, hotel room etc) in advance

 
capital letter - velké písmeno
BrE
/ˌkæpɪtl'letə/ Přehrát
AmE
/ˌkæpɪt̬l'let̬ər/ Přehrát

noun - a large form of a letter, e.g. A, B, C, not a, b, c

 
clue - stopa, vodítko, klíč (přen.)
BrE
/'klu:/ Přehrát
AmE
/'klu:/ Přehrát

noun - something that leads you to the right answer

comma
comma - čárka (interpunkce)
BrE
/'kɒmə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mə/ Přehrát

noun - a punctuation mark (,) that separates two things and marks a pause

 
dressmaking - výroba šatů, šití šatů, dámské krejčovství
BrE
/'dresmeɪkɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dresmeɪkɪŋ/ Přehrát

noun - the act of making women's clothes

 
equipment - vybavení, výzbroj, zařízení, pomůcky
BrE
/ɪ'kwɪpmənt/ Přehrát
AmE
/ɪ'kwɪpmənt/ Přehrát

noun - things that are necessary for an activity

exclamation mark
exclamation mark - vykřičník
BrE
/ˌeksklə'meɪʃnmɑ:k/ Přehrát
AmE
/ˌeksklə'meɪʃnmɑ:k/ Přehrát

noun, British English - the sign ' ! '

 
fortnight - čtrnáct dní, dva týdny
BrE
/'fɔ:tnaɪt/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtnaɪt/ Přehrát

noun, British English - two weeks

full stop
full stop - tečka (za větou)
BrE
/'fʊl stɒp/ Přehrát
AmE
/'fʊl stɑ:p/ Přehrát

noun, British English - a small mark that indicates where a sentence ends

 
full-time - na plný úvazek
BrE
/ˌfʊl'taɪm/ Přehrát
AmE
/ˌfʊl'taɪm/ Přehrát

adjective - (of a job) with the usual working hours

 
in addition - k tomu, navíc
BrE
/ɪn ə'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn ə'dɪʃn/ Přehrát

adverb - furthermore

 
include - zahrnout, obsáhnout, zahrnovat, obsahovat
BrE
/ɪn'klu:d/ Přehrát
AmE
/ɪn'klu:d/ Přehrát

verb - to contain, to have something as a part

 
keeper - správce
BrE
/'ki:pə/ Přehrát
AmE
/'ki:pər/ Přehrát

noun - a person whose job is to take care of a place (e.g. a park, a building) or animals (e.g. in a zoo)

 
lively - živý, čilý, bujný, plný života, plný energie, energický
BrE
/'laɪvli/ Přehrát
AmE
/'laɪvli/ Přehrát

adjective - full of life, full of energy, full of enthusiasm

 
nearby - poblíž
BrE
/ˌnɪə'baɪ/ Přehrát
AmE
/ˌnɪr'baɪ/ Přehrát

adverb - near, close, not very far

 
put on - uvádět (např. divadelní hru)
BrE
/ˌpʊt'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌpʊt̬'ɑ:n/ Přehrát

verb - to perform a play etc.

question mark
question mark - otazník
BrE
/'kwestʃənmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kwestʃənmɑ:rk/ Přehrát

noun - the mark ' ? ' which is used at the end of a sentence that requires an answer

 
recruit - nabrat (zaměstnance), přijímat (zaměstnance)
BrE
/rɪ'kru:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'kru:t/ Přehrát

verb - to find new employees for a company

 
retired - v důchodu
BrE
/rɪ'taɪəd/ Přehrát
AmE
/rɪ'taɪərd/ Přehrát

adjective - not working anymore because of having reached a certain age

 
socialize - vést společenský život
BrE
/'səʊʃəlaɪz/ Přehrát
AmE
/'soʊʃəlaɪz/ Přehrát

verb - to meet other people, to have a social life

 
soil - půda (zem), zemina, zem, hlína
BrE
/'sɔɪl/ Přehrát
AmE
/'sɔɪl/ Přehrát

noun - the substance in the ground in which plants grow

speech marks
speech marks - uvozovky
BrE
/'spi:tʃˌmɑ:ks/ Přehrát
AmE
/'spi:tʃˌmɑ:rks/ Přehrát

noun - symbols that mark the beginning and end of a direct speechPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 1 - Extra

Slovní zásoba z textů první lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 3 - Extra

Slovní zásoba z textů třetí lekce v učebnici a cvičebnici.
PRE-INTERMEDIATE

PET Result Unit 5 - Extra

Slovní zásoba z textů páté lekce v učebnici a cvičebnici.
Copyright info:

PET Result © Oxford University Press. Used with permission. Dictionary entries © Mgr. Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář