Help for English

MINIMUM vs. MINIMAL

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.06.2019

Studenti často chybují v používání těchto slovíček. Neví totiž, že obě mohou být přídavná jména.MINIMUM vs. MINIMAL

Dnešní dvě slovíčka jsou pro mnohé studenty problematická, ačkoli o tom možná ani neví. V češtině totiž máme slova minimum a minimální, proto se vyloženě nabízí tento překlad:

  • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimum
  • minimal/'mɪnɪml = minimální
  • minimally /'mɪnɪməli/ = minimálně

jedno slovo, tři slovní druhy

Překlady výše jsou zcela v pořádku, ale je zde jeden háček. Samotné slovíčko minimum má hned několik významů a může jít o více slovních druhů:

  • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimum
  • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimální
  • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimálně

Ano, jedno slovíčko a hned tři slovní druhy, proto české slovo “minimální” můžeme přeložit jak slovem minimal, tak i minimum. Význam je ale poměrně odlišný:

minimum = minimální, nejnižší, nejmenší, nejmenší možný
minimal = minimální, nevelký, zanedbatelný, nepatrný, velmi malý

The minimum number of recruits we need to hire is 15. TTT
We had to pay 5 pounds to get in. It was the minimum fee. TTT
There's a minimum charge of twenty pounds to have a plumber come to your house. TTT 

The strike caused only minimal damage. TTT
The cost of the delivery will be minimal. TTT
The work can be carried out at minimal cost. TTT
We charge a minimal charge of two pounds for 24 hours. TTT 

minimum price vs. minimal price

Někdy lze použít obě slova, ale význam je samozřejmě odlišný, např.:

a minimum price of 10 pounds
zaplatíte nejméně 10 liber

a minimal price of 10 pounds
zaplatíte jen zanedbatelnou částku 10 liber

Stejně tak české slovo “minimálně” lze přeložit dvěma způsoby:

minimum = minimálně, alespoň, přinejmenším
minimally = minimálně, zanedbatelně, nepatrně, velmi málo

You'll need two more employees, minimum. TTT
You will get a minimum of 5,000 pounds performance bonus. TTT
I will need a minimum of two days to prepare the report properly. TTT  

Pozn.: Pro překlad českého minimálně/ales­poň se často používá spojení “a minimum of…”, např. a minimum of ten people TTT, a minimum of 100 pounds TTT.

The wine is then minimally filtered and bottled. TTT
There was a storm, but our garden was damaged minimally. TTT 

minimum je minimum

České slovíčko minimum přeložíme jako minimum/'mɪnɪməm­/, což obecně problém nedělá.

They had to reduce costs to a minimum. TTT
He always achieves everything with the minimum of effort. TTT
He had to reduce his sugar intake to an absolute minimum. TTT
Many adults sleep less than the recommended minimum of seven hours. TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost /v/ a /w/

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?
INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář