Help for English

Pořadí přídavných jmen

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.10.2017

Pokud je před podstatným jménem více přídavných jmen, v jakém mají být pořadí?Pořadí přídavných jmen

Mnohdy je potřeba použít u podstatného jména více než jedno přídavné jméno. Bývají to často dvě a výjimečně i více. Dle jakého kritéria by se měla seřadit, nebo na tom nezáleží? Je velká chyba, když to člověk řekne či napíše špatně?

Závažnost takové chyby posuďte sami. Kdyby cizinec řekl např. místo “velký bílý dům” nesprávně “bílý velký dům”, jak velká chyba by to byla? K nepochopení by tu určitě nedošlo, ale znělo by to nepřirozeně či zvláštně. Při učení angličtiny sami posuďte, do jaké míry se v chcete vyjadřovat přirozeně a správně. Pokud by vám stačilo pouhé dorozumění se, potom si z těchto pravidel nemusíte dělat těžkou hlavu.

Jaká jsou tedy pravidla? Začneme těmi jednoduchými.

Názory první

Tím nejjednodušším pravidlem je, že pokud chceme u podstatného jména vyjádřit zároveń názor (něco subjektivního) a fakt (něco objektivního), názor bude vždy první.

He was wearing a stylish leather jacket. TTT *1 (názor – stylish, fakt – leather)
It was a story about an ugly green frog. TTT *2 (názor – ugly, fakt – green)
She's watching some stupid Spanish soap opera. TTT *3 (názor – stupid, fakt – Spanish)

S tímto snadným pravidlem ale bohužel narazíme, když faktů bude u podstatného jména více. Budeme potřebovat další pravidla.

Typ či účel patří k podstatnému jménu

Pokud je přídavným jménem vyjádřený typ či účel dané věci, nikdy ho nelze od podstatného jména oddělit. Takové přídavné jméno bude vždy stát přímo před podstatným. Mezi slova coffee cup tedy žádné přídavné jméno nemůže přijít.

a coffee new cup → a new coffee cup
a coffee porcelain cup → a porcelain coffee cup
a coffee white cup → a white coffee cup

Podívejte se na další příklady, kde je před podstatným jménem vyjádřený typ či účel.

He has a new sports car. TTT *4 (typ auta)
We have a new English teacher. TTT *5 (typ učitele)
You don't need expensive reading glasses. TTT *6 (typ brýlí)
‘Cava’ is Spanish sparkling wine. TTT *7 (typ vína)

Ani mezi tato slova nelze umístit jiné přídavné jméno.

Kompletní pořadí

Co když ale bude u slova více přídavných jmen vyjadřující různá fakta? Tam už budeme potřebovat kompletní tabulku (první a poslední položku už znáte z pravidel výše).

poř. typ příklady
1. názory nice, pretty, tasty, loud, disturbing, obvious, tiring, boring…
2. velikost big, small, huge, tall, short, long, enormous…
3. věk, stáří young, old, ancient, new, five-year-old, middle-aged…
4. tvar round, square, oval, rectangular, flat, thick…
5. barva black, white, green, blue, colorful…
6. původ, národnost British, American, Czech…
7. materiál paper, plastic, gold, wooden, metal…
8. typ, účel coffee (table), sparkling (wine), picnic (basket), sports (car)…

Podle této tabulky nyní můžete sestavit až nekonečné množství různých spojení. Např.

a tall young man (velikost + stáří)
a small rectangular dining table (velikost + tvar + účel)
a thrilling American horror movie (názor + původ + typ)
a new black cotton t-shirt (stáří + barva + materiál)

Pozor, někdy se setkáte s tím, že jedno přídavné jméno by mohlo mít dvě různé funkce. Např. slovo English může být původ (an English car) nebo typ (an English dictionary). Porovnejte:

a Czech English teacher – český učitel angličtiny
an English Czech teacher – anglický učitel češtiny

Interpunkce a spojky

Dodržíme-li výše uvedené pořadí, obvykle nejsou přídavná jména od sebe nijak oddělena (čárkou či spojkou).

an interesting new article (nikoliv an interesting, new article)

Čárky píšeme, pokud před podstatným jménem je několik přídavných jmen vyjadřujících ná­zor.

I want to meet a nice, intelligent girl. TTT *8
We spent a pleasant, enjoyable week in the mountains. TTT *9  

Pokud se jedná např. o několik barev nebo několik materiálů apod., potom obvykle používáme spojku and.

a black and yellow sports car (obě barvy jsou na autě zastoupené)
a glass and steel structure (stavba ze skla a oceli)

Pokud bychom přídavná jména uváděli až za podstatným jménem a slovesem být, potom už takový výčet přídavných jmen vždy bude oddělený čárkou a před posledním bude spojka and:

The man was tall, young, handsome and rich. TTT *10  

V takovém případě nemusíme pořadí už řešit. I jiné kombinace budou zcela přijatelné.

rich, tall, young and handsome
young, rich, handsome and tall
atd.

Závěrem

Na závěr ještě několik věcí.

Dlouhé seznamy přídavných jmen před podstatným jménem nejsou v angličtině obvyklé. Držte se nejlépe dvou, výjimečně tří. Pokud byste informací o nějaké věci či nějakém člověku chtěli říct více, vyřešte to tak, že před podstatné jméno umístíte např. dvě a ostatní doplníte až v následující větě:

He drives a beautiful big new black Japanese motorbike.
→ např. He drives a beautiful new motorbike. It's big, black and it's Japanese. TTT *11  

Druhou věcí je, že uvedená pravidla jsou spíše výsledky pozorování. Setkáte se určitě s mnoha případy, kdy nepůjdou přídavná jména za sebou přesně podle pravidel. Jindy nebude možné pravidla aplikovat, protože některá přídavná jména ani nepůjdou zařadit do uvedených kategorií. Kam byste zařadili např. torn (roztrhaný), strong (silný), hard (tvrdý) apod.? V odborné literatuře určitě naleznete daleko detailnější pořadníky, kde i tato slovíčka budou mít svoji kategorii, ale je asi zbytečné, aby se je každý student angličtiny učil.

Angličtina se naštěstí v tomto příliš neliší od češtiny. Pokud si nejsme jistí pořadím přídavných jmen, pravděpodobně neuděláme špatně, když použijeme takové pořadí, které nám přijde přirozené v češtině. Je samozřejmě lepší nepoužívat český jazykový cit, ale vypěstovat si tento cit pro angličtinu. Toho docílíme tím, že budeme s cílovým jazykem hodně v kontaktu. Budete-li číst v angličtině a poslouchat angličtinu např. na YouTube, v rádiu, ve filmech či seriálech, budete jistě brzy schopni přídavná jména používat v přirozeném pořadí bez jakéhokoliv přemýšlení.

Překlad:
 1. Měl na sobě stylové kožené sako.
 2. Byl to příběh o ošklivé zelené žábě.
 3. Sleduje nějakou stupidní španělskou telenovelu.
 4. Má nový sporťák.
 5. Máme nového angličtináře.
 6. Nepotřebuješ drahé brýle na čtení.
 7. ‘Cava’ je španělské šumivé víno.
 8. Chci se seznámit s nějakou milou, inteligentní dívkou.
 9. Prožili jsme příjemný, zábavný týden v horách.
 10. Ten muž byl vysoký, mladý, pohledný a bohatý.
 11. Jezdí na krásné nové motorce. Je velká, černá a je japonská.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test)

Vyzkoušejte si, zda víte, jak seřadit více přídavných jmen u podstatného jmé­na.
INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test 2)

Víte, jak před podstatným jménem správně seřadit dvě přídavná jména? Vyzkoušejte si nový test.

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování přídavných jmen v angličtině

Jak se v angličtině stupňují přídavná jména? Kdy používáme koncovky -er a -est a kdy opis se slovíčky more a most?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pořadí přídavných jmen 22 58558 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety