Help for English

Volby

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 09.10.2014

Znáte základní dvě slovíčka spojená s volbami, VOTE a ELECT? A jak se vůbec řeknou ‘volby’ anglicky?Volby

Snad pokaždé, když se přiblíží nějaké volby, narážím na problém, že studenti nepoužívají správně slovní zásobu, která se voleb týká. Abychom dalším chybám předešli, pojďme se na několik zásadních slovíček podívat.

Elect, election

První slovíčko, na které si posvítíme, je sloveso elect/ɪ'lekt/ a z něho vytvořené podstatné jméno election/ɪ'lekʃn/.

Sloveso elect znamená zvolit (do funkce). Neoznačuje tedy proces volení či hlasování, ale již výsledné zvolení.

We elected him, now we have to live with it. TTT *1
Guess what! They elected me chairman of the club. TTT *2  

Nejčastěji se s ním setkáte v trpném rodě.

In 1994, he was elected president of the association. TTT *3
Obama was elected to the Illinois State Senate in 1996. TTT *4  

Podstatné jméno election označuje volby. Důležité zde je, že pro JEDNY VOLBY v angličtině používáme jednotné číslo, tedy election a nikoliv elections.

Who do you think will win the election? TTT *5
The next municipal election is scheduled for next year. TTT *6  

Množné číslo bychom samozřejmě použít mohli, kdybychom mluvili o více volbách.

In the US, presidential elections are held every four years. TTT *7  

Možná se nám budou hodit i tyto základní typy voleb:

 • presidential – prezidentské
 • parliamentary / general – parlamentní
 • municipal / local – komunální
 • senate – senátní

Vote, voter

Druhým důležitým výrazem je slovíčko vote/'vəʊt/ a od toho vytvořené podstatné jméno voter/'vəʊtə/.

Jako sloveso se vote používá ve významu volit (dát někomu svůj hlas).

Who are you going to vote for in the upcoming election? TTT *8
Don't blame me, I didn't vote for him. TTT *9
I didn't vote in the last election and I'm not going to vote in this one either. TTT *10  

Máme i vote/'vəʊt/ jako podstatné jméno, které označuje jeden hlas ve volbách, hlasování apod.

You have my vote. I hope you win. TTT *11
They are still counting the votes. TTT *12
One vote can't make that much of a difference in an election, can it? TTT *13  

Člověku, který volí, se potom říká voter/'vəʊtə/ – volič.

Over 25 per cent of voters are still undecided. TTT *14
Politicians lie to voters. That's old news. TTT *15  

Závěrem

O volbách a slovní zásobě s nimi spojené by se jistě dalo napsat několik stránek. V tomto článku jsme se ale podívali na to opravdu nejdůležitější – na slova elect (zvolit) a vote (volit) a výrazy od nich odvozené. Na ty totiž přijde řada skoro pokaždé, kdy se o volbách v hovoru člověk zmíní.

Překlad:
 1. My jsme ho zvolili, nyní s tím musíme žít.
 2. Hádej co je nového! Zvolili mě předsedou klubu.
 3. V roce 1994 byl zvolen prezidentem asociace.
 4. Obama byl zvolen do senátu státu Illinois v roce 1996.
 5. Kdo myslíš, že vyhraje volby?
 6. Příští komunální volby jsou naplánované na příští rok.
 7. Ve Spojených státech se prezidentské volby konají každé čtyři roky.
 8. Koho budeš volit v nadcházejících volbách?
 9. Nedávejte to za vinu mně, já pro něho nehlasoval.
 10. V minulých volbách jsem nevolil a nechystám se volit ani v těchto.
 11. Máš můj hlas. Doufám, že vyhraješ.
 12. Stále ještě sčítají hlasy.
 13. Jeden hlas toho nemůže ve volbách moc změnit, že?
 14. Přes 25 procent voličů je stále ještě nerozhodných.
 15. Politici voličům lžou. To není nic nového.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s oblečením

Procvičte si znalosti slovní zásoby spojené s oblečením.

ALL LEVELS

Učíme se anglicky s populární hudbou

Jak využít písničky k učení se angličtiny? Tipy a triky, jak na to, odkazy na písničky na Help for English.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Volby 13 6666 Od kubkubkubkub poslední příspěvek
před 8 lety