Help for English

Stingy Jack (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 07.10.2015

Slovíčka z článku na Help for Englishafterlife
afterlife - posmrtný život, život po životě
BrE
/'ɑ:ftəlaɪf/ Přehrát
AmE
/'æftərlaɪf/ Přehrát

noun - life after death

bartender
bartender - barman, barmanka
BrE
/'bɑ:tendə/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rtendər/ Přehrát

noun - a person whose job is to serve drinks at a bar

 
beg - žebrat, žadonit
BrE
/'beg/ Přehrát
AmE
/'beg/ Přehrát

verb - to ask for something, e.g. food or money

 
bent - ohnutý, zkřivený
BrE
/'bent/ Přehrát
AmE
/'bent/ Přehrát

adjective - made into a curved shape

blacksmith
blacksmith - kovář
BrE
/'blæksmɪθ/ Přehrát
AmE
/'blæksmɪθ/ Přehrát

noun - a person who works with iron, makes and repairs things made of iron, esp. horseshoes

 
cloak - plášť
BrE
/'kləʊk/ Přehrát
AmE
/'kloʊk/ Přehrát

noun - a loose piece of clothing that has no sleeves, you fasten it around the neck (it was used in the past)

 
crucifix - krucifiks, kříž
BrE
/'kru:sɪfɪks/ Přehrát
AmE
/'kru:səfɪks/ Přehrát

noun - (religious symbol) a cross with Jesus Christ on it

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

flame
flame - plamen
BrE
/'fleɪm/ Přehrát
AmE
/'fleɪm/ Přehrát

noun - the coloured part of a fire

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

grin
grin - zubit se, křenit se, usmívat se, smát se, šklebit se
BrE
/'grɪn/ Přehrát
AmE
/'grɪn/ Přehrát

verb - to smile showing your teeth

 
lantern - lucerna, svítilna
BrE
/'læntən/ Přehrát
AmE
/'lænt̬ən/ Přehrát

noun - a light that can be carried in a kind of box with glass sides

pinch
pinch - šlohnout, štípnout (ukrást)
BrE
/'pɪntʃ/ Přehrát
AmE
/'pɪntʃ/ Přehrát

verb, informal - to steal something

 
Purgatory - očistec
BrE
/'pɜ:gətri/
AmE
/'pɜ:rgətɔ:ri/ Přehrát

noun - the place where, according to some religions, the spirit of a dead person is sent to suffer for their sins before they can go to heaven

 
stingy - lakomý
BrE
/'stɪndʒi/ Přehrát
AmE
/'stɪndʒi/ Přehrát

adjective - mean, not generous, esp. with money

 
trapped - uvězněný, chycený, lapený
BrE
/'træpt/ Přehrát
AmE
/'træpt/ Přehrát

adjective - caught with no possibility of escape

 
turn away - odmítnout, nepustit, poslat pryč, nenechat vejít
BrE
/'ˌtɜ:n əˌweɪ/ Přehrát
AmE
/'ˌtɜ:rn əˌweɪ/ Přehrát

verb - to refuse to accept someone or to let somebody enter

 
turn into - proměnit v, proměnit se v, změnit se v, změnit v
BrE
/'tɜ:nˌɪntə/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rnˌɪntə/ Přehrát

verb - to make something change into something else

 
walking stick - vycházková hůl
BrE
/'wɔ:kɪŋ stɪk/ Přehrát
AmE
/'wɔ:kɪŋ stɪk/ Přehrát

noun - a stick that you carry with you when walking and use as a supportPokračovat můžete zde:

STARTER

Nové okruhy slovíček pro začátečníky

Přidali jsme několik desítek nových okruhů slovní zásoby pro začátečníky.

PRE-INTERMEDIATE

Tree House (vocabulary)

Slovní zásoba z meditace na Help for English.

PRE-INTERMEDIATE

Beauty is Pain by Ellen Whitt (vocabulary)

Slovíčka z písně na Help for English

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář