Help for English

Use of English

Seriálu testů zaměřených na slovní zásobu a gramatiku, které vám mouhou posloužit jako příprava na různé jazykové zkoušky, jako např. přijímačky na VŠ.

Use of English 1 - 7

Use of English 8 - 14

Use of English 15 - 21

Use of English 22 - 28

Use of English 29 - 35