Help for English

Creep by Ellen Whitt (vocabulary)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.02.2019

Slovíčka z písně na Help for English 
beg - žebrat, žadonit
BrE
/'beg/ Přehrát
AmE
/'beg/ Přehrát

verb - to ask for something, e.g. food or money

bite
bite - kousnout, kousat, hlodat
BrE
/'baɪt/ Přehrát
AmE
/'baɪt/ Přehrát

verb - to cut or hurt by using the teeth

 
creep - odporný člověk, neřád, ničema, úchyl
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

noun, informal - a hateful person, a disgusting person

 
dangerous - nebezpečný
BrE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát
AmE
/'deɪndʒərəs/ Přehrát

adjective - not safe, could cause injury or death

 
evil - zlý, špatný (mravně)
BrE
/'i:vl/ Přehrát
AmE
/'i:vl/ Přehrát

adjective - wicked, very bad, opposite of 'good'

 
follow - sledovat, následovat, jít za
BrE
/'fɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'fɑ:loʊ/ Přehrát

verb - to go after somebody

 
handle - poradit si s něčím, zvládat (něco)
BrE
/'hændl/ Přehrát
AmE
/'hændl/ Přehrát

verb - to deal with something difficult

 
laugh - smích, zasmání
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

noun - the sound someone makes when they find something funny

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

monster
monster - příšera, obluda, monstrum
BrE
/'mɒnstə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nstər/ Přehrát

noun - a very large and ugly creature

nail
nail - nehet
BrE
/'neɪl/ Přehrát
AmE
/'neɪl/ Přehrát

noun - a thin hard layer covering the ends of your fingers and toes

 
nervous - nervózní
BrE
/'nɜ:vəs/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rvəs/ Přehrát

adjective - anxious, worried or afraid of something

 
nuts - bláznivý, šílený, šílenec, blázen
BrE
/'nʌts/ Přehrát
AmE
/'nʌts/ Přehrát

adjective, informal - crazy, mad

 
obsessive - fanatický, chorobný
BrE
/əb'sesɪv/ Přehrát
AmE
/əb'sesɪv/ Přehrát

adjective - characterized by having too much interest in something and being unable to think about anything else

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

swallow
swallow - spolknout, polknout, polykat
BrE
/'swɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'swɑ:loʊ/ Přehrát

verb - to let something (usually food or drink) go down your throat and into your stomach

toe
toe - prst (na noze)
BrE
/'təʊ/ Přehrát
AmE
/'toʊ/ Přehrát

noun - one of the five parts at the end of each foot

 
wherever - kdekoliv, kamkoliv, kdekoli, kamkoli
BrE
/weə'revə/ Přehrát
AmE
/we'revər/ Přehrát

adverb - anywhere

 
whole - celý
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

adjective - complete, entirePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Creep" by Ellen Whitt

Poslechněte si nový song mladé zpěvačky Ellen Whitt a při poslechu doplňte do textu chybějící slovíčka.

PRE-INTERMEDIATE

"Beauty is Pain" by Ellen Whitt

Poslechněte si další píseň od Ellen Whitt a při poslechu doplňte do textu chybějící slovíčka.

PRE-INTERMEDIATE

Beauty is Pain by Ellen Whitt (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář