Help for English

Zkoušky a certifikáty

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Listening, part 4

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 15

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky FCE, část 4. Poslechnete si rozhovor a vyberete odpověď na několik otázek. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Use of English, part 3

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 29

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na gramatiku a slovní zásobu, část 3. Za úkol zde budete mít přepsat věty s pomocí daného slova, aniž byste změnili význam věty. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Listening, part 1

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 29

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky FCE, část 1. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Use of English, part 1

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 15

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na gramatiku a slovní zásobu, část 1. Do textu o mamutech a mastodontech doplníte 15 chybějících slov (z výběru). Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Reading, part 1

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 10

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na čtení s porozuměním, část 1. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Use of English, part 2

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 8

Cvičný test cambridgeské zkoušky FCE zaměřený na gramatiku a slovní zásobu, část 2. Do textu o potápění doplníte 15 chybějících slov (dle vlastního uvážení). Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

FCE: Listening, part 3

Cambridge ESOL | 4. 11. 2006 | komentáře: 7

Cvičný poslechový test cambridgeské zkoušky FCE, část 3. Poslechnete si pět mluvčích, ke kterým přiřadíte jednu z nabízených vět. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

PET: Reading and Writing, sample 1, part 5

Cambridge ESOL | 27. 10. 2006 | komentáře: 8

Cvičný test cambridgeské zkoušky PET, test 1, část 5. Do textu o spánku doplníte jedenáct chybějících výrazů (z výběru). Pokračování článku »

INTERMEDIATE

PET: Reading and Writing, sample 1, part 4

Cambridge ESOL | 24. 10. 2006 | komentáře: 8

Cvičný test cambridgeské zkoušky PET, test 1, část 4. Přečtete si text a odpovíte na otázky pomocí výběru z možností. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

PET: Reading and Writing, sample 1, part 3

Cambridge ESOL | 11. 9. 2006 | komentáře: 8

Cvičný test cambridgeské zkoušky PET, test 1, část 3. Přečtete si text o arktické plavbě a odpovíte na otázky True/False. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

PET: Reading and Writing, sample 1, part 2

Cambridge ESOL | 9. 9. 2006 | komentáře: 13

Cvičný test cambridgeské zkoušky PET, test 1, část 2. Přečtete si informace o tom, jaké knihy se líbí pěti lidem a potom ke každému přiřadíte jednu z osmi knih. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

PET: Reading and Writing, sample 1, part 1

Cambridge ESOL | 3. 9. 2006 | komentáře: 19

Cvičný test cambridgeské zkoušky PET, test 1, část 1. Přečtete si pět nápisů či vzkazů, a potom vyberete ze tří možností, co tyto nápisy znamenají. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

KET: Reading and Writing, sample 1, part 5

Cambridge ESOL | 28. 8. 2006 | komentáře: 11

Cvičný test cambridgeské zkoušky KET, test 1, část 5. Do textu doplníte chybějící výrazy (z výběru). Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

KET: Reading and Writing, sample 1, part 4

Cambridge ESOL | 22. 8. 2006 | komentáře: 10

Cvičný test cambridgeské zkoušky KET, test 1, část 4. Přečtete si příběh a odpovíte na 7 otázek (right, wrong, doesn't say). Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

KET: Reading and Writing, sample 1, part 3b

Cambridge ESOL | 20. 8. 2006 | komentáře: 14

Cvičný test cambridgeské zkoušky KET, test 1, část 3b Pokračování článku »