Help for English

TEAR vs. TEAR

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.01.2017

Podstatné jméno a sloveso. Stejný pravopis, rozdílný význam a rozdílná výslovnost, která zarazí nejednoho studenta.TEAR vs. TEAR

Slovíčko tear má význam podstatného jménaslovesa. Společný mají však jen pravopis. Význam i výslovnost jsou totiž dramaticky rozdílné.

tear/'tɪə/ = slza

Jako první si ukážeme zaručeně známější význam. Překlad ani výslovnost asi nikoho nepřekvapí. Můžeme si ale ukázat několik užitečných kolokací.

shed tears = ronit slzy
burst into tears = propuknout v pláč
be in tears = plakat
reduce sb to tears = rozplakat někoho

When she heard that, she burst into tears. TTT
Tears were rolling down her cheeks. TTT
When her husband died, she shed a few tears, but was relieved. TTT
All the kids were in tears. TTT
He didn't weep a single tear. TTT
I was close to tears but didn't say anything. TTT  

tear/'teə/ = trhat, roztrhnout

Druhý význam tohoto slůvka mírně či středně pokročilé studenty také nepřekvapí. Problém je však výslovnost, kde chybují i zdatní angličtináři.

Sloveso tear se totiž vyslovuje /teə/ a pomoci vám může podopnost se slovesem wear. A to nejen pokud jde o výslovnost, ale i o nepravidel­né tvary:

wear/'weə/ wore /wɔ:/ worn /wɔ:n/
tear/'teə/ tore /tɔ:/ torn /tɔ:n/

Toto sloveso navíc najdete často ve spojení s předložkou, která vždy doplňuje základní význam:

tear up = roztrhat
tear out = vytrhnout
tear off = odtrhnout
tear apart = roztrhat (na kusy), rozdělit
tear down = strhnout, zbořit

She tore a sheet of paper out of her exercise book. TTT
Be careful not to tear the trousers. TTT
tore the letter out of her hand. TTT
He tore off a piece of bread from the basket on the table. TTT
He tore the book in half and threw the halves at his head. TTT
I'm sure this will never tear them apart. TTT
Don't tear the posters down yet. TTT  

Pozn.: Slůvko tear/'teə/ může být také podstatné jméno trhlina. Vyslovuje se stejně jako sloveso trhat.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

LUNCH vs. LAUNCH vs. LOUNGE

Trojice záludných slovíček. Pozor na pravopis, výslovnost i význam. (upravený článek z roku 2010)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno TEAR vs. TEAR 3 3133 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety