Help for English

Present Perfect A

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.12.2005

Test používání předpřítomného času pro studenty úrovně pre-intermediate a intermediate (verze A). 1. They ________ here for many years. Then they moved away.

 2. Amy looked very beautiful at the party. ________ her?

 3. He is a famous writer. He ________ twenty novels!

 4. My uncle died before I was born. I ________ him.

 5. America ________ by Columbus.

 6. “Do you know my friend Ross?” – “Yes, ________.”

 7. She has been in hospital ________ two weeks.

 8. “Hey, what's new?” – “Well, I ________ in Prague now.”

 9. I started reading the book last month but I ________ it.

 10. When ________ to the cinema?

 11. Let's go to the park. It ________ raining.

 12. ________ John yesterday?

 13. I ________ a teacher five years ago and I still love my job in the school.

 14. “Could I speak to Helen, please?” – “I'm afraid she ________ shopping.”

 15. I love cycling. I ________ 500 kilometres on my bike this year.

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Present Perfect B

Test používání předpřítomného času pro studenty úrovně pre-intermediate a intermediate (verze B).
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)
INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Present Perfect A 31 105955 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 8 lety