Help for English

 
inversion - inverze, obrácený slovosled
BrE
/ɪn'vɜ:ʃn/ Přehrát
AmE
/ɪn'vɜ:rʒn/ Přehrát

noun, technical - the opposite order some words in a sentence (especially the subject and the verb)

 
about - asi, okolo, kolem
BrE
/ə'baʊt/ Přehrát
AmE
/ə'baʊt/ Přehrát

preposition - approximately, little more or less

 
able - schopen, schopný
BrE
/'eɪbl/ Přehrát
AmE
/'eɪbl/ Přehrát

adjective - having the skill to do something

 
answer - odpověď
BrE
/'ɑ:nsə/ Přehrát
AmE
/'ænsər/ Přehrát

noun - the thing that you say when somebody asks you a question

 
ask - žádat, požádat, poprosit, prosit
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to make a request for

 
as well - také, rovněž
BrE
/əz'wel/ Přehrát
AmE
/əz'wel/ Přehrát

adverb - also

 
ask for - požádat o, poprosit o
BrE
/'ɑ:sk fə/ Přehrát
AmE
/'æsk fə/ Přehrát

verb - to request something

 
all - všichni, všechno
BrE
/'ɔ:l/ Přehrát
AmE
/'ɔ:l/ Přehrát

pronoun - everybody, everything

Africa
Africa - Afrika
BrE
/'ɑ:frɪkə/ Přehrát
AmE
/'æfrɪkə/ Přehrát

noun - the continent where you can find the Sahara Desert, Egypt, River Nile etc.

apartment building
apartment building - obytný blok, obytná budova, bytovka
BrE
/ə'pɑ:tmənt 'bɪldɪŋ/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:rtmənt 'bɪldɪŋ/ Přehrát

noun, American English - a large building with many apartments

 
a bit - trochu
BrE
/ə'bɪt/ Přehrát
AmE
/ə'bɪt/ Přehrát

adverb - a little

 
as well as - i, stejně jako
BrE
/əz'wel əz/ Přehrát
AmE
/əz'wel əz/ Přehrát

preposition - too, also

 
all right - v pořádku, dobrá
BrE
/ˌɔ:l'raɪt/ Přehrát
AmE
/ˌɔ:l'raɪt/ Přehrát

adverb - good enough

 
a day - denně
BrE
/ə'deɪ/ Přehrát
AmE
/ə'deɪ/ Přehrát

adverb - per 24 hours

 
a year ago - před rokem
BrE
/ə'jɪərəˌgəʊ/ Přehrát
AmE
/ə'jɪərəˌgəʊ/ Přehrát

adverb - one year before now