Help for English

Dagon (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2018

Slovíčka ze zjednodušené povídky Dagon. 
bottom - dno, spodek, spodní strana
BrE
/'bɒtəm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əm/ Přehrát

noun - the lowest part, the base on which something stands

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

column
column - sloupec, sloup
BrE
/'kɒləm/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ləm/ Přehrát

noun - a vertical post made of stone, esp. used to support a roof etc.

 
current - proud
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

noun - a stream, a flow (of water, electricity etc.)

 
drift - být hnán proudem, být unášen (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

verb - to be carried by a current of water, air etc.

dry
dry - sušit, usušit, vysušit, osušit
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

verb - to make something not wet or humid

 
gag - zalknout se, začít se dusit
BrE
/'gæg/ Přehrát
AmE
/'gæg/ Přehrát

verb - to be unable to breathe because of something that's in your throat

ledge
ledge - římsa
BrE
/'ledʒ/ Přehrát
AmE
/'ledʒ/ Přehrát

noun - a narrow horizontal surface that sticks out from a wall or rock etc.

pit
pit - jáma
BrE
/'pɪt/ Přehrát
AmE
/'pɪt/ Přehrát

noun - a hole in the ground

polish
polish - leštit, naleštit
BrE
/'pɒlɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pɑ:lɪʃ/ Přehrát

verb - to make something clean and shiny (esp. by rubbing it)

 
raider - útočník, nájezdník
BrE
/'reɪdə/ Přehrát
AmE
/'reɪdər/ Přehrát

noun - a person who attacks or enters a place suddenly and violently

 
rot - hnít, shnít
BrE
/'rɒt/ Přehrát
AmE
/'rɒθ/ Přehrát

verb - to decay, to decompose

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
sink - potopit se, potopit, ponořit, ponořit se
BrE
/'sɪŋk/ Přehrát
AmE
/'sɪŋk/ Přehrát

verb - to go down under water, to go down to the bottom

 
steer - řídit, kormidlovat
BrE
/'stɪə/ Přehrát
AmE
/'stɪr/ Přehrát

verb - to drive a ship or car etc. by using a driving wheel

 
supplies - zásoby, potřeby
BrE
/sə'plaɪz/ Přehrát
AmE
/sə'plaɪz/ Přehrát

noun - things that you can use (especially those necessary for life such as food, money, etc.)

swamp
swamp - močál, bažina
BrE
/'swɒmp/ Přehrát
AmE
/'swɑ:mp/ Přehrát

noun - a marsh, an area with soft wet ground

 
weak - slabý (bez síly)
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

 
webbed - s plovacími blánami
BrE
/'webd/ Přehrát
AmE
/'webd/ Přehrát

adjective - having skin between the fingers that makes it easier for some animals to swim (e.g. ducks, frogs etc.)Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

H. P. Lovecraft: Dagon

Jedna z nejznámějších povídek H. P. Lovecrafta převyprávěná jednoduchou angličtinou, doplněná zvukovou nahrávkou.

PRE-INTERMEDIATE

The Tell-Tale Heart (vocabulary)

Slovíčka ze zjednodušené povídky E. A. Poe.

ADVANCED

H. P. Lovecraft: Dagon (full)

Původní povídka H. P. Lovecrafta

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář