Help for English

Use of English 21c (revision)

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.02.2006

Opakování z testů 15–20. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (Verze C)  1. He was very ambitious and he always ________ his goals.

  2. I ________ three messages on his answering machine, but he didn't respond.

  3. I was offered the job but I ________.

  4. The course will cost you ________ but it will definitely be worth the money.

  5. They are building a ________ factory near our town.

  6. I ________ him since my birthday last month.

  7. I ________ the film but I have no idea what it was about.

  8. ‘Why do you always take a knife with you?’ – ‘Just ________ I need to cut something. You never know.’

  9. The doctors are carrying ________ some tests to find out what is wrong with her.

  10. There aren't any apples left, ________?

Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme! , která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Use of English 77a (revision)

Opakování z testů 71–76. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (verze A)

INTERMEDIATE

Use of English 21b (revision)

Opakování z testů 15–20. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (Verze B)

INTERMEDIATE

Use of English 28c (revision)

Opakování z testů 22–27. Otestujte si, co jste se z nich skutečně naučili. (Verze C)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Use of English #21c (revision) 0 8657