Help for English

MINIMUM vs. MINIMAL

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.06.2019

Studenti často chybují v používání těchto slovíček. Neví totiž, že obě mohou být přídavná jména.MINIMUM vs. MINIMAL

Dnešní dvě slovíčka jsou pro mnohé studenty problematická, ačkoli o tom možná ani neví. V češtině totiž máme slova minimum a minimální, proto se vyloženě nabízí tento překlad:

 • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimum
 • minimal/'mɪnɪml = minimální
 • minimally /'mɪnɪməli/ = minimálně

jedno slovo, tři slovní druhy

Překlady výše jsou zcela v pořádku, ale je zde jeden háček. Samotné slovíčko minimum má hned několik významů a může jít o více slovních druhů:

 • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimum
 • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimální
 • minimum/'mɪnɪməm­/ = minimálně

Ano, jedno slovíčko a hned tři slovní druhy, proto české slovo “minimální” můžeme přeložit jak slovem minimal, tak i minimum. Význam je ale poměrně odlišný:

minimum = minimální, nejnižší, nejmenší, nejmenší možný
minimal = minimální, nevelký, zanedbatelný, nepatrný, velmi malý

The minimum number of recruits we need to hire is 15. TTT *1
We had to pay 5 pounds to get in. It was the minimum fee. TTT *2
There's a minimum charge of twenty pounds to have a plumber come to your house. TTT *3 

The strike caused only minimal damage. TTT *4
The cost of the delivery will be minimal. TTT *5
The work can be carried out at minimal cost. TTT *6
We charge a minimal charge of two pounds for 24 hours. TTT *7 

minimum price vs. minimal price

Někdy lze použít obě slova, ale význam je samozřejmě odlišný, např.:

a minimum price of 10 pounds
zaplatíte nejméně 10 liber

a minimal price of 10 pounds
zaplatíte jen zanedbatelnou částku 10 liber

Stejně tak české slovo “minimálně” lze přeložit dvěma způsoby:

minimum = minimálně, alespoň, přinejmenším
minimally = minimálně, zanedbatelně, nepatrně, velmi málo

You'll need two more employees, minimum. TTT *8
You will get a minimum of 5,000 pounds performance bonus. TTT *9
I will need a minimum of two days to prepare the report properly. TTT *10  

Pozn.: Pro překlad českého minimálně/ales­poň se často používá spojení “a minimum of…”, např. a minimum of ten people TTT *11, a minimum of 100 pounds TTT *12.

The wine is then minimally filtered and bottled. TTT *13
There was a storm, but our garden was damaged minimally. TTT *14 

minimum je minimum

České slovíčko minimum přeložíme jako minimum/'mɪnɪməm­/, což obecně problém nedělá.

They had to reduce costs to a minimum. TTT *15
He always achieves everything with the minimum of effort. TTT *16
He had to reduce his sugar intake to an absolute minimum. TTT *17
Many adults sleep less than the recommended minimum of seven hours. TTT *18 

Překlad:
 1. Minimální počet nových pracovníků, které musíme najmout, je 15.
 2. Museli jsme zaplatit 5 liber, abychom se dostali dovnitř. Byl to minimální poplatek.
 3. Za návštěvu instalatéra je minimální poplatek dvacet liber.
 4. Ta stávka způsobila jen zanedbatelnou škodu.
 5. Cena dopravy bude minimální.
 6. Práce může být udělána s minimálními náklady.
 7. Za 24 hodin účtujeme nepatrný poplatek 2 libry.
 8. Budeš potřebovat další dva zaměstnance, minimálně.
 9. Dostaneš minimálně 5000 liber jako odměnu za dobrý výkon.
 10. Budu potřebovat minimálně dva dny, abych tu zprávu připravil pořádně.
 11. minimálně, alespoň deset lidí
 12. alespoň, minimálně 100 liber
 13. Víno je pak nepatrně přefiltrováno a lahvováno.
 14. Byla bouřka, ale naše zahrada byla poničena jen nepatrně.
 15. Museli snížit náklady na minimum.
 16. Vždy všeho dosáhne s minimem úsilí.
 17. Musel snížit příjem cukru na naprosté minimum.
 18. Mnoho dospělých spí méně, než je doporučené minimum sedmi hodin.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Předplaťte si naši online angličtinu do 7. července a získejte až tři měsíce navíc zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost /v/ a /w/

Vyslovujete správně hlásky V a W? Víte, že nesprávnou výslovností můžete zcela změnit význam slova?

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář