Help for English

The right word (Intermediate) 2

INTERMEDIATE Vydáno dne 28.08.2014

Mnoho slov v angličtině má stejný tvar pro více slovních druhů. Do rámečku u každé otázky doplníte vždy takové slovo, které se hodí do všech tří vět.Do rámečku pod větami doplňte slovo, které je možné doplnit místo teček u všech tří vět uvedených u každé otázky.
_____________­________________________­____________________
Example

0.

I get ................... at five every day.
We walked .................. the stairs.
She jumped ................. and down happily.

Answer: up
_____________­________________________­____________________

 1. Marc spent the .............­....... of March in Brazil.
  “The .............­....... thing is ridiculous! I didn't kill anybody!”
  The director's speech wasn't that bad, on the .............­....... .

 2. I couldn't be a doctor. Whenever I see blood, I .............­....... out.
  Oil is sometimes called .............­....... gold.
  Rob came home with a .............­....... eye. Someone must have punched him.

 3. The discussion went ................ until late hours. We came home at three in the morning, totally exhausted.
  “Excuse me, could you give some information .............­......... how to get a discount on my first shopping?”
  “Don't make hasty decisions. I think you should sleep .............­........ it. You don't have to answer them now, do you?”

 4. “What do you .............­....... for a living, Tom?” – “I'm a writer.”
  “Would you .............­....... me a favour, please?” – “Yes, of course. How can I help you?”
  “You should .............­....... the dishes before Mom comes home.”

 5. You can scream .............­........ you want, he won't hear you. He's deaf.
  When the Black Death struck in the 14th century, .............­......... of Europe was affected.
  There's something wrong with Georgia. She is usually reserved, but she was .................. smiles this morning. I wonder why.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The right word (pre-intermediate) 1

Mnoho slov v angličtině má stejný tvar pro více slovních druhů. Do rámečku u každé otázky doplníte vždy takové slovo, které se hodí do všech tří vět.

INTERMEDIATE

The right word (Intermediate) 1

Mnoho slov v angličtině má stejný tvar pro více slovních druhů. Do rámečku u každé otázky doplníte vždy takové slovo, které se hodí do všech tří vět.

UPPER-INTERMEDIATE

The right word (Upper-intermediate) 2

Test zaměřený na slovní zásobu, především na kolokace a slovní spojení. Do tří vět vždy budete mít za úkol doplnit jedno slovo, které se hodí do všech tří.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The right word (Intermediate) #2 4 5951 Od Jana Zikmundová poslední příspěvek
před 10 lety