Help for English

Brýle na dálku, či na čtení?

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.11.2014

V dnešním článku se zaměříme na slovní zásobu okolo brýlí a nejčastějších vad zraku a očních onemocnění. Víte, jak se řeknou “brýle na dálku”?Vidím, že nevidím…

Když vidíte, že nevidíte, je nejlepší, když zajdete k očnímu lékaři. Lidově se dá říci eyedoctor, eye doctor, nebo obecněji eye specialist. Existují ale i odbornější termíny:

ophthalmologist BrE /ɒfθæl'mɒlədʒɪst/ AmE /ɑ:fθæl'mɑ:lədʒɪst/ = oftalmolog
optometrist BrE /ɒp'tɒmətrɪst/ AmE /ɑ:p'tɑ:mətrɪst/ = optometrista
optician BrE /ɒp'tɪʃn/ AmE /ɑ:p'tɪʃn/ = optik

Je mezi nimi rozdíl, především v jejich kompetencích, které se však liší oblast od oblasti. Obecně se dá říci, že oftalmolog vyšetří oční nemoci, jako zánět TTT *1 či ječné zrno TTT *2, optometrista se zabývá spíše vyšetřením zraku (dalekozrakost TTT *3, krátkozrakost TTT *4, astigmatismus TTT *5 apod.) a optik vám poradí s výběrem brýlí TTT *6, čoček TTT *7 a příslušenství TTT *8.

An ophthalmologist will take care of an eye infection, or reddening. TTT *9
If you don't see well, you need to have your eyes tested by an optometrist! TTT *10
Oh no! There's a stye on my left eyelid – I can't go to the prom like that! TTT *11
Listen, it's perfectly normal to have your eyesight checked at the age of 50. TTT *12
Do you think I should ask an optician to check my vision? TTT *13
What's it with his eyes? If it's an inflammation, he'd better see an ophthalmologist. TTT *14
If you've got a permanent headache, you ought to see an eye-doctor too. TTT *15

Krátkozraký, dalekozraký …

Vidíte-li špatně na čtení či na dálku, měli byste se poradit s optometristou, který určí, zda nejste krátkozrací či dalekozrací. U těchto obratů se britská a americká angličtina rozcházejí:

short-sighted BrE = krátkozraký
long-sighted BrE = dalekozraký

nearsighted AmE = krátkozraký
farsighted AmE = dalekozraký

Pokud jste krátkozrací, vidíte dobře na blízko, ale na dálku ne. Potřebujete tedy distance glasses = brýle na dálku.

Pokud jste dalekozrací, vidíte dobře na dálku, ale na blízko (třeba na čtení) ne. Potřebujete tedy reading glasses = brýle na blízko/čtení.

Dioptrické brýle

Slovo dioptrický, ač je cizího původu, v angličtině nepoužíváme pro běžné vyjádření dioptrických brýlí.

corrective glasses /kə'rektɪv/ = dioptrické brýle
prescription glasses /prɪ'skrɪpʃən/ = dioptrické brýle (brýle na předpis)

Jak vyjádřit počet dioptrií
V angličtině většinou nevyjadřujeme špatný zrak počtem dioptrií jako v češtině. Nejčastěji se vyjadřuje pomocí 20/20 vision TTT *16 /twentɪ twentɪ vɪʒən/ – u brýlí na dálku. Co to však znamená? U praktického či dětského lékaře jste si jistě všimli tabule s písmeny nebo čísly, pomocí které vás lékař či sestra testují, jak vidíte. Poměr 20/20 odpovídá většinou osmému řádku TTT *17 a znamená to, že člověk s normálním/prů­měrným zrakem dokáže ten osmý řádek bez problémů přečíst ze vzdálenosti 20 stop (6,1 m). Jak se písmena zvětšují, zvětšuje se i vzdálenost, ze které je člověk s normálním zrakem schopen ta písmena přečíst. Největší písmeno v prvním řádku (většinou to bývá E) mívá poměr 20/200, což znamená, že zdravý člověk je toto písmeno schopen přečíst z 200 stop (61 m).
Jedna dioptrie odpovídá poměru 20/40, dvě dioptrie 20/80, 3 dioptrie 20/150 atd. Při větším počtu dioptrií je už složitější výpočet a také je to velice individuální záležitost, jedná se totiž už o závažnější formy krátkozrakosti (více než 6 dioptrií). Jen pro představu, mnoho lidí má lepší zrak, než 20/20. Ale takoví orli mají přirozeně zrak 20/2, odtud také pochází rčení eagle eye TTT *18.
U testování dalekozrakosti jde o podobný poměr, zkouší se většinou na tzv. “Jaeger Eye Chart”, kde jsou též písmena v řádcích od J1 do J11. Člověk tabulku čte ve vzdálenosti 12–14 palců (cca 30–36 cm) od obličeje. Hodnota J2 odpovídá poměru 20/20 u očního testu na dálku.

Brýle patří mezi pomnožná podstatná jména v češtině i v angličtině. Slovo glasses tedy má tvar množného čísla, ale slouží k pojmenování jedné věci. Avšak sloveso je v množném čísle TTT *19. Pokud bychom tedy chtěli mluvit o více brýlích, je nutné si vypomoci jinak:

a pair of glasses = jedny brýle
two pairs of glasses = dvoje brýle
three pairs of glasses = troje brýle atd.

Brýle se berou jako součást oblečení. Proto s nimi používáme také stejná slovesa:

wear = nosit
put on = nasadit, nandat
take off = sundat

I forgot my reading glasses, could you read the menu for me, please? TTT *20
I'm afraid you will need corrective glasses, sir. You're short-sighted. TTT *21
If you buy one pair of glasses, you'll get another pair for free! TTT *22
He put on his reading glasses and started to read the newspaper. TTT *23
Laura took off her glasses and plunged into the pool. TTT *24
“Mrs. Pinkett, you don't have to wear the glasses constantly. Just for driving.” TTT *25

Kontaktní čočky

Pokud vám brýle nevyhovují, můžete nosit kontaktní čočky. Pojďme se na toto slovíčko podívat:

lens = čočka nebo sklíčko brýlí, ve kterém je čočka “zabudovaná”; čočka fotoaparátu
lenses = čočky, sklíčka

Pozn.: Pozor! Čočka, kterou jíme, se řekne lentil(s) TTT *26

(contact) lenses / contacts = kontaktní čočky
(disinfecting) solution /dɪsɪn'fektɪŋ sə'lu:ʃn/ = (dezinfekční) roz­tok

Slovesa pojící se s kontaktními čočkami:

wear contacts = nosit čočky
put on = nasadit
put the lenses in your eyes = nasadit si čočky do očí
take off / remove = vyndat
clean = (vy)čistit
rub and rinse = třením omýt
disinfect = vydezinfikovat
store = uložit, uchovávat, dát do pouzdra
care for = pečovat, starat se o

Could you pass me the solution? I took my lenses off and I don't see it. TTT *27
It is essential to rub and rinse your lenses well before you store them. TTT *28
If you don't feel comfortable wearing glasses, you should try contact lenses. TTT *29
Learning how to put on your contact lenses needs some time. TTT *30
“You don't wear glasses anymore?” – “No, I've got contacts.” TTT *31
The specialist advised us on how to care for the contacts. TTT *32

Doplňky

Doplňkům k brýlím a čočkám se obecně říká eyewear accessories. Zde je výčet toho nejpoužívanějšího:

glasses case BrE = pouzdro na brýle
eyewear/eyeglass case AmE = pouzdro na brýle
lens cleaning cloth = hadřík na čištění brýlí
lens wipes = ubrousky na čištění brýlí na jedno použití
glasses cord = šňůrka
contact lens case = pouzdro na čočky

Závěr

Po přečtení tohoto článku už byste neměli mít problém vysvětlit, zda nosíte brýle na dálku či na blízko, popřípadě se i objednat ke správnému očnímu specialistovi s očním problémem.

Překlad:
 1. inflammation
 2. sty nebo stye
 3. longsightednes­s/farsightedness
 4. shortsightednes­s/nearsighted­ness
 5. astigmatism
 6. corrective/pres­cription glasses
 7. contact lenses
 8. eyewear
 9. Oftalmolog se postará o oční infekci nebo zarudnutí.
 10. Pokud špatně vidíš, tak si musíš nechat vyšetřit oči optometristou!
 11. Ale ne! Na levém víčku mám ječné zrno – takhle zítra na ples jít nemůžu!
 12. Poslouchej, je úplně normální nechat si v padesáti vyšetřit zrak.
 13. Myslíš, že bych se měl obrátit na optika, aby mi zkontroloval zrak?
 14. Co to má s očima? Jestli je to zánět, měl by si zajít k oftalmologovi.
 15. Jestli tě pořád bolí hlava, měl bys taky zajít za očařem.
 16. poměr 20/20, zrak 20/20
 17. záleží na tom, jakou verzi lékař v ordinaci má
 18. orlí zrak
 19. Where are my glasses?
 20. Zapomněl jsem si svoje brýle, mohla bys mi přečíst jídelní lístek, prosím?
 21. Obávám se, pane, že budete potřebovat dioptrické brýle. Jste krátkozraký a nevidíte na dálku.
 22. Když si koupíš jedny brýle, druhé dostaneš zadarmo!
 23. Nasadil si brýle a začal číst noviny
 24. Laura si sundala brýle a skočila do bazénu.
 25. “Paní Pinkettová, ty brýle nemusíte nosit pořá. Jen na řízení.”
 26. j.č. lentil; mn.č. lentils
 27. Mohl bys mi podat roztok, prosím? Vyndala jsem si čočky a nevidím ho.
 28. Než čočky uložíme do pouzdra, je důležité je dobře třením omýt.
 29. Pokud ti nevyhovují brýle, měl bys zkusit kontaktní čočky.
 30. Naučit se nasazovat si kontaktní čočky chvíli trvá.
 31. Ty už nenosíš brýle? – Ne, mám čočky.
 32. Specialista nás poučil o tom, jak se starat o čočky.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Článek jako domácí úkol v English Me

Novinka pro učitele, kteří používají aplikaci English Me se svými žáky a studenty.

INTERMEDIATE

Reading: Greenland

Test porozumění textu. Přečtěte si článek o Grónsku a odpovězte na sedm otázek True/False.
ALL LEVELS

Jak na to: READING

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?
Copyright info:

Fotolia, Pixabay

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Brýle na dálku či na čtení? 12 7594 Od Leona poslední příspěvek
před 9 lety