Help for English

The Soundtrack of my Life

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2023

Vytvořte se studenty Soundtrack jejich života složený z písniček, které je v životě provázejí. Aktivita zaměřená na poslech s porozuměním a mluvení.The Soundtrack of My Life

Dnes nabízíme inspiraci do hodiny angličtiny, která je určena pro úrovně od středně pokročilých výše. Aktivity zaujmou jak pokročilejší žáky na druhém stupni základní školy, tak studenty středních škol a zcela jistě je ocení i studenti v kurzech pro dospělé. Níže naleznete hotový plán jedné vyučovací hodiny, který můžete buď převzít tak, jak je a rovnou jej použít, nebo si jej můžete upravit podle vašich představ.

Hodina je zaměřena zejména na rozvoj řečové dovednosti poslechu s porozuměním a mluvení. Jejím cílem je, že žáci a studenti budou schopni ve slyšeném textu rozpoznat specifické a detailní informace o důležité hudbě v životě zpěvačky Sheryl Crow a podobným způsobem jako tato zpěvačka pak budou umět představit důležitou hudbu ve vlastním životě na základě předem daných bodů.

Pracovní list si můžete stáhnout ve formátu PDF v provedení barevném či černobílém (vhodnějším k tisku):

Warm-up

Na úvod se žáků zeptáme, co znamená slovo soundtrack, případně zda mají nějaký svůj oblíbený. Poté je dalšími otázkami navedeme přímo k tématu hodiny: What do you think ‘the soundtrack of your life’ means? What would you include in it?

Poslech s porozuměním

Další fáze hodiny je zaměřena na porozumění slyšenému textu a je rozdělena na dvě části. První z nich je zacílena na porozumění specifickým informacím (názvy písní a jména zpěváků) a ve druhé části je věnována pozornost detailním informacím (konkrétním okolnostem a odůvodněním výběru písní). Obě části vycházejí z rozhovoru s americkou zpěvačkou Sheryl Crow. Tento téměř pětiminutový rozhovor je volně dostupný na: https://www.youtube.com/watch?….

Ještě před samotným poslechem můžeme žákům představit některá frázová slovesa a idiomatické výrazy, které se v poslechu objeví:

throw up/ˌθrəʊ'ʌp/ – to let food come out of your stomach through your mouth, esp. when you feel sick
throw away/ˌθrəʊə'weɪ­/ – to get rid of something that you do not want or need anymore
sing at the top of one’s lungs – sing very loudly, as loudly as possible
nosebleed seats – the seats in a stadium, theatre etc. that are very far away from the stage, with poor view and usually cheaper than other seats
believe it or not – used when speaking about something that might be surprising for the listener

První část poslechu s porozuměním

Žáci se v této části zaměřují na porozumění specifickým informacím a jejich úkolem je správně přiřadit informace z nabídky A-I (název písně, jméno interpreta nebo název písně společně s interpretem) k jednotlivým bodům z rozhovoru se Sheryl Crow označeným 1–9.

Instrukce k této aktivitě: You will watch and hear a five-minute interview with the American singer Sheryl Crow talking about songs and musicians that influenced her life. Before listening, read the points (1 to 9) in column A as well as the names of the songs and singers or bands (marked from A to I) provided in column B. While listening, match the information in column A with the information in column B.

Sheryl Crow: Sountrack of My Life

A B
1) The first song I remember hearing A) Peter Frampton
2) The first song I fell in love with B) All I Wanna Do Is Have Some Fun
3) The first concert I went to C) Alfie by Percy Faith
4) The first album I've ever bought D) Picture by Kid Rock and Sheryl Crow
5) The song I sing in karaoke E) Morning Has Broken and the Pink Panther theme
6) The song I can't listen to anymore F) Downtown by Petula Clark
7) The song that changed my life G) Shadow of Your Smile
8) The song that makes me think of home H) Yellow by Coldplay
9) The song that will be played at my funeral I) ABC by Jackson 5

Správné odpovědi: 1C; 2F; 3A; 4I; 5D; 6H; 7B; 8G; 9E

Druhá část poslechu s porozuměním

Tato část je zaměřena na porozumění detailním informacím ze slyšeného textu. Žáci mají za úkol zaznamenat konkrétní okolnosti a odůvodnění výběru písní a interpretů, které Sheryl Crow v rozhovoru zmiňuje u jednotlivých bodů (1–9).

Instrukce k této aktivitě mohou znít například takto: You will watch and listen to the interview again. When listening, focus on the circumstances and background information that Sheryl Crow provided on her selection of the songs and musicians, and write at least one piece of information for each point 1–9.

Sountrack of My Life

  1. The first song I remember hearing
  2. The first song I fell in love with
  3. The first concert I went to
  4. The first album I've ever bought
  5. The song I sing in karaoke
  6. The song I can't listen to anymore
  7. The song that changed my life
  8. The song that makes me think of home
  9. The song that will be played at my funeral

Individual work

Následující část hodiny je přípravnou fázi pro mluvní aktivitu (rozhovor) v závěru hodiny. Žáci nyní pracují individuálně na svém vlastním “soundtracku” jejich života. Promýšlí odpovědi na jednotlivé body 1–9, případně si dělají poznámky, aby pak měli podporu pro své odpovědi v následujícím rozhovoru. Je samozřejmé, že mohou používat slovníky.

Instrukce k této aktivitě: Now make your own Soundtrack of your life correspondingly with the points 1–9 from the interview with Sheryl Crow. Give reasons for your choices and make notes if you want. You will need them for the following speaking activity.

Speaking activity

V této závěrečné části hodiny si žáci vzájemně ve dvojicích představí důležitou hudbu jejich života formou rozhovoru – jeden se ptá na základě bodů 1–9 z předchozí aktivity a druhý odpovídá. Pak se vymění. Instrukce k této aktivitě: In pairs, perform an interview and share your information with each other.

Follow-up

Na konci této hodiny můžeme žákům navrhnout dobrovolnou aktivitu: Create a Soundtrack of your life on your Spotify account and share it with your friends.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Soundtrack of Your Life" by A Girl Called Eddy

Příjemná písnička k poslechu i procvičení angličtiny. Do textu doplníte vynechaná slova a nakonec si můžete zkusit celý text přeložit a svůj překlad porovnat s naším.
PRE-INTERMEDIATE

Bar-B-Que – A Truly American Food

V článku o jednom z nejpopulárnějších jídel v USA se zajisté dozvíte něco zajímavého a na konci si budete moci ověřit, zda jste článku rozuměli.

ALL LEVELS

Učíme se anglicky s populární hudbou

Jak využít písničky k učení se angličtiny? Tipy a triky, jak na to, odkazy na písničky na Help for English.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář