Help for English

Idiom SECOND THOUGHTS

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2017

Spojení SECOND THOUGHT(S) je součástí čtyř užitečných idiomů. Jsou určeny pokročilým studentům a určitě se budou hodit.Idiom SECOND THOUGHTS

Slovíčko thought/'θɔ:t/ je minulý čas slovesa think, ale také podstatné jméno myšlenka. Dnešní článek se bude tedy týkat doslova “druhých myšlenek”.

have second thoughts

Jako první si zmíníme spojení second thoughts ve významu pochybnosti nebo přehodnocení svého původního rozhodnutí. Používá se ve spojení to have second thoughts (about sth).

You're not having second thoughts, are you? TTT
I liked the idea, but then I started to have second thoughts about the whole project. TTT
She loved him dearly, but started having second thoughts about marrying him. TTT 

on second thoughts

Další spojení je pak on second thoughts, které použijete, když zrovna změníte názor. Přeložit se dá třeba “anebo víš co…”, “nebo raději…”.

No problem, you can keep it, on second thoughts, give it back to him. TTT
I'll have tea, on second thoughts, can you make me some coffee? TTT
We'll go there tomorrow. Well, on second thoughts, we should go there today. TTT 

Pozn.: Toto spojení je spíše britské. V americké angličtině uslyšíte jednotné číslo (bez členu) on second thought.

without a second thought

Zde je idiom použit v jednotném čísle (se členem) a second thought, kde má význam rozmyšlení, rozmysl. Použije se s předložkou a vznikne spojení without a second thought tedy bez rozmyslu, bez většího přemýšlení.

He did it without a second thought. TTT
She just laughed and ignored the comment without a second thought. TTT
He will easily buy an expensive suit without a second thought. TTT 

give sth a second thought

Poslední idiom souvisí s předchozím. A second thought zde má opět význam rozmyšlení/za­myšlení.

V kladné větě má spojení to give sth a second thought význam vrátit se k něčemu (co už bylo rozmyšleno), znovu se zamyslet, rozmyslet si/se apod.

gave it a second thought and came up with a better solution. TTT
For a few days he felt really bad about it, but then he gave it a second thought and didn't mind it so much. TTT
They were extremely busy and asked me to come back in thirty minutes. Then they gave it a second thought and asked me to come back in hour. TTT 

Častěji se ale požívá v záporu not to give sth a second thought, tedy nepřemýšlet moc o něčem, bez rozmyslu.

I didn't really give it a second thought and now I regret it, to be honest. TTT
The police officer asked her peculiar questions. She didn't give it a second thought, though, until much later when she got home. TTT
She didn't give it a second thought and moved into the most dangerous neighbourhood in town. TTT
He never gives his decisions a second thought, no matter how crucial they are. TTT 

Záporný rozkaz Don't give it a second thought může mít ovšem taky význam Netrap se tím / Nemysli na to / Zapomeň na to.

When I broke the wine glass, I felt bad, but she just laughed and said, “Don't give it a second thought. It was a cheap glass from Ikea.” TTT
Please don't give it a second thought. I wasn't offended. TTT 

Pozn.: Stejný význam má spojení to give / not to give sth another thought.

Závěr

Idiom second thought(s) má poměrně široké použití a překlady do češtiny. Základní význam je však podobný. Doslova “druhá myšlenka” / “druhé zamyšlení” naznačuje návrat k něčemu dříve rozhodnutému.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Scenery Idioms Quiz

Kvíz zaměřený na idiomy obsahující slovíčka z oblasti krajiny a přírody (jako např. hill, mountain, lake, forest apod.)

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

ALL LEVELS

Idiomy v angličtině

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář