Help for English

Vedlejší příslovečné věty bez slovesa

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.03.2016

If applicable, unless necessary, when in need, although not a member… co je to za zvláštní vedlejší věty, kde chybí podmět a sloveso?Vedlejší příslovečné věty bez slovesa

Pravděpodobně víte, že anglická věta má poměrně striktně dané, že každá věta musí obsahovat podmět a přísudek. S tímto pravidlem se setkáváme už od začátku studia. Občas se ale stává, že nějaká důležitá část větě chybí. Může se jednat o tzv elipsu (máme o ní články Ellipsis #1: Hovorové “ostříhané” věty a Ellipsis #2: Co nám zbylo z infinitivu?) a nebo tzv. verbless clause – vedlejší větu bez slovesa.

V tomto článku se seznámíme s vedlejšími větami příslovečnými (např. podmínkovými, časovými, přípustkovými…), kde chybí nejen sloveso, ale i podmět.

Podívejte se na příklad:

If possible, call someone to let them know that you have arrived home safely. TTT 

V tomto souvětí je vedlejší příslovečná věta IF POSSIBLE, která se skládá jen ze spojky a přídavného jména. Chybí zde podmět (to) a sloveso (bude). Ve větě by klidně tyto větné členy ale mohly být.

Možná znáte spojení as soon as possible/əz ˌsu:n ə­z 'pɒsəbl/, které je vlastně také příkladem tohoto jevu, i když zde se už jedná o velmi pevně ustálenou vazbu, která se za verbless clause obecně nepovažuje.

V následujících příkladech uvidíte, s jakými spojkami se tyto věty nejčastěji používají:

if
If in doubt, ask your pharmacist. TTT 

unless
Avoid the area, unless absolutely necessary. TTT 

when, whenever
When in Rome, do as the Romans do. TTT
When ripe, apples are picked and stored in crates. TTT 

as soon as, once
The gadget should be switched off as soon as not in use. TTT
Once free from her grip, the boy glared at her angrily. TTT 

while
Make sure you don't miss it while in Prague. TTT 

although, though
Although not a Christian himself, he went to church on Sundays to impress the girl he liked. TTT
Though not satisfied with the results, people were happy the election was over. TTT 

even if, even though
Even if not a fan, I enjoyed the concert. TTT 

as if, as though
She looked at me as if utterly unable to decide what to do. TTT
He behaved as though indifferent to the risk. TTT 

where, wherever
Insert your name where applicable. TTT 

whether … or …
Whether rich or poor, he's still the same person. TTT
When working out, you should drink some water every 15 or 20 minutes, whether thirsty or not. TTT 

V uvedených příkladech chybí podmět věty a sloveso být. Hned za spojkou je tedy to, čemu anglicky říkáme subject complement (tedy přísudek jmenný). Je to nejčastěji přídavné jméno, předložková vazba a nebo podstatné jméno.

Použití

Na rozdíl od nejrůznějších elips a fragmentů, tento typ vět se téměř výhradně objevuje spíše ve formálním psaném stylu. V hovorové řeči se s nimi téměř nesetkáte, pokud se nejedná o již zmíněnou ustálenou vazbu AS SOON AS POSSIBLE apod. Proto doporučuji spíše tento jev znát pasivně, rozumět mu, nenechat se jím zaskočit, ale ve vlastním psaném či mluveném projevu ho raději moc nepoužívat.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Podmětné věty v angličtině

Jak se v angličtině používají vedlejší věty podmětné a jak se jim lze případně vyhnout.

UPPER-INTERMEDIATE

Přípustkové věty #2

Přípustkové věty pro pokročilejší a pokročilé.
PRE-INTERMEDIATE

Předmětné věty v angličtině

Co je zvláštního na anglických předmětných větách, jak se tvoří, na co nezapomenout a čeho se vyvarovat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vedlejší příslovečné věty bez slovesa 3 3440 Od Prokop Dominik Papica poslední příspěvek
před 4 lety