Help for English

Idioms - Similarities and Differences

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.03.2018

Test zaměřený na idiomy popisující podobnosti a odlišnosti.  1. We're not on the same ________ about our relationship. I want to get married and have kids but she doesn't.

  2. Jenny and Carla do everything together. They are like two peas in a ________.

  3. You're a spitting ________ of your mother!

  4. You're truly one of a ________. I've never met anyone like you.

  5. She always seemed to march to a different ________. She was misunderstood and never fit in.

  6. Although they are twins, they are like chalk and ________. They have nothing in common!

  7. He is a very funny guy but you will find him a bit too much if you're not on his ________.

  8. Working with teenagers was a far ________ from my regular job.

  9. He and his wife didn't see ________ when it came to raising kids.

  10. The band's performance was below ________ and the singer seemed to be drunk.

Tento test je součástí výukového programu EnglishMe, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Idiomy v angličtině

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Článek o tom, co jsou to idiomy, jak se používají a proč je dobré se je učit.
UPPER-INTERMEDIATE

Idiomatic English #23

23. díl seriálu testů zaměřených na mluvenou idiomatickou angličtinu.
UPPER-INTERMEDIATE

English Idioms #3

Test zaměřený na anglické idiomy
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář