Help for English

Pleteme si: affect vs. effect

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.02.2016

Významově podobná slovíčka EFFECT a AFFECT se pletou nejen začínajícím, ale i pokročilejším studentům. V tomto článku se dozvíte, jak je správně použít ve větě.Affect vs. effect

V dnešním článku se podíváme na slova AFFECT a EFFECT, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je správně používat.

Výslovnost

První úskalí tkví v podobnosti výslovnosti a psaní těchto dvou slov. Koho by nepletla dvě slova, u kterých je rozdíl v počátečním písmenu… Hlavní je zapamatovat si, že u obou je důraz na druhé slabice:

affect /ə'fekt/
effect /ɪ'fekt/

Mnoho významů obou slov

Obě dvě slova mohou být podstatným jménem i slovesem, ale nejčastěji se setkáte se slovesem AFFECT a podstatným jménem EFFECT.
Jelikož jsou AFFECT a EFFECT slova mnohovýznamová, podíváme se na ty významy, které jsou nejčastější.

affect /ə'fekt/ (v) = mít vliv

Chcete-li vyjádřit důvod, proč došlo k nějaké změně nebo vliv, díky kterému k té změně došlo, volte sloveso affect. Má významy ovlivnit, mít vliv (na někoho/něco) nebo postihnout.

Drugs affect not only your mind but also your health. TTT *1
The economic crisis will for sure affect the prices of the goods . TTT *2
I've had 8 shots so far and I haven't even started to feel the alcohol affecting me. TTT *3
Alzheimer's di­sease is one of the diseases that affect the central nervous system. TTT *4
Subliminal ads are such ads which affect you without your being aware of it. TTT *5
If a child is separated from its mother, its development is severely affected. TTT *6

Pozn.: Synonymem tohoto významu je influence sb/sth či have an effect/influence on sb/sth.

effect /ɪ'fekt/ (n) = vliv, efekt, účinek

Asi nejčastěji se setkáme s tímto významem, ale jsou tu i další významy jako třeba (filmový) efekt nebo důsledek či následek.

Toto podstatné jméno může být jak počitatelné, tak nepočitatelné – v tomto případě se jedná o hromadné podstatné jméno (mass noun), které používáme v situaci, kdy máme na mysli vliv obecně, např. ve formulaci “příčina a následek” = cause and effect.
Počitatelné je v případě, kdy udáváme výčet vlivů nebo je porovnáváme – např. vedlejší účinky léků (side effects).

Many daughters-in-law think mothers have bad effect on their sons. TTT *7
The economic crisis will surely have effect on the prices of the goods . TTT *8
I don't think alcohoI has any effect on me. I've never got drunk! TTT *9
Many drugs have side effects, such as drowsiness, digestion problems and loss of apetite. TTT *10
Chia seeds are said to have incredible effect on people's immunity. TTT *11
The Weta Workshop's special effects in The Lord of the Rings started a whole new era. TTT *12
Oh, don't try your weeping, girl, it has little effect on me. TTT *13

effect /ɪ'fekt/ (v) provést, uskutečnit, realizovat, způsobit

Sloveso EFFECT se nejčastěji používá ve formální angličtině (např. ve financích, soudnictví apod.). Vyjadřuje dokonání, provedení nějaké reformy, změny. Je to formální sloveso. V běžné řeči jej nahrazujeme slovesy cause, achieve nebo frázovým slovesem bring about.

New alterations to the law effected by the government are quite hard to understand. TTT *14
Maria Theresa effected many reforms which highly improved the lives of citizens in Austria-Hungary. TTT *15
The Sales Director says we have to effect the changes as soon as possible. TTT *16
The transfer of 1 billion euro is to be effected by the end of the week. TTT *17

Udělat něco v afektu

Podstatné jméno affect sice v angličtině existuje, ale narazíte na něj nejspíše jen jako na terminus technicus v psychologii. České “udělat něco v afektu” se v angličtině řekne to do sth in the heat of passion.

I'm so sorry, I didn't mean to hurt her. She provoked me and so I hit her. It was only once. I did it in the heat of passion. I swear! TTT *18

Závěr

Slova AFFECT a EFFECT jsou mnohoznačná, v dnešním krátkém článku jsme se však podívali pouze na jejich nejčastější významy. Věříme, že se vám již nebudou plést. Pamatujte, že pokud máte zvolit sloveso, bude to nejspíše AFFECT, pokud podstatné jméno, pak EFFECT.

Překlad:
 1. Drogy neovlivňují jen tvou mysl, ale i tvé zdraví.
 2. Hospodářská krize určitě postihne ceny zboží.
 3. Už jsem měl osm panáků a ještě jsem nezačal cítit, že by na mě ten alkohol působil.
 4. Alzheimerova choroba je jednou z nemocí, které zasahují centrální nervový systém.
 5. Podprahové reklamy jsou takové reklamy, které tě ovlivňují, aniž bys o tom věděl.
 6. Pokud je dítě odloučeno od své matky, má to vážný vliv na jeho vývoj.
 7. Mnoho snach si myslí, že matky mají na své syny špatný vliv.
 8. Hospodářská krize bude mít určitě vliv na ceny zboží.
 9. Myslím, že alkohol na mě nepůsobí. Ještě jsem se nikdy neopil!.
 10. Mnoho léků má vedlejší účinky jako ospalost, problémy se zažíváním a nechutenství.
 11. Říká se, že semínka chia mají neskutečný vliv na lidskou imunitu.
 12. Speciální efekty z dílny Weta Workshop v Pánovi prstenů započaly zcela novou éru.
 13. Nezkoušej na mě to svoje fňukání, děvče, má na mě pramalý vliv.
 14. Nové úpravy zákona provedené vládou jsou poměrně těžko srozumitelné.
 15. Marie Terezie zavedla mnoho reforem, které pozvedly životy občanů Rakouska-Uherska.
 16. Ředitel prodeje říká, že ty změny musíme realizovat co nejdříve.
 17. Převod jedné miliardy eur se uskuteční do konce týdne.
 18. Je mi to tak líto, nechtěl jsem jí ublížit. Vyprovokovala mě, tak jsem ji uhodil. Udělal jsem to v afektu. Přísahám!Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE a AS pro vyjádření českého “jako”?

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: SEE / LOOK / WATCH

Další skupinou slovíček, která si pleteme, jsou slovesa spojená se zrakem, především SEE, LOOK a WATCH.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: affect vs. effect 9 4737 Od Lass poslední příspěvek
před 6 lety