Help for English

Dagon (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.02.2018

Slovíčka ze zjednodušené povídky Dagon. 
bottom - dno
BrE
/'bɒtəm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əm/ Přehrát

noun - the lowest part, the base on which something stands

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

column
column - sloupec, sloup
BrE
/'kɒləm/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ləm/ Přehrát

noun - a vertical post made of stone, esp. used to support a roof etc.

 
current - proud
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

noun - a stream, a flow (of water, electricity etc.)

 
drift - být hnán proudem, být unášen (proudem)
BrE
/'drɪft/ Přehrát
AmE
/'drɪft/ Přehrát

verb - to be carried by a current of water, air etc.

dry
dry - sušit, usušit, vysušit, osušit
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

verb - to make something not wet or humid

 
gag - zalknout se, začít se dusit
BrE
/'gæg/ Přehrát
AmE
/'gæg/ Přehrát

verb - to be unable to breathe because of something that's in your throat

ledge
ledge - římsa
BrE
/'ledʒ/ Přehrát
AmE
/'ledʒ/ Přehrát

noun - a narrow horizontal surface that sticks out from a wall or rock etc.

pit
pit - jáma
BrE
/'pɪt/ Přehrát
AmE
/'pɪt/ Přehrát

noun - a hole in the ground

polish
polish - leštit, naleštit
BrE
/'pɒlɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pɑ:lɪʃ/ Přehrát

verb - to make something clean and shiny (esp. by rubbing it)

 
raider - útočník, nájezdník
BrE
/'reɪdə/ Přehrát
AmE
/'reɪdər/ Přehrát

noun - a person who attacks or enters a place suddenly and violently

 
rot - hnít, shnít
BrE
/'rɒt/ Přehrát
AmE
/'rɒθ/ Přehrát

verb - to decay, to decompose

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
sink - potopit se, potopit, ponořit, ponořit se
BrE
/'sɪŋk/ Přehrát
AmE
/'sɪŋk/ Přehrát

verb - to go down under water, to go down to the bottom

 
steer - řídit, kormidlovat
BrE
/'stɪə/ Přehrát
AmE
/'stɪr/ Přehrát

verb - to drive a ship or car etc. by using a driving wheel

 
supplies - zásoby, zásoba, přísun
BrE
/sə'plaɪz/ Přehrát
AmE
/sə'plaɪz/ Přehrát

noun - things that you can use (especially those necessary for life such as food, money, etc.)

swamp
swamp - močál, bažina
BrE
/'swɒmp/ Přehrát
AmE
/'swɑ:mp/ Přehrát

noun - a marsh, an area with soft wet ground

 
weak - slabý
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or power

 
webbed - s plovacími blánami
BrE
/'webd/ Přehrát
AmE
/'webd/ Přehrát

adjective - having skin between the fingers that makes it easier for some animals to swim (e.g. ducks, frogs etc.)

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

H. P. Lovecraft: Dagon

Jedna z nejznámějších povídek H. P. Lovecrafta převyprávěná jednoduchou angličtinou, doplněná zvukovou nahrávkou.

INTERMEDIATE

Futurama (a jiné okruhy slovní zásoby)

Okruhy slovní zásoby z animovaného seriálu Futurama.
ADVANCED

H. P. Lovecraft: Dagon (full)

Původní povídka H. P. Lovecrafta

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář